Die Appelboom – Roof Paint Specialists

Die Appelboom Roof Paint Spesialists

Die Appelboom – Roof Paint Specialists in Stilbaai

Top quality roof painters offering top quality roof painting services in the residential, commercial, agricultural, public as well as industrial sectors. Die Appelboom operates in Still Bay, Jongensfontein and Riversdale as well as their surrounding areas. Their services could include cleaning the roof, waterproofing, repairing roof leaks, adding a primer where required as well as painting. With their powerful machines they can paint up to 3 000 m² per day using high pressure spray guns.

Die Appelboom (The Apple tree) has all the necessary equipment such as scaffolding and high pressure spray guns to perform a splendid job. The team is exceptionally skilled and they make use of quality polyurethane paint which offers various unique qualities. They use paint which is specially suited for coastal areas to withstand the weather challenges experienced when living in close proximity to the sea.

Bring colour to your property with the wide variety of roof paint colours such as different shades of green, blue, grey, brown and red as well as black and white. They guarantee their craftsmanship, though the guarantee on the paint depends on the paint chosen by the client. Their price structure is not just competitive but also affordable.

Die Appelboom invites you to call for a free estimate. Please remember that you need the size of the actual roof and not the floor when asking for an estimate.

Why do I need to paint the roof?

The South African climate, especially around coastal areas, is often harsh. Your property’s roof is constantly exposed to various elements such as the sun, salt sea wind and spray as well as humidity. Corrosion is a constant threat to metal roofs as a result of which the roof may become perforated causing leaks. A leaking roof can cause discomfort as well as damage to any equipment, machinery, furniture, carpets, etc.

Moreover, a faded, neglected roof brings down the value of your property and might even lose you some possible buyers.

What roofs does Die Appelboom paint?

 • They paint any type of roof such as tile, zinc, metal or asbestos roofs. Also flat roofs with a slight slope, parapet roofs, as well as steeper sloping gable, curved or dome roofs, etc.
 • Their main focus is on the private sector, mainly residential properties, houses and apartments. Also private communal properties such as churches and church halls.
 • Furthermore they work in the agricultural sector such as painting barn/shed roofs. Also roofs of chicken or poultry housing on a chicken farm as well as roofs of piggeries or pig buildings on a pig farm.
 • They also work in the industrial/commercial/business sector painting roofs of stores, factories, warehouses, camps, etc.
 • Lastly they work in the public sector painting roofs of community halls, hospitals, schools, pavilions, aeroplane hangers, etc.

What does their painting service include?

Depending on the condition of the roof which they have to paint, there are certain steps they will take.

Clean the Roof

The roof should be cleaned before it gets re-coated. Any dirt as well as fungi on the roof should be removed, therefore they will clean the roof with a high pressure water spray gun. They are also willing to only remove lichen or moss and other fungal growth from your roof, e.g. from tile roofs without painting.

Prepare the Roof for Painting

Preparing the roof properly before applying quality paint is extremely important. One aspect of such preparation is sealing or waterproofing. (They do waterproofing on parapet roofs as well – flat roofs with a safety wall around the edge of the roof) Another aspect is repairing roof leaks, e.g. loose roofing nails or broken tiles. Some zinc roofs have already rusted badly and might need for them to spray on a primer coat before painting.

Paint the Roof

Once the roof is properly prepared, painting can begin. They spray the paint on using a high pressure spray gun resembling a garden hose with a spray nozzle. When you apply paint by hand on rough tiled roofs, the paint goes in a lot thicker than when sprayed. Spraying is also much faster. This means you save two ways – less paint and also less man hours.

What paint does Die Appelboom use?

They use a very specific polyurethane paint with unique benefits:

 • It lasts for 7 years and longer
 • Cannot rust as well as can be painted over severely rusted surfaces
 • Lead and toxin metal free
 • Resistant to water penetration
 • Colour-fast, thus it does not fade
 • Resistant to acid as well as ammonia
 • Abrasion and chip resistant, so it will not chip or crack
 • Resistant to salt spray which makes it perfect for coastal areas
 • Also resistant to weathering and temperature changing
 • Depending on the quality of the paint the client chooses, the paint is moss and fungi resistant
 • Also depending on the quality of the paint chosen by the client, the paint is UV resistant.

Riaan

Cell: 073 685 2679

Die Appelboom – Dakverfspesialis in Stilbaai

Top dakverwer bied hoogste kwaliteit dakverfdienste in die residensiële, kommersiële, landbou, openbare en so ook industriële sektore. Die Appelboom werk in Stilbaai, Jongensfontein en Riversdal asook die omliggende gebiede. Hulle dienste sluit in skoonmaak van die dak, waterdigting, heelmaak van daklekke, aanspuit van ‘n grondverf en so ook die verfwery self. Met hulle kragtige masjiene en hoëdrukspuite kan hulle tot 3 000 m² per dag verf.

Hulle beskik oor al die nodige toerusting soos steiers en hoëdrukspuite om ‘n uitstekende werk te lewer. Die span is uiters vaardig en gebruik kwaliteit poliuretaan verf wat verskeie unieke kwaliteite besit. Hulle gebruik ook verf wat spesiaal geskik is vir kusgebiede omdat dit die weersomstandighede van seegebiede kan hanteer.

Die verf kom in verskillende skakerings van groen, blou, grys, bruin en rooi en so ook wit en swart. Hulle waarborg hulle vakmanskap, hoewel waarborg op die verf self afhang van die verf wat die kliënt gekies het. Pryse is bekostigbaar.

Die Appelboom nooi jou uit om hulle te kontak vir ‘n gratis beraming van die koste. Onthou om die oppervlakte van die dak self te gee, en nie net die vloeroppervlakte nie.

Hoekom moet ek die dak verf?

Die Suid-Afrikaanse klimaat, veral aan die kus, is dikwels baie hard. Jou huis se dak word gedurig blootgestel aan verskillende elemente soos die son, sout seewind en sproei en so ook humiditeit. Korrosie is ‘n konstante bedreiging vir metaaldakke as gevolg waarvan dakke klein gaatjies kan ontwikkel waar water inlek. ‘n Lekkende dak veroorsaak nie net ongemak nie, maar ook skade aan toerusting, masjinerie, meubels, matte, en so meer.

En bowenal, ‘n verbleikte, verwaarloosde dak bring die waarde van jou eiendom af en mag selfs voornemende kopers afsit.

Watse dakke verf Die Appelboom?

 • Hulle verf enige tipe dak soos teël-, sink-, metaal- of asbesdakke. Ook plat dakke met effense skuinste, platdakke met ‘n leunmuur (parapet), staandakke, ronde dakke of koepels met verskillende grade hellings, en so meer.
 • Hoofsaaklik fokus hulle op die privaat sektor, woonhuise, woonstelle, wooneenhede en gemeenskaplike privaat eiendom soos kerke, kerksale en so meer.
 • Verder werk hulle in die landbousektor waar hulle dakke van skure verf of van geboue waarin hoender- of varkboere hul diere hou, melkerye, verpakkingslokale en so meer.
 • Hulle werk ook in die industriële-, kommersiële- of besigheidsektore waar hulle bv. dakke verf van store, fabrieke, kampterreine, en baie meer.
 • Laastens werk hulle ook in die openbare sektor waar hulle dakke van gemeenskapsale, hospitale, skole, pawiljoene, vliegtuigskure en so meer verf.

Wat sluit hulle verfdienste in?

Sekere stappe word geneem voordat daar geverf word afhangende natuurlik van die toestand van die dak wat geverf moet word.

Skoonmaak van die dak

Die dak moet skoongemaak word voordat dit weer geverf kan word. Alle vuiligheid en mos moet verwyder word en hiervoor gebruik hulle ‘n hoëdruk waterspuit. Sou jy iemand soek om mos van jou teëldak af te spuit, is hulle bereid om slegs dit vir jou te kom doen.

Voorbereiding van die dak

Dit is uiters belangrik dat die dak goed voorberei moet word voordat kwaliteit verf daarop gespuit word. So nie, vermors mens net duur verf. Een van die voorbereidings is waterdigting. (Hulle doen ook die waterdigting van parapetdakke) Verder maak hulle ook daklekke heel soos gebreekte teëls en los dakspykers. Sommige sinkdakke is reeds erg geroes, so dis dalk nodig dat hulle eers ‘n laag grondverf aanspuit. Watter voorbereiding ookal nodig is, sal hulle doen alvorens daar geverf word.

Verf van die dak

Wanneer die dak behoorlik voorberei is, kan die verfwerk begin. Hulle spuit die verf aan d.m.v. ‘n hoëdrukspuit wat herinner aan ‘n tuinslang met ‘n spuitkop. As jy met die hand verf op growwe teëls, gaan die verf baie dikker in die groewe as wanneer dit aangespuit word. Die spuitproses is ook baie vinniger, so jy spaar twee kante toe – minder verf, minder arbeid.

Watse verf gebruik Die Appelboom om dakke te verf?

Hulle gebruik ‘n baie spesifieke poliuretaan verf wat unieke voordele inhou:

 • Dit hou vir 7 jaar en langer
 • Kan nie roes nie en kan oor erg geroeste oppervlaktes aangewend word
 • Dit bevat nie lood en metaaltoksienes nie
 • Bestand teen water/vog
 • Kleurvas so dit sal nie bleik nie
 • Bestand teen suur en so ook ammoniak
 • Dit sal nie splinter of kraak nie
 • Bestand teen soutsproei, so dis perfek vir kusgebiede
 • Ook bestand teen verwering en temperatuurverandering
 • Afhangende van die kwaliteit van die verf wat die kliënt gekies het, is dit ook mos- en mufbestand
 • So ook is dit UV-bestand afhangende van die kwaliteit van die kliënt se keuse van verf.

Riaan

Cell: 073 685 2679