Garage Doors – Riversdale

Garage Doors MHR Riversdale

Garage Doors – Riversdale, Stilbaai, Hessequa and Throughout the Garden Route

Providing, installing, maintaining and repairing garage doors, access gates, gate motors as well as garage door openers. Garage Doors in Riversdale works in the private, industrial, agricultural as well as business sectors. Their scope also includes solar panel products, G-Speak Ultra phone intercoms, providing remotes and batteries. Manufacturing, welding and installing of steel gates. Riversdale is a rural town on the N2 route through the scenic Garden Route in the Western Cape.

They are registered with Centurion, Dace as well as ET as approved installers of the above-mentioned products. Their installations are neat and sturdy and their work is hailed excellent and comes highly recommended by clients. Examples of completed projects can be observed throughout Hessequa in towns like Jongensfontein, Stilbaai as well as Heidelberg and Albertinia. Also Gouritsmond and even outside of Hessequa as far as Beaufort West, Swellendam, Mossel Bay and Great Brak River.

Being  registered, Garage Doors offers warranties on the products they install according to the product warranty given by the manufacturer. They also offer free quotes.

Garage Doors – Services

Their services include garage doors, access gates, door and gate motors, as well as access control such as intercom systems.

Garage Doors and Motors in Riversdale, Stilbaai, Albertinia and throughout Hessequa. Mossel Bay and all the way to Beaufort West.

Garage Doors

They provide, install, service as well as repair garage doors. There are various types of doors such as roll up doors, overhead sectional doors (OHS), tip up doors, swing doors, etc. They come in different sizes such as custom size doors, single or double standard doors, caravan size/height, etc. Furthermore they are available in different colours as well as materials such as aluminium, wood, Alluzinc and even steel.

Garage Door Motors or Door Openers

They also provide, install, service as well as repair garage motors (Centurion, Dace and ET motors) There are various models of motors, some for lighter duty and others for heavy industrial duty. Such as the RSO Centurion (roller shutter operator) heavy-duty electric motor with a powerful gearbox designed to safely lift extremely heavy doors.

Typical repairs are tension bar repairs, repairs on cables, replacement of springs as well as repairs due to high voltage power surge. (Often as a result of load-shedding.)

Access Gates and Gate Motors

Gates

Welding as well as installing access gates for homes, complexes, businesses, farms and other remote sites such as game parks. These gates come in different sizes, shapes and colours such as single or double lane entrances. Gates can open by sliding on a rail, or by swinging. They can be palisade gates or custom built steel and wood, decorated, arched, any which way the customer fancies. Talk to them – what they cannot manufacture, they will source for you.

Gate Motors

The choice of gate motor depends on the type of gate. They supply, install, maintain and repair heavy duty industrial gate motors and lighter duty domestic gate motors for sliding as well as swing gates. (Centurion, Dace and ET gate motors) Different models offer different push power, speed, battery backup, etc. Typical repairs are programming and limits settings, faulty power supply, safety beams, damaged PC boards due to ants, etc.

Safety Beams

Invisible anti-crushing beam between two small devices on each side of the entrance gate. When the beam is broken, the gate immediately stops closing to prevent it from crushing something or somebody. These devices get their power from a wire often running under the driveway to some power supply point. Wireless safety beams are the latest development which work with a wireless transmitter. No need for tunnels under the driveway any more. They can install safety beams at your property for your safety and protection.

Solar Power for Gate Motors

Solar panels are a reliable as well as cost-effective solution to supplying energy to charge the gate motor battery. Especially in remote areas such as farms where a traditional electricity source is not readily available. These panels are weather-resistant. Garage Doors provides all items needed for installation of such panels such as posts, brackets as well as other fittings.

Access Control

Intercom Systems for Businesses and Residences

Communication between the gate and house or business. They install the G-Speak Ultra Cell Phone System by which your cell phone becomes the remote control for the gate. The G-Speak Ultra is a GMS-based (Global System for Mobile Communication) intercom system.

Your cell phone becomes the handset of the intercom, thus removing the necessity for cables running back to the house. Moreover, you can answer the intercom anywhere in the world while appearing to be home. This system can be described as a wireless, mobile-based intercom system. Ask them about this – it will simply blow you away!

Remotes and Batteries at Garage Doors

They also supply remotes and batteries.

Jacques Theart

Cell: 072 126 6203

9 Lanoria Street

Riversdale

6670

“Garage Doors” vir Motorhuisdeure in Riversdal, Stilbaai, Hessequa en die Tuinroete

Garage Doors Riversdale

Voorsien, installeer, onderhou en herstel garagedeure, toegangshekke, hekmotors en so ook motors vir die oopmaak van motorhuisdeure. Hulle werk in die privaat-, industriële-, besigheids- en ook landbou sektore. Hanteer ook sonkrag installasies vir hekmotors, G-Speak Ultra interkomstelsel, sweis toegangshekke en voorsien afstandbeheertoestelle en batterye. Die besigheid is geregistreer by Centurion, Dace en so ook ET as goedgekeurde installeerders van die genoemde produkte.

Hulle netjiese en beskostigbare installasies is bekend oor die hele Hessequagebied en selfs so ver as Mosselbaai, Grootbrakrivier, Beaufort-Wes en Swellendam.

Natuurlik bied hulle waarborge op die produkte wat hulle installeer ooreenkomstig die waarborg op die spesifieke fabrikaat. Verder bied hulle ook gratis kwotasies.

“Garage Doors” Dienste

Installeer Motorhuisdeure en Motors in Riversdal, Stilbaai, Heidelberg en regdeur die hele Hessequa area.

Motorhuisdeure

Hulle voorsien, installeer, diens en herstel garagedeure. Daar is verskillende tipes deure soos oproldeure, oorhoofse seksionele deure, opwipdeure, swaaideure, en so meer. Hulle kom in verskillende groottes soos enkel en dubbel standaarddeure, karavaanhoogte, kliënt-gespesifiseerde deure, en so meer. Verder is hulle beskikbaar in verskillende kleure en gemaak van verskillende materiale soos aluminium, hout, Alluzinc en selfs staal.

Motorhuisdeurmotors of Oopmakers

Centurion, Dace en ET motors. Hulle voorsien, installeer, diens en herstel ook motors vir die oopmaak van motorhuisdeure. Motors is beskikbaar in verskillende modelle afhangende van die verlangde diens – oopmaak van ligter of swaarder deure. Tipiese herstelwerk sluit in spanningstaaf, kabels, vere en so ook herstel van skade a.g.v. ‘n hoë kragstuwing. (soos tydens beurtkrag)

Toegangshekke en Hekmotors

Vervaardig en installeer hekke.

Hulle sweis, asook installeer toegangshekke by huise, komplekse, besighede, plase en ander meer afgeleë plekke soos wildsparke, en so meer. Hierdie hekke kom in verskillende groottes, vorms en kleure soos vir enkel- of dubbellaan ingange. Hekke kan oopmaak deur op so ‘n spoortjie oop te gly of oop te swaai. Dit kan gemaak wees van staal palisades, of op aanvraag geboude staal en hout, versier, geboog of enige hek soos die kliënt verlang. Praat met hulle – wat hulle nie kan maak nie, sal hulle vir jou opspoor.

Herstel en installeer hekmotors

Die keuse van ‘n hekmotor hang af van die tipe hek. Hulle voorsien, installeer, onderhou en herstel swaardiens industriële hekmotors en ligterdiens residensiële hekmotors vir glyhekke en swaaihekke. (Centurion, Dace en ET hekmotors) Verskillende modelle bied verskillende stootkrag, spoed, batteryrugsteun, en so meer.

Tipiese herstelwerk is bv. programmering en limietestelling, foutiewe kragvoorsiening, veiligheidstrale, beskadigde PC-borde as gevolg van miere, en so meer.

Veiligheidstrale

‘n Onsigbare infrarooi straal tussen twee klein toestelletjies weerskante van die hek. As die straal gebreek word, stop die hek onmiddellik en voorkom dat ‘n voertuig of persoon of dier deur die hek vasgeknyp en so beseer of beskadig word. Hulle kan deesdae selfs draadlose veiligheidstrale installeer sodat jy nie nodig het om onder die oprit deur te grawe na ‘n kragbron nie.

Sonkrag vir hekmotor-batterye

Sonkrag panele is ‘n betroubare en koste-effektiewe antwoord op die beskikbaarstelling van energie om hekmotorbatterye te laai. Veral so in afgeleë dele soos plaashekke waar tradisionele kragbronne nie geredelik beskikbaar is nie. Hierdie panele is geheel en al bestand teen alle weersomstandighede. “Garage Doors” voorsien self alle items wat nodig is wanneer hulle die installasie vir jou doen soos panele, pale, klampe, boute, en so meer.

Toegangsbeheer

Interkomstelsels vir besighede en woonhuise

Kommunikasie tussen die hek en die huis of besigheid. Hulle installeer die draadlose G-Speak Ultra Selfoon Stelsel deur middel waarvan jou selfoon die afstandbeheer van die hek word. So, jou selfoon word die spreekbuis van die interkom en geen bedrading is nodig nie.

Wat meer is, jy kan hierdie interkom antwoord en beheer enige plek in die wêreld asof jy by die huis is. Die stelsel kan beskryf word as ‘n draadlose, selfoon-gebaseerde interkomstelsel. Vra hulle hieroor – die moontlikhede gaan jou asem wegslaan!

Afstandbeheertoestelle en batterye by “Garage Doors”

Jy kan afstandbeheertoestelle en batterye ook by hulle kry.

Jacques Theart

Cell: 072 126 6203

9 Lanoria Street

Riversdale

6670