Gous Plumbers/Loodgieters

Gous Plumbers - Loodgieters

Gous Plumbers/Loodgieters

Qualified plumber with more than 3 decades of experience in the plumbing business. Gous Plumbers/Loodgieters mainly focuses on plumbing maintenance jobs such as geyser problems and water leaks. He also supplies, installs and maintains pumps and pressure pumps to increase water pressure.

Philip Gous lives on his farm in the Blombos area whence he also conducts his plumbing business. As qualified plumber, he has been in business since 1991.

All your Plumbing needs in Stilbaai, Jongensfontein, Witsand, Heidelberg and Riversdale, and also covers the farms and rural areas between these towns.

Philip conducts all the work in person and moves around with a 4x4 vehicle equipped with all the necessary tools and equipment for his trade. Thus he can easily reach farms in the rural areas, no matter the condition of the roads.

Gous Plumbers/Loodgieters in Stilbaai, Jongensfontein, Riversdale, Witsand & Heidelberg – Services

Philip mainly focuses on jobs relating to the maintenance of plumbing systems in the residential, agricultural and business sectors. He supplies all geyser components, pipes, fixtures, new toilets/basins/taps, needed to solve your plumbing problem.

Contact Gous Plumbers for Personal Assistance:

 • Geysers (electric and solar) – Repairs faulty thermostats, elements, valves, etc. as well as replaces burst geysers or installs new geysers.
 • Taps – Repairs or replaces damaged, broken or leaking taps or installs new taps, for example, garden taps.
 • Toilets – Repairs leaking toilet outlets, running toilets, etc. Replaces broken toilets as well as installs new toilets.
 • Pipes – Relays or adds water pipes, for instance when renovating a bathroom or kitchen or when adding a shower or laundry room.
 • Plumbing fixtures – Installs, repairs and replaces plumbing ware such as basins, bathtubs, urinals, bidets, launders, as well as kitchen sinks.
 • Water leaks – Replaces or repairs water leaks as a result of corroded or burst pipes.
 • Pumps/Pressure Pumps – He also provides, installs and maintains pumps and pressure pumps.

Gous Plumbers/Loodgieters does not unclog sewer drains, though, nor does he repair or replace damaged or broken sewer pipes.

Philip Gous

Cell: 082 569 6922


Gous Loodgieters/Plumbers

Gekwalifiseerde loodgieter met meer as drie dekades ondervinding in die loodgietersbedryf. Gous Loodgieters/Plumbers fokus hoofsaaklik op loodgietersonderhoudswerk soos geiserprobleme en waterlekke. So ook voorsien, installeer en onderhou hy pompe en drukpompe wat waterdruk verbeter.

Philip Gous woon op sy plaas in die Blombosgebied vanwaar hy dan ook sy loodgietersbesigheid bedryf. Hy is reeds so van 1991 af in hierdie besigheid bedrywig as gekwalifiseerde loodgieter.

Hy bedien Stilbaai, Jongensfontein, Witsand, Heidelberg en Riversdal, en so ook die hele plattelanse gebied wat tussen hierdie dorpe lê.

Philip doen al die werk self en gebruik 'n toegeruste 4x4 voertuig, so hy kan maklik die plattelandse gebiede besoek al is die paaie dalk swak.

Gous Loodgieters/Plumbers – Dienste

Philip fokus hoofsaaklik op loodgieterverwante instandhoudingswerk in huise, op plase en by besighede. Hy voorsien al die geiserkomponente, pype, loodgietersware soos toilette, wasbakke, krane en so meer wat nodig is vir jou werk.

Kontak Gous Loodgieters vir Persoonlike Bystand:

 • Geisers (elektries en sonkrag) – Herstel van foutiewe termostate, elemente, kleppe en so meer, asook vervanging van gebarste geisers of installering van nuwes.
 • Krane – Herstel of vervang beskadigde, gebreekte of lekkende krane of installeer nuwe krane, bv. tuinkrane en so meer.
 • Toilette – Herstel lekkende toilet uitlaatpype, lekkende toilette, en so meer. Vervang gebreekte toilette en installeer ook nuwe toilette.
 • Pype – Herlei of voeg waterpype by, byvoorbeeld tydens opknapping van 'n badkamer of kombuis. Of so ook wanneer 'n stort of waskamer aangebou word.
 • Loodgietersware – Installeer, herstel en vervang loodgietersware soos wasbakke, baddens, urinale, bidets, wastrôe, kombuiswasbakke en so meer.
 • Waterlekke – Vervang of herstel waterlekke as gevolg van gebarste of verweerde watertoevoerpype.
 • Pompe/Drukpompe – So ook voorsien, installeer en onderhou hy pompe en drukpompe.

Gous Loodgieters/Plumbers maak egter nie verstopte dreine oop nie, en so ook herstel hulle nie gebreekte of beskadigde rioolpype nie.

Philip Gous

Cell: 082 569 6922