Langeberg Solar – Riversdale

Langeberg Solar - Riversdale

Langeberg Solar – Riversdale

Want to go solar to avoid inconvenient power cuts that affect your lifestyle, work productivity as well as business activities? Langeberg Solar in Riversdale is your answer if you live anywhere in the Hessequa region in the Western Cape Garden Route.

Solar Power System Installations in Riversdale, Hessequa

Get rid of unreliable power supply and ever increasing electricity bills while protecting the environment at the same time. Ask Langeberg Solar to transform your house or business into a solar powered entity.

They provide services in the Riversdale/Stilbaai area as well as the entire Hessequa region, urban and rural. This includes towns and surrounding areas like Heidelberg, Witsand, Jongensfontein, Albertinia and Gouritsmond.

According to your requirements, they will install either a partial or an inclusive solar system. The complete system could, on the one hand, be entirely self-sufficient, going off grid, or else, stay grid tied for backup purposes.

Installations and Products

 • Langeberg Solar not only designs and installs suitable solar systems in houses and small businesses, but they also service, repair and upgrade them.
 • Moreover, they provide the installation products such as solar panels along with racking and the solar inverter. Also the performance monitoring and control system, charge controller, lithium energy storage batteries and all necessary installation accessories.
 • Of course they make use of well-known brand name products including inverters from Growatt and Axpert and lithium batteries from Revov and Sunsynk.

Solar Powered Security Camera Installations in Riversdale, Hessequa

The high crime statistics these days make it very important to protect people, property and businesses in town and also on farms around the clock.

One way to obtain such protection, is to have high tech solar powered security cameras with 24/7 remote surveillance monitoring installed. These cameras are ideal for farm security and remote areas far away from a connection to the national power grid. A farmer can always observe movement on his property, even using his cellphone.

Langeberg Solar not only installs solar powered security cameras, but also service, repair, replace and upgrade them.

The Cameras

 • Solar powered security cameras are very convenient since they they do not need wires connecting them to power. They generate their own power using the sun. And they talk to the home security system via WiFi instead of data cables.
 • These cameras and their solar panels are constantly exposed to the elements, hence they are weatherproof, especially against the harsh South African weather.
 • At night these solar powered security cameras use the power stored in the battery while the sun was shining during the day.

Benefits of Going Solar

There are so many benefits, not only for yourself, but also as regards the environment:

 • It reduces electricity expenses
 • Load shedding no more inconveniences you
 • Electricity price increases also have no effect
 • Moreover, it increases the value of your property
 • Solar power is renewable green power, thus it does not harm the environment
 • It is a noiseless alternative power option

Do the only sensible thing today: go solar with Langeberg Solar. Contact us!

Charl

Cell: 071 911 0919Langeberg Solar Sonkraginstallasies – Riversdal

Wil jy oorskakel na sonkrag om ongerieflike kragonderbrekings te vermy? As jy iewers in die Hessequa-gebied in die Wes-Kaap woon, is Langeberg Solar in Riversdal jou antwoord.

Sonkraginstallasies in Riversdal

Kry Langeberg Solar om vir jou sonkrag te installeer en raak ontslae van onbetroubare kragvoorsiening en so ook groeiende elektrisiteitsrekeninge. En beskerm so ook sommer die omgewing.

Hulle werk in die Riversdal/Stilbaai omgewing en so ook die hele Hessequa gebied, dorpe en platteland. Dit sluit in dorpe en onmiddellike omgewings soos Heidelberg, Witsand, Jongensfontein, Albertinia en Gouritsmond.

Volgens jou behoeftes sal hulle vir jou ‘n volledige of gedeeltelike sonkragstelsel installeer. Die volledige stelsel kan enersyds selfvoorsienend genoeg wees om heeltemal onafhanklik van die kragnetwerk te funksioneer. Andersyds bly dit gekoppel aan die kragnetwerk om ‘n rugsteun te hê wanneer nodig.

Installasies en Produkte

 • Nie net ontwerp en installeer Langeberg Solar toepaslike sonkragstelsels in huise en klein besighede nie, maar so ook diens, herstel en gradeer hulle dit op.
 • Meer nog, hulle voorsien die installasieprodukte soos sonkragpanele, monteringsrame, en die wisselstroom omskakelaar. So ook die beheerstelsel, laaireguleerder, lithium batterye en ander items wat nodig is vir ‘n installasie.
 • Natuurlik maak hulle gebruik van bekende make, insluitende Growatt en Axpert omskakelaars,  asook Revov en Sunsynk lithium batterye.

Installering van Sonkragaangedrewe Sekuriteitskameras in Riversdal

Die misdaadsyfer is vandag se tye baie hoog, so dit is uiters belangrik om mense, eiendom en besighede in dorpe, asook op plase dag en nag te beskerm.

Een manier om dit te doen, is om sonkragtegnologie in te span om d.m.v. sonkragaangedrewe sekuriteitskameras met 24/7 afstandsmonitering te installeer. Sulke kameras is ideaal vir plaassekuriteit en so ook afgeleë gebiede ver van enige konneksie met die kragnetwerk. ‘n Plaasboer kan letterlik dag en nag sien wat op sy eiendom aangaan, sommer op sy selfoon.

Langeberg Solar installeer nie net sonkragaangedrewe sekuriteitskameras nie, maar so ook diens, herstel, vervang of gradeer hy dit op.

Die Kameras

 • Sonkragaangdrewe sekuriteitskameras is baie gerieflik want hulle benodig nie drade om hulle met die krag te koppel nie. Hulle genereer hulle eie krag met behulp van die son. En so ook praat hulle met die huis se sekuriteitsstelsel via Wi-Fi instede van datakabels.
 • Hierdie kameras en hulle sonpanele is deurentyd blootgestel aan die harde Suid-Afrikaanse natuurelemente, so hulle is bestand teen die weer.
 • Gedurende die dag wanneer die son skyn, vergader die sonpanele energie wat in die batterye gestoor word sodat die kameras deur die nag ook werk.

Voordele van die Aanwending van Sonkrag

 • Vermindering van uitgawes t.o.v. elektrisiteit
 • Geen ongerief a.g.v. beurtkrag
 • Die eskalering van elektrisiteitspryse raak jou nie
 • Dit verhoog die waarde van jou eiendom
 • Deur groen hernubare energie te gebruik, beskerm jy die omgewing
 • Dit lawaai nie soos ‘n kragopwekker nie

Doen die enigste verstandige ding vandag nog: gaan vir sonkrag saam met Langeberg Solar. Kontak ons!

Charl

Cell: 071 911 0919