Manna Klipwerke

Manna Klipwerke Stilbaai

Manna Klipwerke Stilbaai

Cutting, manufacturing and selling limestone products in Still Bay and the surrounding areas. Manna Klipwerke offers ready cut limestone products for building projects such as cladding, flooring and paving. For exterior as well as interior decoration of residential and commercial buildings. You can choose between smooth stones cut for tiling and paving, or rough stones cut for the purpose of cladding.

Building with limestone dates as far back as 6 000 years or more. Famous buildings such as the Egyptian pyramids, Roman buildings, European cathedrals and castles were built with limestone blocks, some of which still stand today, or else the ruins thereof.

In The Stone Cutting Business Since 2005

Manna Klipwerke is located on a farm on the Hectorkraal road, Droëvlakte, Between Still Bay and Riversdale. Antonie and his workers are experienced limestone cutters and knows all about their product. Therefore he can offer advice on the best choice of stone for the specific job you want to perform with the stone. They also have all the necessary stone cutting tools and equipment such as wire saws, tile saws and chisels, etc.

Visit him on the farm and discuss your need with him. They supply, as well as deliver, ready cut limestone to satisfied builders and clients all over Hessequa in the Western Cape. Many a house or commercial building in the area proudly boast a wall or paving done with limestone from Manna Klipwerke.

What is Limestone?

Limestone is a carbonate sedimentary rock and has many uses other than building material. It is an important ingredient of concrete as well as a filler in, e.g., toothpaste or paints. It is also used as chemical feed-stock and fertiliser for lawns, fields, gardens, etc.

Why is limestone good for building?

 • Very strong, corrosion resistant and durable
 • Tiles are non-slip and heat-resistant – does not burn
 • This natural material adds beauty to your building which only improves with time

Limestone Products From Manna Klipwerke

Limestone Tiles

Tiles cut from limestone are smooth on both sides. There are many possible uses for these tiles – practical uses, while at the same time decorative. The tiles come in different shapes and sizes, lengths, widths and also thicknesses which can be creatively patterned and cemented together.

 • These tile are perfect for indoor use, such as for flooring in the kitchen, bathroom, around the fireplace, on stairs, etc.
 • As decorative features such as cornices, skirting, and more
 • Stone mosaic adorning walls, mosaic on kitchen tops, table tops, etc.
 • They are also perfect for outdoor or exterior use, such as window sills, paving and patios. Also pavements, swimming pools, walkways in gardens, driveways, braai areas, lapas, and more

Limestone Cladding Stones

Stones for cladding purposes are smooth on one side and rough on the other. They cut the stone smooth on one side for easy cementing to the wall. Cladding is the process of covering an existing wall with stone, either for protection, or for decorative purposes. Stone cladding gives the impression of a building built of stone and is often done to make the building blend in with its environment.

Cladding stones also come in various sizes, lengths, widths and thicknesses. Talk to Antonie – he will supply you with the perfect product for your specific project.

Uses for cladding stones are as vast as the creative mind can dream.

 • Cladding of the whole exterior of the building
 • Or cladding of interior or exterior walls with panels
 • Cladding garden walls for adornment
 • Indoor partition walls
 • Cladding of pillars or columns, plinths, lapas, fire-pits, outdoor seating, garden features, borders along the lawn or flower beds
 • Adorning public facilities such as outdoor toilets to blend into the environment
 • Mix the tile stones and the rough cladding stones and create amazing artworks inside and/or outside your house.

Manna Klipwerke – Kalksteenverskaffers in Stilbaai

Hulle kap, sny en verskaf kalksteenprodukte vir boudoeleindes in Stilbaai en die hele Hessequagebied. Die kalksteenprodukte kan binneshuis en so ook buitenshuis gebruik word vir teëls of dekoratiewe bekleding van mure. Dit word gebruik vir die verfraaiing van woonhuise en so ook besigheidsgeboue.

Kalksteen word reeds meer as 6 000 jaar gebruik vir bouwerk en sommige antieke geboue of bouvalle bestaan nog. Die ou Egiptiese piramides, baie Romeinse geboue, ou Europese katedrale en kastele, en so meer is van sandsteen gebou.

Antonie en sy span klipwerkers is al sedert 2005 in die besigheid werksaam op ‘n plaas op die Hectorskraalpad. Hulle het al die kennis en so ook die gereedskap om vir jou die beste produkte te bied vir jou spesifieke projek. Praat met hom oor jou behoefte. Hulle verskaf nie net die gesnyde klip nie, maar lewer ook af.

Wat is Kalksteen?

Kalksteen is klip wat gevorm is deur verkoolde afsaksel of sediment en het verskeie ander gebruike behalwe boumateriaal. Dit is bv. ‘n belangrike bestanddeel van konkreet, vuller vir tandepaste en verf, bemestingstof vir grond, en so meer.

Kalksteenklip is baie sterk, roes en verweer nie, brand nie, en is nie glad en glyerig nie. Dis mooi en boonop verbeter die natuurlike voorkoms so met die verloop van tyd.

Kalksteenklip-produkte van Manna Klipwerke

Kalksteen-Teëls

Kalksteenteëls is glad aan beide kante. Dit kom in verskillende groottes, vorms, lengtes, wydtes en so ook diktes. Dit word gebruik vir verskillende doeleindes.

 • Kalksteenklipteëls kan binne gebruik word vir vloere in die kombuis, badkamer, om die kaggel, op trappe, en so meer
 • Ook as verfraaing van vloerlyste en kroonlyste
 • Klipmosaiek op mure, kombuiskasblaaie en tafelblaaie, en so meer
 • Dit kan ook buite gebruik word soos op vensterbanke, as plaveisel, op patio’s, by braaiplekke, lapa’s, en so meer

Kalksteen-Bekledingstene

Die kalksteenklip bekledingstene is glad aan een kant en rof aan die ander sodat dit teen die muur vasgemessel kan word. Bekleding is die proses om ‘n bestaande muur met iets anders oor te trek, in hierdie geval, sandsteenklip. Hierdie klippe kom ook in verskillende groottes, lengtes, breedtes en so ook diktes en kan vir verskillende doeleindes gebruik word.

 • Bekleding van die buitenste mure van ‘n gebou as geheel
 • So ook bekleding van binne- en buitemure met sandsteenpanele
 • Bekleding van tuinmure vir verfraaiing
 • Binneshuise afskortingsmure
 • Bekleding van pilare, voetstukke, lapa’s, vuurputte, buitesitplekke, randstene om akkers of grasperke, en so meer
 • Ook bekleding van publieke plekke soos buitenshuise toilette sodat dit met die omgewing insmelt
 • ‘n Mengsel van die teëls en bekledingstene kan ‘n asemrowende effek lewer

Praat vandag nog met Antonie en verfraai jou huis op ‘n natuurlike manier.

Antonie Louwrens

Cell: 076 271 9510

Email us here