Raubies Elektriese Kontrakteur / Raubies Electrical Contractors

Raubies Elektriese Kontrakteur

Raubies Electrical Contractors

Raubies Electrical Contractor / Elektriese Kontrakteur Still Bay

Registered Electrical Contractor providing electrical services such as installation, automation and maintenance to numerous clients.

These electrical services include new house wiring as well as extensions to exiting buildings. Also fault finding when electricity is down or constantly keeps tripping as well as repairing the fault. In addition he does geyser installations, reparations as well as element replacements. He also installs and maintains water pumps and electrical fencing and stoves, in short power and lights are his business.

Furthermore Hannes does solar installations allowing you to utilise solar energy to save on electricity expenses. He designs, installs and maintains on grid tie as well as off grid systems. Let him install that solar geyser, those solar panels or that solar water pump. He has the professional knowledge as well as equipment and tools for the job.

Raubies Electrical Contractor / Elektriese Kontrakteur is a qualified electrician and can also issue a certificate of compliance for the electrical installation of your home when you want to sell your property. He guarantees his workmanship and it is also under-scribed by the Electrical Contractors Association (South Africa) ECA(SA). Of course he is also a member of ECA(SA).

Working from Still Bay, but offers services across a wide geographical area including Jongensfontein, Riversdale and surrounds. He also offers 24/7 assistance in the event of electricity problems.

Raubies Elektriese Kontrakteur /Electrical Contractor Stilbaai

Geregistreerde Elektriese Kontrakteur en verskaf dienste soos elektriese installasies, outomatisasie en onderhoudsdienste.

Hierdie dienste sluit in bedrading van huise, foutsporing en herstel, asook vervanging van warmwatersilinder- of geyserelemente. So ook doen hy installasie van waterpompe, elektriese heinings, en stowe, in kort, ligte en krag is sy kos. Ook sonkrag panele, sonkrag geysers en sonkrag waterpompe. Hy ontwerp, installeer en hou dit instand vir netwerk-gekoppelde en nie-netwerk-gekoppelde stelsels.

Raubies Elektriese Kontrakteur is ‘n gekwalifiseerde elektrisiën. Hy reik ook sertifikate uit vir die nakoming van elektrisiteitsvoorskrifte wanneer jy jou eiendom wil verkoop. Hannes waarborg sy vakmanskap wat ook onderskryf word deur die Elektrotegniese Aannemers Vereniging van Suid-Afrika (EAV). Hy is ook ‘n lid van EAV.

Hannes is in Stilbaai maar werk oor ‘n wye gebied insluitende Jongensfontein en Riversdal. Sy dienste is 24/7 beskikbaar vir kragnoodgevalle.

 

Raubies Elektriese Kontrakteur

Hannes
082 449 4603