SKP Steelworx – Stilbaai

SKP Steelworx Stilbaai

SKP Steelworx – Stilbaai

Experienced welders specialising in the welding of nonferrous metal, namely mild steel, stainless steel as well as aluminium. SKP Steelworx welders are all well acquainted with different welding types, welding machines, procedures as well as safety regulations. They draw clients from the private sector and also the commercial and industrial sectors. If it needs welding, it needs SKP Steelworks, finish and klaar!

About SKP Steelworx – Stainless Steel Specialists

This steel business is in the industrial area in Stilbaai on the eastern side of the Goukou River. Stilbaai is a fast growing and popular coastal town in the heart Hessequa in the Western Cape Garden Route. They work throughout Hessequa in towns like Stilbaai, Jongensfontein, and Riversdale along with Gouritsmond, Albertinia and Witsand.

These people have more than 32 years’ experience of designing and building trailers and caravans. Although their experienced welders focus on stainless steelwork, they also work with mild steel and aluminium. To produce high quality products, they make use of high quality nonferrous metal only.

Not everyone possesses that special skill to do a proper welding job with stainless steel. They comply with welding procedure, hence they deliver high quality, neat, strong and perfectly aligned work. In addition they have the appropriate machines and equipment, always adhere to safety regulations and use the necessary protective equipment.

Moreover, SKP Steelworx offer free quotations.

SKP Steelworx – Services

When it comes to working with nonferrous metal, of course, these guys are specialists. Although their focus is on stainless steelwork, they also work with mild steel and aluminium.

Building Trailers

Their signature job is building regular, as well as boat trailers according to client specifications. In other words, exactly the trailer you need for your purpose, be it a street food stall, boat or motorbike. No matter the size of the trailer, 2 wheels, 4 wheels or more, they build the trailer you need.

This they build from beginning to end, seeing to every detail including the frame, axles as well as the wheels. Also the winch and roll system for boats, fenders, tongue, tow coupling, jockey wheel, breakaway cable and lights. They paint the trailer according to specification, position the reflectors as well as reflective tape, etc. In short, they deliver a product that is ready for use.

Service, Repair and Convert Trailers

They check the axles and bearings, etc. and repair or replace where necessary. Likewise they remove or repair and treat rusted areas and spots when overhauling a trailer. If you want your existing trailer to serve another purpose, take it to them so they can convert it.

Boat Related Steelwork

On request they also manufacture and install stainless steel boat accessories such as grab handles and handrails. In addition they can overhaul your boat and replace corroded or worn sections.

Stainless Steel Balustrades and Railings

They also do all types of other welding work such as stainless steel balustrades and handrails with top quality finishing. Not only do they manufacture balustrades and handrails, etc., but they also install them where necessary.

Steel Security Barriers

They also manufacture and install steel security barriers. These may be in the form of security gates, steel fencing and burglar proofing such as burglar doors and bars.

Special Requests Made from Nonferrous Metal

  • Fittings unobtainable in stores. Bring your special request or need to these welders. In turn they will weld the thing together, neatly and precise.
  • Washing lines – they make as well as install any washing line according to your specifications to fit into your space.
  • Braais as well as braai grids according to your specifications.
  • Anything else you need welded from nonferrous metal. Just bring you request and specs and they will manufacture the item for you.

Caravans

With more than 32 years’ experience in designing and building caravans, they also service and repair all caravans. In fact, they also do conversions and reconstructions of all caravans.

Eugene

Cell: 082 924 9886


SKP Steelworx – Staalwerke in Stilbaai

Ervare sweisers wat spesialiseer in sweiswerk met nieysterhoudende metaal, naamlik staal, vlekvrye staal en so ook aluminium. Hulle is goed bekend met tipes sweiswerk, sweismasjiene, -prosedures en so ook veiligheidsregulasies.

Hulle kliënte kom uit die privaatsektor, asook die kommersiële en industriële sektore. As dit sweiswerk nodig het, het dit SKP Steelworx nodig, finish en klaar!

Die besigheid is in die Industriële gebied in Stilbaai-Oos, gewilde kusdorp in die hart van Hessequa. Hulle werk in Stilbaai, Jongensfontein en Riversdal en so ook die res van Hessequa in die Wes-Kaapse Tuinroete.

Hierdie sweisers lewer produkte van hoogstaande gehalte. Hulle voldoen aan sweisprosedures asook veiligheidsregulasies. Almal in die werkswinkel is veiligheidsbewus, so almal gebruik die regte veiligheidtoerusting.

Laastens, SKP Steelworx gee gratis kwotasies.

SKP Steelworx – Dienste

As dit kom by werk met nieysterhoudende metaal, is hierdie manne natuurlik spesialiste. Alhoewel hulle fokus op vlekvrye staal, werk hulle ook met gewone staal en so ook aluminium.

Bou van Sleepwaens

Die seël op hulle werk, is die bou van gewone- en ook bootsleepwaens, gemaak volgens die spesifikasies van kliënte. Met ander woorde, doelgemaakte sleepwaens, of dit nou as straatkosstalletjie, of vir ‘n boot of motorfiets is. Die grootte maak nie saak nie, 2 wiele, 4 wiele of meer, dit wat jy benodig, bou hulle vir jou.

Hulle bou dit van begin tot einde, met elke detail nodig vir die spesifieke soort waentjie. So, wanneer hulle klaar is, is dit geverf, reflektors en refleksiestroke is aangebring en is dit gereed vir gebruik.

Diens, Herstel en Ombou van Sleepwaens

Hulle gaan die asse, aslaers, en so meer na en herstel of vervang waar nodig. So ook verwyder of herstel en behandel hulle geroeste dele en kolle wanneer hulle ‘n sleepwa nagaan. As jy jou bestaande sleepwa vir ‘n ander doel wil gebruik, neem dit na hulle. Hulle sal dit vir jou ombou en aanpas vir die nuwe rol.

Bootverwante Staalwerk

Op versoek maak en installeer hulle vlekvryestaalbootbybehore soos gryprelings en handrelings. So ook kan hulle jou boot nagaan en alle verweerde en geroeste dele vervang of herstel.

Vlekvrye Staal Balustrades en Relings

Hulle doen ook alle ander tipes sweiswerk soos vlekvryestaalbalustrades en vlekvryestaalhandrelings met topgehalte afwerking. Nie net maak hulle die balustrades en relings nie, maar hulle installeer dit ook waar nodig.

Staal Veiligheidsversperrings

Verder maak en installeer hulle staalveiligheidsversperrings soos veiligheidshekke, staalheinings en so ook staaldiefwering en -diefwerende deure.

Spesiale Versoeke Gemaak van Nieysterhoudende Metaal

  • Onderdele en toerusting wat nie in winkels te koop is nie. Bring jou spesiale versoek na die sweisers wat dit vir jou na spesifikasie sal maak, presies en so netjies.
  • Hulle maak en installeer ook enige wasgoedlyn volgens jou voorskrifte wat in jou spasie sal pas.
  • So ook braai’s en braairoosters presies soos jy dit wil hê.
  • Enigiets anders gemaak van nieysterhoudende metaal – jy bring jou versoek en hulle maak die item vir jou.

Karavane

Met meer as 32 jaar ondervinding in die ontwerp en bou van karavane, diens en herstel hulle ook alle karavane. So ook onderneem hulle ombouings en rekonstruksiewerk op alle karavane.

Eugene

Cell: 082 924 9886