SOLAGAS

Solagas in Riversdale and Stilbaai

SOLAGAS Riversdale, Stilbaai & Hessequa

Specialising in the installation, inspection, maintenance of solar systems as well as LP gas systems and appliances. SOLAGAS supplies as well as delivers LP gas for use in homes, agriculture, restaurants and other commercial applications. Although based in Riversdale, they deliver throughout the Hessequa area. Whether you use gas to heat your home, water or have any gas appliances, SOLAGAS will take care of you.

SOLAGAS for Alternative Energy

Reduce your electricity bill as well as your carbon footprint. Make use of alternative energy/power sources such as gas and the sun.

The use of LP gas, or Liquefied Petroleum Gas, for heating appliances, cooking equipment, cooling, etc., has become very popular in South Africa. It is a safe, affordable as well as easy alternative to electricity.

The sun offers another alternative power/energy source for the provision of electricity. Solar energy is reliable, affordable as well as natural and clean.

SOLAGAS supplies as well as installs both of these alternative power systems.

Registration and COCs ( Certificate of Compliance for gas installations)

Jacques is of course licensed with the LP Gas Safety Association of South Africa (LPGSASA). Hence he works in accordance with their standards. He is also authorised to issue a Certificate of Compliance for gas installations.

Jacques lives by his motto ‘Service makes the difference’

SOLAGAS Services Provided

LP Gas Suppliers in Riversdale and Hessequa

 • Delivers LP gas in Riversdale as well as throughout Hessequa
 • Their route delivery options allows for regular as well as timely gas delivery
 • Refills gas cylinders or gas bottles
 • New gas installations and piping
 • Supplies and installs gas geysers
 • Gas hob and stove installations
 • Gas fireplace installations
 • Installs gas grills
 • Supplies and installs gas cages
 • Does leak detection
 • Maintains and also services gas appliances and installations which can cause a serious risk to your health if not installed correctly and maintained properly
 • Issues Gas Certificates of Compliance (COC)

Solar Energy Services in Riversdale, Stilbaai and the Hessequa Area.

The sun abundantly provides the possibility of free electricity. All you need is a properly installed solar power system which is exactly what SOLAGAS can help you with. They look at your specific needs, the environmental conditions, as well as the positioning of the system, etc.

Major components of a solar system:

 • Solar panels which are normally placed on the roof, but also on poles or directly on the ground.
 • Racking by which the panels are mounted.
 • Inverter that converts the DC current of the batteries to AC power needed for appliances.
 • Battery pack used when the sun is not shining and is also charged by the sun.

They specialise in any solar power installation for residential, commercial as well as agricultural use.

Examples of such installations

 • Farm gates – access control motor batteries charged by the sun.
 • Irrigation systems – imagine those water pumps running for free powered by the sun.
 • Farms and other buildings in remote places not connected with the national grid.
 • Homes and businesses that want to go completely green.
 • The complete package you will need to operate independently. (without electricity from the national grid, Eskom) If you have the necessary funding, this is by and large the best way to go.

Jacques supplies and installs everything needed for the installation of your solar power system. Do not wait until another load shedding hits you – contact SOLAGAS today!

SOLAGAS vir Gas en Sonkrag in Riversdal, Stilbaai, Witsand, Heidelberg en die hele Hessequa area.

Hulle spesialiseer in die installasie, inspeksie en instandhouding van sonkrag- en so ook gasstelsels en implemente. SOLAGAS voorsien en lewer gas af vir gebruik in restaurante, huise, landbou, besighede, en so meer. Hulle is in Riversdal gestasioneer, maar werk en lewer af oor die hele Hessequagebied.

Jacques is gelisensieer by die LPGSASA en werk volgens hulle veiligheidstandaarde. Hy is ook gemagtig om sertifikate uit te reik dat voldoen is aan die vereistes vir bestaande gas installasies. (COC) Sy leuse is ‘Diens maak die Verskil’.

SOLAGAS vir Alternatiewe Energie

Verminder jou elektrisiteitsrekening en so ook jou koolstofvoetspoor deur gebruik te maak van alternatiewe energie- of kragbronne.

Die gebruik van gas vir verhitting, verkoeling en so ook vir kookdoeleindes het baie gewild geraak in Suid-Afrika. Dit is ‘n veilige, bekostigbare en maklike alternatief tot elektrisiteit.

Die son bied ‘n verdere alternatiewe krag/energiebron vir die voorsiening van elektrisiteit. Dit is betroubare, bekostigbare, en so ook natuurlike skoon energie.

Hierdie maatskappy voorsien en installeer albei hierdie alternatiewe kragstelsels.

SOLAGAS Dienste

Gas Verskaffers in Riversdal, Stilbaai, Witsand, Heidelberg, Albertinia en die hele Hessequa area.

 • Lewer gas af in Riversdal, Stilbaai en so ook die hele Hessequagebied
 • Hulle roeteafleweringsopsies verseker dat gas gereeld en betyds afgelewer word
 • Hervulling van gasbottels
 • Nuwe gas installasies en bepyping
 • Voorsien en installeer gasgeysers
 • Doen gasstoof en gasplaat installasies
 • Installeer gaskaggels
 • Installeer gasroosters
 • Voorsien en installeer die staalhokke waarin gasbottels gehou word
 • Opsporing van lekke
 • Onderhou en diens gas toestelle en installasies wat ‘n ernstige gevaar vir jou gesondheid kan inhou as dit nie korrek geïnstalleer is en so ook behoorlik in stand gehou word nie
 • Reik sertifikate van nakoming uit vir bestaande gasinstallasies (COC)

Sonkragenergie Dienste in Riversdal, Stilbaai en Hessequa

Die son voorsien die moontlikheid van gratis elektrisiteit in oorvloed. Jy het net ‘n behoorlik geïnstalleerde sonkragstelsel nodig en dis presies waarmee hulle jou kan help. Hulle kyk na jou spesifieke behoeftes, die omgewingsfaktore, die posisie van die stelsel, en so meer.

Die hoofkomponente van ‘n sonkragstelsel

 • Sonkragpanele wat gewoonlik op die dak geplaas word, maar so ook op pale of direk op die grond.
 • Monteerrakke waarop die panele gemonteer word.
 • Omskakelaar wat die direkte stroom (DC) van die battery omskakel na wisselstroom (AC) krag wat benodig word deur toerusting.
 • Batterye wat gelaai word deur die son sodat daar krag is wanneer die son nie skyn nie.

Hierdie maatskappy spesialiseer in die installasie van enige sonkragstelsels vir huishoudelike-, kommersiële-, en so ook landbougebruik.

Moontlike Installasies

 • Plaashekke – toegangsbeheermotors se batterye word gelaai deur die son.
 • Besproeiingstelsels – elektriese pompe wat gratis water pomp na die besproeiingspype.
 • Verafgeleë plaashuise en ander geboue wat nie met die nasionale netwerk verbind is nie.
 • Wonings en besighede van mense wat heeltemal groen wil gaan.
 • Die totale stelsel wat jy benodig om onafhanlik te leef. D.w.s. sonder elektrisiteit van die nasionale netwerk, is by verre die beste keuse om te maak.
 • En nog so baie ander moontlikhede.

Jacques voorsien en installeer alles wat nodig is vir die installasie van jou sonkragstelsel. Moenie wag tot die volgende keer dat Eskom beurtkrag instel nie – bel hom nou!

Jacques Viljoen

Cell: 072 407 8570

Email us here