Total Property Maintenance – Stilbaai

Total Property Maintenance and Solar Stilbaai

Total Property Maintenance – Stilbaai

Business doing comprehensive maintenance on all real property. The services Total Property Maintenance offers include jobs like painting, installation of solar inverter systems, electrical work and steelwork, as well as tiling and paving. Also carpentry, high pressure washing of roofs and paved areas, fencing and small building projects, etc.

About the Business

This property maintenance business is run by a small team of hard-working family members with Jay at the helm. A model example of what can be achieved when a family enthusiastically combine their individual skills to deliver outstanding results.

No matter how small the maintenance job, Total Property Maintenance takes care to deliver a terrific job, neat and precise, every time.

Although they are stationed in the pretty coastal town of Stilbaai, their service area also includes Jongensfontein, Albertinia and surrounding areas.

Total Property Maintenance offers a wide range of maintenance services for literally all types of real property. These include residences, along with businesses, offices, shops, restaurants, stores, and even churches.

Services

 • Painting – They specialise (as well as excel!) in painting.
  • This typically includes proper preparation, cleaning the surface to be painted, sealing, damp-proofing, fixing water damage, etc.
  • Among other things they paint roofs, interior and exterior walls, concrete walls, fascias, gutter systems, window frames, soffits, you name it.
  • Furthermore they sand down wooden structures like frames, decks, staircases and handrails and make them new again.
  • They also spray interior raw brick as well as stone walls with a brick dressing.
 • Solar – Total Property Maintenance supplies, as well as installs a variety of solar inverter systems. Installations are done by a team member who happens to be a qualified electrician.
 • High pressure cleaning – They clean roofs, carport roofs, paved areas, gutter systems, water tanks, concrete/cement floors, fascias, gables, etc. Using high pressure water guns, they remove sand, moss, bird droppings, dust, in short, all kinds of dirt. It is simply incredible to see the difference after such a high pressure cleaning job!
 • Electrical – Incidentally, one of the team members is an electrician and can take care of any electrical work required.
 • Steelwork – Total Property Maintenance manufactures cheerfully painted steel jungle gyms, swings as well as see-saws to order.
 • Tiling – Pull up old carpets and tile the area, also remove old tiles and retile the area, e.g. bathrooms, kitchens, etc.
 • Paving – Pave new areas, replace damaged paving, etc.
 • Carpentry – Build an install cupboards, also other carpentry work such as building a wheelchair ramp.
 • Fencing – They can also help with fencing.
 • Small building projects and renovations – For example revamp existing braai places, build new braais, fire pits, renovate bathrooms, showers, kitchens, erect a carport, etc.
 • Installations – Some examples of installations: burglar fencing, extractor fans, painting and hanging doors, as well as rotating braai cowls. Also bird spikes, washing lines, awnings, new lights, new window locks and more.

Get hold of them for your maintenance work – you will have no regrets!

Jay Gradwell

Cell: 079 869 1598Instandhouding van Eiendomme in Stilbaai

Total Property Maintenance verskaf ‘n omvattende onderhoudsdiens op alle vaste eiendomme. Hulle dienste sluit onder andere in verfwerk, die installering van sonkrag omskakelingstelsels, elektriese werk, staalwerk en so ook teëlwerk en plaveiwerk. Ook houtwerk, hoëdrukspuitwas van dakke en geplaveide areas, heinings, kleinerige bouprojekkies, en so meer.

Een en Ander Oor die Besigheid

Hierdie onderhoud op eiendomme besigheid bestaan uit so ‘n klein spannetjie hardwerkende familielede met Jay aan die roer van sake. ‘n Sprekende voorbeeld van wat bereik kan word as familie hulle individuele vaardighede met entoesiasme kombineer om uitstaande resultate te lewer.

Dit maak nie saak hoe klein die onderhoudswerk dalk is nie, Total Property Maintenance maak seker dat hulle uitstekende werk doen, netjies en presies elke keer.

Hoewel hulle in Stilbaai gestasioneer is, sluit hulle diensarea ook Jongensfontein, Albertinia en so ook plase in die omliggende gebiede in.

Total Property Maintenance bied ‘n omvattende reeks onderhoudsdienste vir alle tipes vaste eiendomme aan. Dit sluit in woonhuise, besighede, kantore, winkels, store, eetplekke, kerke, en so meer.

Total Property Maintenance – Dienste

 • Verfwerk – Hulle spesialiseer (en blink ook uit!) in verfwerk.
  • Dit sluit tipies in die skoonmaak van die oppervlakte wat geverf moet word, ordentlike voorbereiding, herstel van waterskade, waterdigting, seëling, en so meer.
  • Hulle verf onder meer dakke, binne- en buitemure, betonmure, fassies, geutstelsels, vensterrame, soffiete, noem maar op.
  • Verder skuur hulle houtstrukture soos rame, dekke, trappe, handrelings, en so meer af en doen dit oor sodat dit weer nuut lyk.
  • So ook spuit hulle binnemure van rou baksteen of klipwerk met ‘n glansbedekking.
 • Sonkrag – Total Property Maintenance voorsien en installeer verskillende sonkrag omskakelingstelsels. Een van die spanlede is ‘n elektrisiën, so hy doen hierdie installasies.
 • Hoëdrukskoonmakery – Hulle maak dakke skoon, ook afdakke, geplaveide areas, geute, watertenks, sementvloere, fassies, gewels, en so meer. Met die hoëdruk waterspuite verwyder hulle sand, mos, voëlmis, stof, in kort, alle soorte vuiligheid. Die verskil wat mens kan sien na so ‘n skoonspuitery, is eenvoudig ongelooflik!
 • Elektriese werk – Aangesien hulle ‘n elektrisiën in die span het, kan hulle ook elektriese werk doen.
 • Staalwerk – Total Property Maintenance vervaardig vrolik geverfde staal klimrame, swaaie, en so ook wipplanke op bestelling.
 • Teëlwerk – Trek ou matte op, of verwyder ou teëls en herteël die area, bv. badkamers, kombuise, en so meer.
 • Plaveiwerk – Plavei nuwe area, vervang beskadigde plaveisel, ens.
 • Houtwerk – Bou en installeer kaste en so ook ander houtwerk, bv. die bou van ‘n rystoeloprit oor trappe.
 • Heinings – Hulle kan ook help met heinings.
 • Klein bouprojekte en opknappings – Soos byvoorbeeld die opknapping van bestaande braaiplekke of bou van nuwe braaiplekke en vuurputte. Of die opknapping van badkamers, storte, kombuise, die oprigting van ‘n afdak, en so meer.
 • Installasies – Voorbeelde van installasies: diefwering, uitsuigwaaiers, verf en hang van deure en roterende braaihane. So ook voëlspykers, wasgoeddrade, nuwe ligte, nuwe vensterknippe, sonskerms bokant deure, ens.

Kry hulle vir jou onderhoudswerk – jy sal nie spyt wees nie!

Jay Gradwell

Cell: 079 869 1598