Willow Transport – Willow Sand & Stone in Stilbaai

Willow Transport - NPE Sand & Stone in Stilbaai

Willow Transport – Willow Sand & Stone

Willow Transport is a supplier of building sand and stone in Still Bay and Jongensfontein. They also provide earthworks and transportation services in Still Bay. As well as preparing and cleaning of erven for building sites in Stilbaai, Jongensfontein and surrounding areas. On request they will also provide services in Riversdale, Albertinia, Heidelberg, Gouritsmond and throughout Hessequa.

Professional services are provided by them, using their  TLB and Tipper Trucks machinery.

Not only do they provide professional services, but they also offer affordable prices. Quality craftsmanship guaranteed.

Willow Transport Services

Their services include the following:

 • Building sand and stone – Supply & deliver
 • Supplier of filling sand
 • Hiring of their TLB machine
 • Scraping as well as Creating gravel and dirt roads
 • General Earthworks
 • Rubble and garden waste removals
 • Cleaning and preparation of building sites and new erven
 • Hiring of Tipper Trucks

NPE Sand and Stone Suppliers

The supply and transport of building sand and stone for construction as well as building purposes.
Furthermore, providing and transporting filling sand as needed during the preparation of building sites.

What is a TLB Machine?

If you’re in need of a TLB (Tractor, Loader, Backhoe) machine, Willow Transport is ready to assist you! A TLB is a multipurpose machine often used to plough and dig in the ground. Used in the preparation, leveling and cleaning of erven before commencing a building project. Also used in the cleaning and removing of building rubble or garden rubbish.

This Transportation Company uses a TLB machine for general earthwork services. Not only do they supply the equipment, but they also provide the service, manpower and operators for the equipment.

Tipper Trucks for hire at Willow Transport

Their Tipper trucks transport from 1m³ up to 10m³ and are used to transport building sand and stone. In addition, these tipper trucks are used during the cleaning of rubble on construction sites. Providing their own skilled operators and personnel.

General Earthwork Services

Willow Transport makes use of their TLB machine to plough the grounds in preparation for construction. Removing the soil and greenery before scraping and rearranging the area, leaving it ready for construction.

Professionally studying the ground and slope to obtain the best and fastest method to proceed. Once they have decided on the proper method and needs, they start preparing the ground and removing the dirt or soil.

Gravel and Dirt Roads

Building a gravel or dirt road is an art, therefore it is important to make use of professional services.

You need the right equipment and machine operators, hence Willow Transport with their TLB machines is perfect for the job. It takes years of practice and experience in operating such machinery, therefore you need a qualified operator to handle it.

Willow Transport has the experience, qualifications, staff as well as the right equipment to do the job!

You are in safe hands with Willow Transport, they know what they’re doing!

Willow Transport – Moving the Earth

Jacques Cronje

Cell: 061 327 3188Willow Transport – Willow Sand en Klip in Stilbaai

Verskaffer van bousand en klip asook grondwerke en vervoerdienste in Stilbaai. Voorbereiding en skoonmaak van erwe en boupersele in Stilbaai, Jongensfontein en so ook omliggende gebiede. Op versoek lewer hulle ook dienste in Riversdal, Albertinia, Heidelberg, Gouritsmond en regdeur Hessequa.

Masjinerie soos ‘n TLB en “Tipper” Vragmotors word deur hul gebruik om professionele dienste te lewer.

Alles in ag geneem, bied hulle kompenterende pryse aan, sowel as fokus op die lewering van ‘n professionele, hoë kwaliteit diens.

Willow Transport Dienste

Dienste sluit die volgende in:

 • Bousand en klip – Verskaf en aflewering in Stilbaai en Jongensfontein
 • Verskaffer van vulsand
 • Verhuring van hul TLB Grondveskuiwingsmasjien
 • Skraap en diens van grondpaaie
 • Algemene grondverskuiwingswerke
 • Verwydering van boumateriaal, algemene rommel en tuinafval
 • Skoonmaak en voorbereiding van boupersele en erwe
 • Huur van “Tipper” vragmotor gebruik

Sand- en Klipverskaffers in Stilbaai en Jongensfontein (Hessequa)

Voorsiening en vervoer van bousand, vulsand en so ook klippe vir konstruksie- of boudoeleindes.

Hulle verskaf ook klein hoeveelheid sand en klip soos byvoorbeeld net 1 kubieke sand of klip.

Wat is ‘n TLB-masjien?

As jy ‘n TLB-masjien (trekker, laaier, graaflaaier) benodig, kan Willow Transport jou help! ‘n TLB is ‘n veeldoelige grondverskuiwingsmasjien wat gebruik word om enige grondverskuiwing te behartig. Dit word veral gebruik tydens voorbereiding vir konstruksiewerk en skoonmaak van erwe voor ‘n bouprojek. Op dieselfde tyd ook vir die skoonmaak en verwydering van bourommel of tuinvullis.

Hierdie vervoeronderneming gebruik ‘n TLB masjien vir grondwerkdienste, voorbereiding van grondpaaie en die skoonmaak van erwe.  Nie net verhuur hulle die toerusting nie, maar lewer ook die diens, mannekrag en opgeleide bestuurders van die toerusting.

“Tipper” vragmotor-dienste

Hul vragmotors kan vanaf 1m³ tot 10m³ vervoer en word gebruik vir die vervoer van bousand en klip. Dit word ook gebruik tydens die skoonmaak van rommel op konstruksieterreine. As n reël word die kipper-vragmotordienste  voorsien met hul eie opgeleide bestuurders en personeel.

Algemene grondverskuiwing

NPE Sand & Klip gebruik hul TLB-grondverskuiwingsmasjien soos benodig in die voorbereiding en verskuiwing van grond vir n bouprojek. Alles in ag geneem behartig hul die skoonmaak en voorbereiding van ‘n erf diensooreenkomstig soos benodig vir enige bouwerk.

Grondpaaie

Dit is ‘n kuns om ‘n grondpad reg te skraap as ‘n gevolg  is dit belangrik om van die korrekte professionele diens gebruik te maak.

Die regte toerusting en masjienoperateurs is nodig, dus is Willow Transport met hul TLB masjien die perfekte keuse. Jacques het jare se oefening en ervaring met hierdie masjinerie, daarom word ‘n gekwalifiseerde operateur benodig om dit te hanteer.

Willow Transport weet beslis wat gedoen moet word en beskik oor al die toerusting en personeel wat benodig word!

Jy is in veilige hande met Willow Transport, hulle weet wat hulle doen!
Kontak Jacques Cronje op 061 327 3188 vir meer inligting.

Willow Transport – Moving the Earth

Jacques Cronje

Cell: 061 327 3188