AC Oosthuizen Attorneys – AC Oosthuizen Prokureurs

AC Oosthuizen Attorneys -AC Oosthuizen Prokureurs

AC Oosthuizen Attorneys – AC Oosthuizen Prokureurs – Stilbaai

Qualified and experienced lawyers offering affordable and reliable services in all areas of law such as conveyancing, litigation, divorce, etc. AC Oosthuizen Attorneys has been practising law in Still Bay for many a year and has become well-known for their excellence. They are a team of dedicated staff striving to continuously offer you the best law representation in the area. The owner and lawyer, Annemarie Oosthuizen has more than 30 years of experience as general law practitioner, of which more than 13 have been in Still Bay.

Their offices are in the Plattebosch Centre in Still Bay West along Main Road near the Engen Garage. Still Bay is a popular coastal holiday destination developed around the Goukou River estuary offering lots of water sports and other activities to residents and visitors alike. In the Hessequa area of the uniquely beautiful Garden Route in the Western Cape Province.

AC Oosthuizen Attorneys – General Law Services in Still Bay

Conveyancing

In the process of buying or selling real property the legal title has to be transferred from one person to the other. AC Oosthuizen Attorneys will assist you in the preparation of the necessary documents for the conveyance of property in your transaction.

Civil, Criminal and General Litigation

Litigation is the process of taking legal action. These lawyers will handle any case, be it criminal, civil or general, from start to finish. They will handle the pre-suit investigation and negotiation and possible out of court settlement. Where necessary, they will handle the trial if it comes to that and defend your in court.

Divorce

These attorneys handle different aspects of family law, from the prenuptial contract through to the divorce. A divorce is the legal separation of a married couple. This involves decisions on property, child custody, maintenance, etc., all to be agreed upon in the divorce agreement. A divorce can be extremely stressful emotionally as well as financially. This law firm, though, tries to come to an agreement with the least possible stress for all the parties. They will act in the best interest of their client as well as the children involved.

Contracts

People make contracts all the time, some on paper and others in the form of an oral agreement. Such agreements typically involves the exchange of goods or services, properties or money. AC Oosthuizen Attorneys will assist you in drawing up a legally binding agreement which meets the requirements of law. This will protect your rights when the other party decides not to honour the agreement or contract.

Estates, Trusts and Wills

One’s estate is all of the property that one owns at the time of one’s death. One’s will or testament instructs what must happen with one’s estate after one’s death. There are different types of wills such as simple wills, testamentary trust wills, joint wills as well as living wills. A trust is an arrangement by which a third party, called a trustee, is allowed to hold assets (but not owning them) on behalf of the trust beneficiaries.

This law firm will explain to you the pros, cons and challenges of trusts as well as the different types of trusts. They will also assist you with setting up and administrating a trust to suit your needs. Furthermore these lawyers will assist with the planning of estates as well as the administration of deceased estates. Likewise they will assist with drafting and also storing a valid will to ensure that your assets will be distributed according to your instructions after your demise.

There are many other aspects of law this law firm attends to although not described specifically. Aspects such as debt recovery, administrative law issues, labour law issues, drunk driving, slander, liability, crimen injura,etc.

If you are in need of expert legal services, do not hesitate to contact AC Oosthuizen Attorneys in Still Bay.

Annemarie Oosthuizen

Tel: 028 754 3307

Fax: 028 754 3308

Cell: 084 778 7902


Plattebosch Centre

168 Main Road West

Stilbaai

6674

AC Oosthuizen Prokureurs – Regsfirma in Stilbaai

Hierdie gekwalifiseerde en ervare prokureurs bied bekostigbare en betroubare regsdienste. Hulle dienste raak alle aspekte van die wet soos oordragte/aktes, litigasie/prosedering, skeisake, en so meer. Annemarie Oosthuizen is meer as 30 jaar in die regsberoep waarvan meer as 13 jaar in Stilbaai beoefen is. Hulle is ‘n span toegewyde personeel wat streef daarna om die heel beste diens in die omgewing te bied.

Hulle kantore is in die Plattebosch Sentrum langs Hoofweg-wes in Stilbaai naby die Engen Garage. Besoek hulle gerus vir enige regshulp en word verras deur hulle flink en ingeligte diens.

Algemene Regsdienste in Stilbaai

Aktes en Oordragte

Die koop en verkoop van eiendom behels altyd die oordrag van die titelakte van een persoon na ‘n ander. Die dokumentasie vir so ‘n oordrag word deur ‘n prokureur voorberei en geregistreer by die aktekantoor. Laat hierdie hoogservare akteprokureurs jou transaksie behartig sodat dit so glad as moontlik kan verloop.

Siviele, Kriminele en Algemene Litigasie

Litigasie of prosedering is die proses om wetlike aksie te neem. Hierdie prokureurs sal jou regsgeding behartig, van begin tot einde. Hulle sal jou help om indien moontlik buite die hof te skik, so nie, sal hulle jou saak in die hof namens jou verdedig.

Egskeidings

Laat AC Oosthuizen Prokureurs jou help om ‘n huwelikskontrak op te stel voordat jy in die huwelik tree. In die geval van die ineenstorting van die huwelik, kan hulle jou ook help met die skeiprosedure. Hulle sal jou met deernis bystaan om ‘n geskikte skei-ooreenkoms op te stel, oor kindertoesig en onderhoud te onderhandel, en so meer. Indien daar later probleme is met die betaal van onderhoud, sal hulle jou ook help om die probleem wettiglik op te los.

Kontrakte

Mense maak gedurig ooreenkomste met mekaar, hetsy op papier, of mondelings. Dit gaan gewoonlik oor dienste, eiendom en geld. Laat hierdie prokureurs vir jou bindende kontrakte opstel volgens die wetlike voorskrifte. So word jou regte beskerm indien die ander party nie die kontrak nakom nie.

Boedels, Trusts en Testamente

Hierdie regsfirma sal jou help met die beplanning van jou boedel, die opstel van ‘n geldige testament en so ook die skep van ‘n trust. Hulle doen ook nadoodse boedelbereddering en kan ook as trustees van jou trust optree.

Daar is nog baie ander aspekte van die reg wat AC Oosthuizen Prokureurs hanteer soos skuldinvordering, administratiewe- en arbeidsregsake, dronk bestuur, saakbeskadiging, laster, persoonlike aanspreeklikheid, en so meer.

As jy ekspert regshulp benodig, kontak AC Oosthuizen Prokureurs sonder enige verwyl.

Annemarie Oosthuizen

Tel: 028 754 3307

Fax: 028 754 3308

Cell: 084 778 7902


Plattebosch Centre

168 Main Road West

Stilbaai

6674