Cape Heritage Architecture & Construction

Cape Heritage Architecture & Construction

Cape Heritage Architect & Builder

Architect-Builder in Stilbaai, qualified and registered, his practical knowledge and skills firmly grounded in hands-on experience. Cape Heritage Architecture & Construction offers a complete package. This includes designing the plan, constructing the building including all finishes, as well as assisting with interior design and decoration.


About Cape Heritage Architecture & Construction

This remarkable company was founded in 1999 and has since built magical houses, a number of which were showcased in respected magazines. One of these, incidentally, is the Dutch-Mediterranean style Charlotte House in Still Bay West.

The architect/builder, Jack Andrew, is registered with the South African Council for the Architectural Profession (SACAP); the National Home Builders Registration Council (NHBRC); as well as the South African Institute of Architectural Technologists.

Jack and his Team is committed to quality work and attention to detail, making use of quality products to enhance their craftsmanship. They work in the Stilbaai/Jongensfontein area, throughout the Hessequa area in the Western Cape, as well as the rest of the country.

Looking for a company that offers the complete package: designing the plan; constructing the building including interior and exterior finishes; as well as assistance with interior design and decoration? Contact Cape Heritage Architecture & Construction.

Philosophy and Style

His philosophy is to develop a complete design, integrating your lifestyle with the environmental setting, keeping it simple and affordable. He prefers to make use of natural materials such as wood, reeds, thatch, natural light, etc. in his finishing designs.

Born and bred in the Western Cape, he has a special affinity for the historical local architecture. This led him to develop the affordable and adaptable Cape Heritage House model. This model combines tradition with the present, as well as moves forward to the future.

Cape Heritage Architecture & Construction has delivered various memorable purpose-built dwellings using various styles. These styles include the heritage traditional and heritage refined. Also the nature retreat, river house, coastal hideaway, as well as the Greek Island, Dutch-Mediterranean, and more.

Cape Heritage Architecture & Construction – Services

Architectural Service in Still Bay

Looking for creative, gifted and reliable architect? Contact Cape Heritage Architecture & Construction.

 • Jack offers his architectural expertise and service to persons throughout South Africa.
 • He offers an all-inclusive plan service, namely design, draft, as well as submission of the plan to the Municipality.
 • Although the affordable and adaptable Cape Heritage house model is his signature style, he is not bound by it. Jack is very versatile and will design according to your ideas, needs and preferences.
 • When approached to design a house, bush lodge complex, retirement village, or even a boutique hotel, he will work on your original idea. With your lifestyle and environment in mind, he will assist you to develop your concept or theme into a functional, affordable and pleasing reality.
 • In his designs he makes use of a mix of geometric forms and symmetry like circles, triangles, squares, as well as arches, etc.

Construction Services in Still Bay

Looking for an experienced, reliable and resourceful builder? Contact Cape Heritage Architecture & Construction.

 • Their construction services comprise managing the project, erecting the building, as well as attending to a detailed finish.
 • Types of building projects
  • Building new houses – he handles the building of new houses as turnkey projects.
  • Extensions/additions to existing buildings such as adding rooms, extending a garage as well as building a granny flat.
  • Renovations/home improvements like revamping of overhauling bathrooms and kitchens, or changing a garage into a flat.
  • Restoration of historical buildings such as an original farmhouse or original labourer’s cottage
 • Building activities include among others:
  • Installation of the plumbing system, electrical wiring system, ceilings, flooring as well as glazing and hanging doors, etc.
  • Waterproofing, roofing such as thatch, guttering and also plastering
  • Building perimeter walls, installing gates, paving, also installing garage door/s, water tanks, etc.
 • Finishing methods include among others:
  • Reed ceilings, painted open rafters,
  • Painting walls, plastered or bricks
  • Sealing wood floors
  • Tiling/carpeting
  • Cemcrete on floors and SatinCrete on walls
  • Fixing wooden shutters on windows
  • Installation of kitchen and bathroom equipment such as toilets, baths, etc.
  • Hanging lights and installing all lighting fixtures
  • Installing fireplace/braais as well as
  • Built-in cupboards, and many more.

Interior Finish Service in Stilbaai

Need reliable, imaginative and enthusiastic assistance with interior design and decoration? Call Cape Heritage Architecture & Construction.

 • They also offer an interior design, decoration and installation service.
 • Keeping in mind your lifestyle, the environment as well as the purpose of the house, they will design the interior decoration to match colours, furniture, function of the room, etc.
 • Their advice includes among others, the choice of certain pieces of furniture, cushions, rugs, blinds, lamps, etc. to fit in with your theme. As part of their service, of course, they offer to source these for you, order them as well as deliver and install where necessary.

Jack Andrew

Architect Builder

Cell: 082 532 7573Argitek en Bouer in Stilbaai – Cape Heritage Architecture & Construction

Hierdie maatskappy bied ‘n volledige pakket, nl. die planontwerp, oprigting van die gebou insluitende afwerkings, en so ook die binneversiering. Hierdie dienste kan natuurlik ook as selfstandige projekte gelewer word.

Sedert sy ontstaan in 1999 het hulle al verskeie trefferhuise gebou waarvan drie in artikels in bekende tydskrifte verskyn het. Een hiervan is toevallig die pragtige Charlotte Gastehuis in Stilbaai-Wes, gebou op die Hollands-Mediterreense styl.

Die argitek/bouer, Jack Andrew, is geregistreer by die SACAP, die NHBRC en so ook die SAIAT. Jack en sy span glo in kwaliteit werk, aandag aan detail en so ook die gebruik van kwaliteit produkte om hulle vakmanskap te verbeter. Hulle werk in die Stilbaai-Jongensfonteingebied, die Hessequagebied in die Wes-Kaap, asook die res van die land.

Is jy op soek na ‘n maatskappy wat die volledige pakket aanbied: planontwerp, oprigting van die gebou, en so ook die binneversiering? Skakel dan Cape Heritage Architecture & Construction.

Filosofie en Styl

Sy filosofie is om ‘n volledige ontwerp te ontwikkel wat jou leefstyl met die omgewing integreer, terwyl hy dit eenvoudig en bekostigbaar hou. Hy verkies om gebruik te maak van natuurlike materiaal vir afwerking, soos hout, riete, latte, natuurlike lig, en so meer.

Gebore en getoë in die Wes-Kaap, het hy ‘n spesiale affiniteit vir die plaaslike historiese argitektuur. Dit het gelei tot die ontwikkeling van die bekostigbare en aanpasbare Kaapse Erfenis huismodel. Die model kombineer tradisie met die hede, en beweeg ook vorentoe na die toekoms.

Cape Heritage & Construction het verskeie besonderse woonplekke op sy kerfstok wat volgens verskillende style gebou is. Hierdie style sluit in die tradisionele erfenis- en modern-aangepaste erfenisstyl. So ook die natuurtoevlug-, rivierhuis-, Griekse eiland-, Hollands-Mediterreense styl, en so meer.

Cape Heritage & Construction – Dienste

Argiteksdienste in Stilbaai

Op soek na ‘n kreatiewe, talentvolle en betroubare argitek? Bel dan Cape Heritage Architecture & Construction.

 • Jack bied sy argiteksvaardighede en -dienste aan mense enige plek in Suid-Afrika.
 • Sy dienste sluit alles in, naamlik die ontwerp, die teken en so ook die voorlegging van die plan aan die Munisipaliteit.
 • Alhoewel hy die bekostigbare en aanpasbare Kaapse Erfenis huismodel onderskryf, word hy glad nie gebind daardeur nie. Jack is baie veelsydig en sal jou plan ontwerp volgens jou idees, behoeftes en so ook voorkeure.
 • Wanneer jy hom nader om ‘n huis, of ‘n boshutkompleks, aftreeoord, of selfs ‘n boutique hotel te bou, sal hy werk met jou oorspronlike idee, Met jou leefstyl en omgewing in gedagte, sal hy jou help om jou konsep of tema te ontwikkel in ‘n funksionele, bekostigbare en so ook esteties bevredigende werklikheid.
 • Hy maak graag gebruik van ‘n mengsel van geometriese vorms en simmetrie in sy ontwerpe, soos sirkels, driehoeke, vierkante, boë, en so meer.

Konstruksiedienste in Stilbaai

Op soek na ‘n ervare, betroubare en vernuftige bouer? Kontak dan Cape Heritage & Construction.

 • Hulle konstruksiedienste bestaan uit die bestuur van die projek, die bouwerk self en so ook die afwerking van die bouwerk.
 • Tipes bouprojekte
  • Bou van nuwe huise – hy hanteer die bou van nuwe huise as ‘n volledige projek wat alle fasette insluit.
  • Uitbreidings/aanbouings aan bestaande geboue soos ekstra kamers, vergroting van motorhuise, oumawoonstelletjies, en so meer.
  • Huisverbeterings of -opknappings soos die oordoen of vernuwe van badkamers, kombuise, en so meer.
  • Restorasie van historiese geboue soos ‘n oorspronklike plaashuis of opstal.
 • Bouaktiwiteite sluit o.a. die volgende in:
  • Installasie van die rioolstelsel, elektriese bedradingstelsel, plafonne, vloere en so ook die insit van ruite en hang van deure, ens.
  • Waterdigting, opsit van dakke, soos rietdakke, geutstelsels en so ook pleistering.
  • Bou/oprig van heinings, installasie van hekke, motorhuisdeure, water tenks, ens., lê van plaveisel, en so meer.
 • Afwerkingsmetodes sluit o.a. die volgende in:
  • Riet plafonne, geverfde oop balke;
  • Verf van mure, gepleister of rou baksteen;
  • Seël van houtvloere;
  • Lê van teëls, volvloermatte vinyl tapyte, ens.;
  • Cemcrete op vloere en so ook SatinCrete op mure;
  • Aanbring van hortjies voor vensters;
  • Installasie van kombuis en badkamertoerusting soos toilette, baddens, ens.
  • Hang van ligte en installering van spesiale beligting;
  • Installering van kaggels/braaiplekke;
  • Asook die installering van ingeboude kaste, en so meer.

Binneversieringsdienste

Benodig jy betroubare, verbeeldingryke en entoesiastiese bystand met binneversiering? Kry dan Cape Heritage Architecture & Construction.

 • Hulle bied ook aan om die interne dekoratiewe afwerking van jou huis te ontwerp. So ook die nodige dekorasies aan te beveel, en te installeer waar nodig.
 • Met inagneming van jou leefstyl, omgewing en die huis, ontwerp hulle die binneversiering om te pas by die kleure, meubels, en so meer.
 • Hulle voorstelle sluit o.a. in die keuse van sekere meubelstukke, kussings, los matte, blindings, lampe en so meer om by jou tema te pas. As deel van hulle diens bied hulle ook aan om sulke items vir jou op te spoor, te bestel en ook te installeer sou dit nodig wees.

Jack Andrew

Architect Builder

Cell: 082 532 7573