DNI Securipet invisible radio fencing for dogs .Onsigbare Radiogrens veiligheids gordels vir honde

DNI Securipet

 

DNI Securipet invisible radio fencing for dogs .Onsigbare Radiogrens veiligheids gordels vir honde

DNI Securipet

DNI Securipet

For wireless dog fencing or invisible radio fencing as well as bark controlling collars for dogs in Jongensfontein and Still Bay. Vir draadlose heinings of onsigbare radiobeheerde grens asook blafbeherende halsbande vir honde in Jongensfontein en Stilbaai.

To keep your dog safely within the limits of your yard without having to put up a physical fence around your property, rather make use of the DNI Securipet solution. Use the collar of your dog as well as an invisible radio fence to contain your pet within the secure perimeter of your choice.

DNI Securipet also has a solution for dogs that bark incessantly. They offer bark control collars which might solve that problem instead of having to get rid of the pet. So contact them to solve your problem.

Troeteldier-beveiliging in Stilbaai en Jongensfontein

Hou jou hond veilig binne die grense van jou erf sonder om ‘n fisiese heining op te sit. Maak gebruik van die DNI Securipet-oplossing. Gebruik die nekband van jou dier asook ‘n onsigbare radiogrens en beperk so jou hond tot die veilige beheerde area van jou keuse.

So het hulle ook ‘n oplossing vir die probleem van honde wat onophoudelik blaf. Daarvoor het hulle ‘n blafbeherende hondeband wat om die nek van die hond geplaas word instede daarvan om van die dier ontslae te hoef te raak. So, kontak hulle vir die oplossing van jou probleem.

 

Main Road 48

Jongensfontein

6675

Nico & Denise

Tel: 028 755 8880

Cell: 082 450 4008 (Nico)

Cell: 082 566 5901 (Denise)

E mail: dni@vodamail.co.za