Drain Professionals – Garden Route and Klein Karoo

Drain Professional in Garden Route and Klein Karoo

Drain Professionals – Garden Route and Klein Karoo

Focused on solving drain and pipeline problems in the domestic/residential, commercial as well as industrial sectors. Call Drain Professionals to unblock clogged drains of basically any size. Be it a house drain, storm-water drain or sewerage pipe, these professionals will promptly remove your smelly problem. They are always ready to open up that blocked kitchen sink, bathtub, shower or toilet in an eco-friendly way.


Drain Professionals – Services

Their main focus is on solving problems around blocked drains of all sizes using green methods.

CCTV Drain Camera Inspections in the Garden Route & Klein Karoo

Sending a camera down the pipe accurately shows the condition of the pipe, along with the location and nature of the problem. Consequently the blockage can be removed quickly without digging. Since it shows the all-over condition of the pipe, other lurking future problems are also brought to light.

This procedure saves you money, because their accurate diagnosis means no unnecessary and time-consuming probing or guesswork.

Any of the following are tell-tale indications that you require a drain camera inspection:

 • While draining, the water makes gurgling sounds
 • The water drains very slowly
 • When flushing, the water backs up in the toilet
 • Blockages begin to occur repeatedly
 • Nasty smells start emanating from the drain

High-Pressure Water Jetting Drain Cleaning – Garden Route & Klein Karoo

Without any digging, use of harsh chemicals or damage to your pipes, they can unclog most types of blockages. Making use of the sheer force of high-pressure water jetting, they simply blast through the obstruction. The stream of water then washes all the fragments down the pipe leaving a clean, undamaged pipe behind.

Faster, greener as well as a lot cheaper than the traditional way.

Electric Drain Cleaning Machines – Klein Karoo & Western Cape Garden Route

Another earth-friendly method they use, is the electric drain cleaner. In this case they use the mechanical force of the electric motor to remove the blockage. The machine drives a very fast rotating flexible helical shaft with a sharp cleaning head into the pipe. Since it is flexible even when rotating, it can easily navigate around bends and through twisted spaces.

The sharp fast rotating cleaning head tears through solid stuff, even tree roots, blocking the pipe. The process is gentle, thus no damage is done to the pipes. Since they use no chemicals, no damage is done to the environment either.

Emergency pipeline repairs and burst pipes

Although their focus is on unblocking drains and other such drain problems, they also repair damaged/burst pipes. For example, should they open up the kitchen sink blockage and find that there is a problem with the draining pipe, they will repair that.

Why Choose The Drain Professionals in George?

 • They offer professional solutions to drain as well as pipeline problems.
 • Since they don’t use harsh chemicals, they neither hurt your pipes nor the environment.
 • Their eco-friendly processes are fast, efficient and without unnecessary trenching.
 • The Drain Professionals make use of State-of-the-Art equipment.
 • Quick response time is of prime importance to them.
 • Moreover, they guarantee competitive prices in exchange for quality workmanship.
 • In addition they offer free quotes as well as on-site inspections when a quote requires such.

More About Drain Professionals

These drain specialists are situated in George in the Western Cape, but they offer their services to customers all over the Garden Route and Klein Karoo. Apart from the George area, this includes the Mossel Bay and Greater Knysna areas. Also Gouritzmond in the Hessequa area and Oudtshoorn in the Klein Karoo.

 • The Drain Professionals in Mossel Bay
 • Drain Professionals in George
 • Unblogging Blogged Drains in Greater Knysna

The Drain Professionals teams are equally comfortable blasting away drain problems in the residential, commercial as well as industrial sectors. The size of the drain does not in the least matter to them.

Call them if you’re stuck with a clogged shower, bath, toilet, kitchen sink or overflowing drain in the backyard. They will solve that stinky problem pronto.

Evona & Werner

Cell: 082 714 8911

Drain Professionals - For all your Plumbing needs

Drain Professionals – Wes-Kaapse Tuinroete & Klein Karoo

Hulle hanteer drein- en pypprobleme in die residensiële, kommersiële en so ook industriële sektore. Kontak Drain Professionals om basies enige grootte drein oop te maak. Of dit nou ‘n huisdrein, stormwaterdrein of welke drein ookal is, hierdie mense sal blitsig jou onwelriekende probleem verwyder. Hulle is altyd gereed om daardie verstopte opwasbak, bad, stort of toilet op ‘n eko-vriendelike wyse oop te maak.

Drain Professionals – Dienste

CCTV Dreinkamera-Inspeksies in die Tuinroete en Klein Karoo

Deur ‘n kamera in ‘n pyp af te stuur, kan die toestand van die pyp, en so ook die aard en posisie van die probleem akkuraat bepaal word. Sodoende kan die blokkasie vinnig verwyder word sonder enige grawery. Aangesien dit die algehele toestand van die pyp blootstel, kan jy sommer ook bewus raak van enige verskuilde toekomstige probleme.


So ‘n prosedure spaar vir jou geld, want hulle akkurate diagnose beteken daar is geen onnodige en tydrowende mog-dit-troffe raaiwerk nie.

Enige van die volgende is aanduidings dat jou drein dalk maar die kamera moet sluk:

 • Terwyl water uitloop, hoor jy so ‘n roggelgeluid
 • Die water loop baie stadig uit
 • Wanneer die toilet gespoel word, stoot die water terug op in die pot
 • Jy ondervind gereeld verstoppings
 • So ‘n nare reuk kom uit die drein uit.

Hoëdruk Waterspuit Dreinskoonmaker – Klein Karoo & Wes-Kaapse Tuinroete

Sonder enige grawery, gebruik van sterk chemiese middels en so ook skade aan die pype, kan hulle meeste verstoppings oopmaak. Hulle maak gebruik van die louter fors van ‘n hoëdruk waterspuit en blaas letterlik deur so ‘n obstruksie. Die stroom water spoel dan al die fyngebreekte deeltjies in die pyp af en die resultaat is ‘n mooi skoon, onbeskadigde pyp.

Vinniger, groener en so ook veel goedkoper as die tradisionele manier.

Elektriese Dreinskoonmakers  – Klein Karoo & Tuinroete

Nog so ‘n natuur-vriendelike metode wat hulle gebruik, is die elektriese dreinskoonmaker. In hierdie geval gebruik hulle die meganiese krag van die elektriese motor om die blokkasie te verwyder. So ‘n masjien stoot ‘n baie vinnig-draaiende, buigbare spiraalvormige skag met ‘n skerp kop in die pyp af. Dit kan buig terwyl dit draai, so dit beweeg maklik om elmboë en ander gedraaide gedeeltes in die pyp.

Die skerp draaiende punt skeur alle soliede goed stukkend wat in die pad kom soos aangepakte vetterigheid en selfs boomwortels. Hierdie proses werk sag met die pype, en, omdat geen chemiese skoonmaakmiddels gebruik word nie, so ook met die omgewing.

Noodherstelwerk van Pypelyne en Gebarste Pype

Hoewel hulle meer fokus op die oopmaak van verstopte dreine, maak hulle ook gebarste of beskadigde pype reg. Soos byvoorbeeld, as hulle besig is met ‘n verstopte opwasbak en vind dat daar ‘n probleem is met die afvoerpyp, maak hulle dit reg.

Hoekom Drain Professionals in George kies?

 • Hulle fokus op professionele oplossings vir drein- en pypprobleme.
 • Omdat hulle nie skerp chemiese middels gebruik nie, benadeel hulle nie die natuur nie en beskadig nie jou pype nie.
 • Hulle eko-vriendelike prosesse is vinnig, doeltreffend en so ook sonder onnodige gegrawery.
 • Voorts maak Drain Professionals gebruik van die nuutste tegnieke en toerusting op die mark.
 • Vir hulle is ‘n vinnige responstyd geweldig belangrik.
 • So ook waarborg hulle kompeterende pryse in ruil vir hulle kwaliteitvakmanskap.
 • Verder gee hulle gratis kwotasies en so ook inspeksies op die perseel wanneer nodig vir ‘n kwotasie.

Meer oor Drain Professionals

Hierdie dreinspesialiste is gestasioneer in George in die Wes-Kaap, maar hulle bied hulle dienste aan alle klante in die Tuinroete en Klein Karoo. Behalwe vir die George-gebied, sluit dit ook die Mosselbaai en Groter Knysna-gebiede in. So ook Gouritsmond in die Hessequa-gebied en Oudtshoorn in die Klein Karoo.

Kontak hulle as jy sit met ‘n verstopte stort, bad, toilet, opwasbak of drein wat oorloop in die agterplaas. Hulle los jou probleem so gou soos nou op.

Evona & Werner

Cell: 082 714 8911
Drain Professionals - How to deal with a burst pipe