East Side Surf School – Stilbaai

East Side Surf School – Stilbaai

Surf lessons, wetsuit hire and surfboard hire at East Side Surf School in Stilbaai. Ever watched those surfers riding the waves with obvious joy and exhilaration? Wished you could do that too, but have no one to teach you, no board nor wetsuit? If you are in Still Bay, our friendly coaches at the “East Side Surf School” is waiting to teach you, on a board and in a wetsuit, hired from them!

Where in Stilbaai is East Side Surf School?

The booking office is next to Anchor Restaurant at the Still Bay harbour. Meet the friendly people of East Side Surf School and also find out all you need to know. You will be impressed with the vision these people have for the school.

The surf lessons take place at Lappiesbaai beach on the eastern side of the Goukou River. Amateur surfers favour Lappiesbaai where the breakers are softer.

More advanced surfers find the waves at the rocky Morris Point just past the Still Bay harbour pretty exciting. (By the way, Stilbaai’s waves are known among surfers as some of the best to ride – one of Stilbaai’s hidden gems!)

Along the rocky coast at Jongensfontein (about 10 km away) at times the rough waves are so spectacular that only the surfer pros dare to ride them.

So, book your first lesson now, practice as much as you can and one day you will ride the Jongensfontein waves too!

Which services do they offer?

East Side Surf School offers various services:

  • Surf lessons
  • Wetsuit hire
  • Surfboard hire

Who can join the East Side Surf School?

Beginners of all ages are welcome – boys and girls, men and women alike.

Individuals, couples, families, siblings, friends, locals as well as visitors or holiday makers, everyone is equally welcome.

How do the lessons work?

At the time of booking, confirm with them where you should meet them for the lesson.

They offer lessons individually, (one-on-one) or in groups depending on the student. Very young students are never left alone, safety is paramount to them. Only when wind and weather conditions are suitable, do they proceed with coaching.

What do they teach you at the Surf School?

Lappiesbaai is a beginner-friendly beach where the experienced surfers will teach you. The lessons start off on the beach where you will learn and practice the different moves from lying down to standing up.

Before you go near the water, the coach will teach you about ocean and surf safety. Equally important, he will teach you about surfer etiquette and how to behave respectfully towards other surfers.

Once you are ready for the water, he will allow you to try out your newly acquired moves in the shallow water. Let the fun begin!

The Man who started it all. “The Legend behind East Side Surf School”

Neil Marwick. A surfer with five decades behind him of surfing the waves around the globe. Surfing for personal leisure and pleasure while frequently participating in competitions pushing himself beyond his limits.

But Neil is also passionate about sharing his surfing skills and knowledge of the sea. So he taught people, not only how to surf, but also sea sense and surfer etiquette, starting with respect for other surfers. Surfing has indeed become his lifestyle.

Talk to Neil and discover more about this man’s remarkable career as well as his desire to pass on this information in a positive manner that will enhance the future of surfing and surfers.

Wildre Rautenbach – East Side Surf School

Cell: 067 432 1660


East Side Surf School – Golfryskool in Stilbaai

Golfrylesse, duikpak- en branderplankverhuring in Stilbaai. Het jy al ooit ervare golfryers dopgehou en hulle beny? Sou jy dit so graag ook wou kon doen? Wel, as jy in Stilbaai is, kom maak n draai by “East Side Surf School” en een van ons vriendelike afrigters sal jou leer hoe om die branders aan te durf.

Waar in Stilbaai is die Branderryskool?

Die besprekingskantoor is langs die Anchor Restaurant by die Stilbaai-hawe. Kom ontmoet die vriendelike mense van East Side Surf School en vind sommer alles uit oor hulle. Jy sal sό beїndruk wees met die toekomsplanne wat hierdie mense het vir die skool.

Die golfrylesse vind plaas by Lappiesbaai-strand aan die oostekant van die Goukou-rivier. Amateur golfryers baljaar graag daar waar die branders sagter is.

Meer gevorderde ryers vind die golwe by Morris Punt net verby die hawe baie opwindend. (Net so terloops, Stilbaai se branders is bekend onder die branderryers as van die heel beste – een van Stilbaai se versteekte juwele!)

Aan die rotsagtige kus van nabygeleë Jongensfontein (so 10 km weg) raak die rowwe golwe met tye so skouspelagtig dat slegs die bestes onder die ryers waag om dit te ry.

So, bespreek jou eerste les nou, oefen so veel as jy kan en eendag sal jy ook die Jongensfontein-branders op ‘n wilde dag kan ry!

Watter dienste bied hulle aan?

East Side Golfryskool bied verskillende dienste:

  • Golfrylesse
  • Duikpakverhuring
  • Branderplankverhuring

Wie kan by die Branderplankryskool in Stilbaai aansluit?

Beginners van alle ouderdomme – seuns en dogters, mans en vrouens.

Individue, paartjies, gesinne, sibbe, vriende, plaaslike inwoners en so ook besoekers of vakansiegangers. Almal is eweneens welkom.

Hoe werk die branderrylesse in Stilbaai?

Wanneer jy jou les bespreek, bevestig met hulle waar jy hulle moet ontmoet vir die les.

Hulle bied individuele lesse aan, (een-tot-een) en so ook in groepe, afhangende van die student. Veiligheid is baie belangrik vir hulle, so jong studentjies word onder geen omstandighede alleen gelaat nie. Slegs wanneer die wind en weerstoestande aanvaarbaar is, sal hulle met die lesse voortgaan.

Wat leer hulle jou by die Golfryskool?

Lappiesbaai is ‘n beginnersvriendelike strand waar die ervare golfryers jou sal afrig. Die lesse begin op die strand waar jy eers al die bewegings leer en oefen van lê op die plank tot hoe om regop te kom. So ook balans en hoe jy staan.

Voor jy jou voete in die water sit, sal die afrigter jou onderrig oor die oseaan en branderryveiligheid. Meer nog, hy sal jou leer oor golfryeretiket en hoe om respekvol op te tree teenoor ander golfryers.

As jy gereed is vir die water, sal hy jou toelaat om jou nuutaangeleerde bewegings in die vlak water te probeer. So, nou begin die eintlike pret!

Die Stigterslid en Legende agter die “East Side Surf School”

Neil Marwick. ‘n Golfryer met vyf dekades van golfry dwarsoor die wêreld agter hom. Golfry vir sy eie plesier en ontspanning en so tussendeur deelname aan kompetisies waartydens hy homself selfs verby die uiterste druk.

Maar Neil is ook passievol oor die deel van sy golfryvaardighede en kennis van die see. So, hy leer mense, nie net hoe om branders te ry nie, maar ook oor seeveiligheid en golfryersetiket. Die belangrikste hiervan, sê Neil, is respek vir ander branderplankryers. Vir hom is branderry inderdaad ‘n leefstyl.

Gesels met Neil en ontdek meer oor hierdie man se merkwaardige loopbaan. En so ook sy begeerte om sy kennis so oor te dra dat dit die toekoms van branderry en branderryers sal versterk.

Wildre Rautenbach – East Side Surf School

Cell: 067 432 1660

East Side Surf School - Stilbaai

East Side Surf School - Stilbaai