Eden Tuindienste – Garden Maintenance Service in Stilbaai

Eden Tuindienste - Garden Maintenance Service in Stilbaai

Eden Tuindienste – Garden Maintenance Service in Stilbaai

Need reliable people to maintain your garden? Eden Tuindienste offers to mow the lawn, fell unwanted trees, as well as cut/prune and trim hedges and trees. Also to remove garden refuse and cut branches, collect and dispose of dead leaves, clean paved areas, along with gutters, move large wooden garden structures such as jungle gyms, etc.

About the Business

Eden Tuindienste is a diligent garden service business in the lovely coastal town of Stilbaai. On both sides of the Goukou River in the Hessequa area in the Western Cape Garden Route. Although stationed in Stilbaai, their area of business also includes Jongensfontein and Melkhoutfontein.

So, call them if you live in this area and have a garden related need that they can help you with. Their main focus is on lawn maintenance and tree maintenance, but they also take care of a number of other maintenance jobs.

Of course, Clients can make use of a single service, or a combination of services, once off, or on a regular basis. If you want to make regular use of their services, you can, of course enter into a contract with them. Among their existing Clients are, among others, residential complexes such as Plattebosch Estate and Stilwaters Retirement Village.

With all the necessary equipment, as well as proficiency at their disposal, the Eden Tuindienste team delivers quality work at reasonable prices.

Services

 • Lawn maintenance – cut grass and edges, can also clad with topsoil, fertilise with compost, and do weed control.
 • Tree maintenance – prune trees, cut back overgrown branches, fell dead or unwanted trees, remove cut branches as well as felled trees, etc.
 • Trim/prune hedges back into shape and also remove the clippings.
 • Cut weed, along with other foliage with weed cutter.
 • Maintain garden edges and also create new edges.
 • Collect and remove dry/dead leaves in the garden and on paving.
 • Clear up and also remove rubbish and litter at waste areas.
 • Remove and dispose of garden refuse.
 • Clean paved areas with a high pressure water gun as well as spray weed killer to control weed.
 • Move heavy wooden garden structures, such as jungle gyms, tree stumps, as well as large pieces of driftwood, etc.
 • Clean gutters.

Petrus

Cell: 082 300 5999Eden Tuindienste in Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein en omliggende gebiede

Tuindiensonderneming wat aanbied om jou gras te sny, probleembome af te kap, asook heinings en bome te snoei. Ook om tuinvullis en takke te verwyder, plaveisel en geute skoon te maak, groot houtstrukture in jou tuin te verskuif, en so meer.

Een en Ander Oor die Besigheid

Eden Tuindienste is ‘n vlytige tuindiensonderneming in die lieflike kusdorp, Stilbaai, weerskante van die Goukou-rivier in Hessequa in die Wes-Kaapse Tuinroete. Hoewel gestasioneer in Stilbaai, sluit hulle werksgebied ook Jongensfontein, Melkhoutfontein en omliggende gebiede in.

So, as jy in bogenoemde area woon en ‘n tuinverwante behoefte ondervind waarmee hulle jou kan help, skakel hulle gerus. Hoofsaaklik hou hulle grasperke in stand en hanteer boomprobleme, maar daar is so ‘n klompie ander take wat hulle ook kan verrig.

Kliënte kan van slegs een, of ‘n kombinasie van dienste gebruik maak, natuurlik eenmalig of op gereelde basis. Jy kan sommer ‘n kontrak met hulle sluit as jy op gereelde basis van hulle dienste gebruik wil maak. Onder hulle bestaande Kliënte tel, onder andere, residensiële komplekse soos Plattebosch Landgoed en Stilwaters Aftreeoord.

Met al die nodige toerusting, asook vaardighede tot hulle beskikking lewer die Eden Tuindienste-span kwaliteit werk teen billike pryse.

Dienste

 • Grasperkdienste – sny gras en rante, of bedek gras met bogrond, of bemes met kompos, of so ook, onkruidbeheer.
 • Boomdienste – snoei bome, sny oorgroeide takke reg, kap dooie of ongewensde bome af, verwyder afgesnyde takke en afgekapte bome, en so meer.
 • Snoei heinings weer netjies en verwyder die knipsels.
 • Kap bossies en onkruid af veral op moeilik bereikbare plekke.
 • Hou tuinrantjies in stand en maak nuwes.
 • Blaas droë blare bymekaar, tel dit op, en so ook verwyder hulle dit.
 • Ruim vullisplekke op en verwyder die vullis.
 • Verwyder tuinafval.
 • Spuit plaveisel skoon met ‘n hoëdruk waterspuit, so ook spuit hulle onkruiddoder om onkruid te beheer.
 • Verskuif hout tuinstrukture soos klimrame, boomstompe, en so meer.
 • Maak ook geute skoon.

Petrus

Cell: 082 300 5999