Genisis Building Projects

Genisis Building Projects

Genisis Building Projects in Stilbaai, Jongensfontein,Hessequa & Mossel Bay Region

Builders and shopfitters building new houses, renovations, alterations and all other building related jobs. In Stilbaai, a popular coastal town in the Hessequa region of the Western Cape along the popular Garden Route. Genisis Building Projects specialises in shopfitting and work all over the Hessequa & Mossel Bay region. This includes towns like Riversdale, Albertinia, Heidelberg, Witsand, Gouritsmond, Still Bay, Jongensfontein and Melkhoutfontein.

The owner of Genisis Building Projects also owns Stilbaai Glas. Consequently they will be able to offer top prices for any glass and aluminium used during Genisis projects. The company is registered with NHBRC (National Home Builders Registration Council), the regulatory body of the home building industry. From the side of Stilbaai Glas, the owner is also registered with SAGGA (South African Glass & Glazing Association). As well as with AAAMSA (Architectural Aluminium Association of South Africa).

Genisis Building Projects believes in honesty and reliability, quality workmanship, customer satisfaction as well as competitive prices. They endeavour to complete a project on time every time as well as to stay within the budget.

Building Projects

Genisis Building Projects builds new houses complete from the beginning to the end when the owner can just move in. They also do renovations and alterations of, and extensions to existing houses. Their work includes building, flooring, tiling, painting, roofing and guttering as well as paving, hanging doors and glazing windows. Furthermore they will finish off the bathroom with your choice of shower door such as modern frameless glass doors.

They will also take care of the external finishes of your property such as paving the driveway and other spaces you specify. Also will they build the perimeter walls and install the water tank as well as install banisters around the balcony and handrails on the steps. Simply tell them what you need done, and they will gladly comply.

Shopfitting

Genisis Building Projects specialises in shopfitting of retail as well as commercial outlets with business-specific equipment. A shopfitter is someone who designs the layout of shops as well as installs equipment, fixtures and fittings necessary to do business. Genisis will help you to physically prepare your shop, be it a clothing shop, supermarket, jewellery shop, coffee shop, clinic or restaurant.

They have the in-house expertise to design and manufacture most equipment or products that would be needed to fit out the shop. This means, of course that no third party consultants or manufacturers will be necessary, saving you money. If a client would require a product or job outside of their expertise though, they will assist and facilitate where they can.

They install drywall as well as aluminium partitions, also aluminium and glass partitions according to the layout plan. Clients can either provide the equipment, fittings and fixtures needed to perform the shopfitting project or Genisis can handle the purchase on their behalf. They also take care of the installation of counters, showcases and shelves.

Genisis Building Projects offers a turnkey shopfitting service. Once they have completed the job and moved out, you can move in and start your business straight-away.

Cobus Wolmarans

Cell: 071 308 5669


Genisis Bouprojekte in Stilbaai

Bouers en winkelinrigters wat nuwe huise bou, herstelwerk, veranderings en aanbouings doen en so ook enige ander bouverwante take verrig. Hulle werk dwarsoor die hele Hessequagebied in al die dorpe en so ook die plattelandse gebiede.

Die eienaar van Genisis Building Projects besit ook Stilbaai Glas. So, hulle kan jou die beste pryse gee op enige bouwerk waar glas en aluminium gebruik word. Hulle het ook die kennis en ervaring om met glass en aluminium te werk. Genisis Building Projects is geregistreer by die NHBRC, SAGGA en so ook AAAMSA.

Genisis glo in eerlikheid en betroubaarheid, kwaliteit vakmanskap, tevredenheid van kliënte en so ook kompeterende pryse. Hulle streef daarna om ‘n projek elke keer op tyd te voltooi en om binne die begroting te bly.

Genisis Building Projects – Bouprojekte

Hierdie mense bou nuwe huise van begin tot end, so jy trek net in wanneer hulle klaar is. Verder doen hulle veranderings, opknapping en/of aanbouings aan bestaande huise. Tipies behels hulle werk bouwerk, vloere, lê van teëls, verfwerk, dakwerk, geute, plaveisel, hang van deure en glaswerk van vensters en so meer. Verder sal hulle ook die badkamer pragtig afrond met ‘n moderne stort van raamlose glasmure en ‘n raamlose glasdeur.

Hulle versorg ook die buitekant van jou eiendom deur die oprit en so ook enige ander gespesifiseerde gedeelte vir jou te plavei. Ook sal hulle die grensmure bou, die watertenk installeer en handrelings en balustrades op die trappe en balkon installeer. So, sê vir hulle wat jy gedoen wil hê, en hulle doen dit graag.

Genesis Building Projects – Winkelinrigting

Hierdie besigheid spesialiseer in die inrig/toerus van winkels en so ook ander kommersiële eiendomme met besigheidspesifieke toerusting. Hulle ontwerp die uitleg van die winkel en installeer die toerusting en monterings wat nodig is om die besigheid te bedryf. Genisis help jou om jou besigheid fisies in te rig sodat jy besigheid kan doen, bv. supermarkte, restaurante, klerewinkels, en so meer.

Hulle het die vaardighede om die ontwerp en vervaardiging van meeste toerusting te doen. Dit beteken dat geen derde party ingeroep hoef te word nie en so spaar jy dus geld. Indien ‘n kliënt iets benodig wat buite hulle vaardighede val, sal hulle hulp fasiliteer waar hulle kan.

Hulle installeer gipsmure, aluminium afskortings en so ook aluminium en glas afskortings volgens die uitlegplan. Die materiaal kan verskaf word deur die kliënt self, of Genisis kan die nodige materiaal namens die kliënt aankoop. Hulle installeer ook toonbanke en vertoonkaste en rakke.

As Genisis Building Projects klaar is met die inrigting van jou besigheid, kan jy dadelik inbeweeg en begin besigheid doen. Hulle gee dit af gereed vir onmiddellike gebruik.

Cobus Wolmarans

Cell: 071 308 5669