Glassmen Building & Renovation in Stilbaai, Jongensfontein & Throughout Hessequa

Glassmen Building & Renovation

Glassmen Building & Renovation in Stilbaai, Jongensfontein & Throughout Hessequa

Specialising in building and renovation, this business has been operating in the building industry for more than 12 years. Typical clients of Glassmen Building & Renovation are private homeowners, along with property management companies, commercial property owners and agents.

They have a great team delivering quality workmanship, professional service, together with excellent customer satisfaction. As a member of SAGGA, their operations meet the prescribed quality, safety and performance of the Association.

Not only do they oversee every project from start to finish, but they also regularly communicate with the customer during the project. They offer professional quotations for their array of services, and their prices are competitive.

Contact them for a visit to your premises. Or, should you prefer, forward your plans and requirements to obtain a quote. Experience their prompt service first hand.

Glassmen Building & Renovation is stationed in Stilbaai and works mainly in the Stilbaai/Jongensfontein area. Depending on the size of a project, though, they will also accept projects in Riversdale and throughout the Hessequa area.

Glassmen Building & Renovation – Services

Their scope includes building small to medium sized new buildings, along with additions to existing buildings. Also renovation of areas in existing buildings, maintenance of buildings, and restoration, renovation and maintenance of historic buildings.

Building and Construction Activities

All of the following building related activities are offered individually or combined, depending, of course, upon the project.

 • Foundations – ground breaking and digging trenches, levelling, concrete pouring, etc.
 • Brickwork/masonry work including, among others, bricklaying, stonework and plastering.
 • Painting – all surfaces, interior as well as exterior painting, roofs, guttering, etc. Proper preparation like cleaning, sealing, crack filling and priming before painting.
 • Electrical installation, lighting, plugs, etc.
 • Plumbing, installation of all bathroom, sanitary as well as kitchen ware, such as baths, toilets, kitchen sinks, taps, and more.
 • Flooring – tiling using all types of interior and exterior tiles, also Cemcrete walls and floors.
 • Partitioning and dry walling.
 • Glazing – all types of glass as per customer specifications.
 • Roofing – all types of roofing as well as waterproofing.
 • Paving – all types of pavers, such as cement pavers, brick pavers, paving blocks, stone pavers like slate, etc.
 • Decking.
 • Steelwork.
 • Electric fencing.

Possible Larger and Smaller Projects

 • Kitchen renovation – plan a modern functional, elegant new kitchen, replace tiles, install the latest ideas in cupboards, lighting as well as wall finishing.
 • Bathroom revamps – Modernise the look of your bathroom with the latest bathroom ware on the market.
 • Concrete driveways, complete with expansion joints.
 • Construct a carport or add a veranda, complete with built-in braai and roof.
 • Build a garage, add to an existing garage, or perhaps change a garage into living space, or build an apartment on top of the existing garage.
 • Entrance walls, boundary walls, wheelchair ramps, as well as tank stands.
 • Braais and fire pits finished off with paving, as well as paving or decking around the swimming pool.
 • Patio and braai room enclosures.
 • Build decks with stairs and balustrades.
 • Etc., etc., etc.

Call them today and get that project going!

Address:

Attie Nel Building, 2 Voorstrekker Street, Stilbaai West, Stilbaai

Louis Reynders: 074 135 1729


Glassmen Projects - Building & renovations - Glass & Aluminium


Glassmen Bouery & Opknapping in Stilbaai, Jongensfontein en die ganske Hessequa

Hierdie besigheid, wat in boukonstruksie en opknapping spesialiseer, is al vir meer as 12 jaar bedrywig in die boubedryf. Tipiese kliënte van Glassmen Building & Renovation is privaat huiseienaars, eiendomsbestuursbesighede, en so ook kommersiële eiendomsbesitters en agente.

Hulle beskik oor ‘n goeie span wat kwaliteit vakmanskap, professionele diens, en so ook uitstekende kliëntetevredenheid bied. As ‘n lid van SAGGA, voldoen hulle werk ook aan die kwaliteit, veiligheid en werkverrigting soos voorgeskryf deur die Vereniging.

Nie net hou hulle toesig van begin tot einde oor elke projek nie, maar hulle kommunikeer ook gereeld met die kliënte. Ook bied hulle professionele kwotasies vir hulle reeks dienste en hulle pryse is kompeterend.

So, kontak hulle vir ‘n besoek aan jou perseel, of stuur jou planne en behoeftes na hulle om ‘n kwotasie te bekom. Beleef hulle vinnige diens eerstehands.

Glassmen Building & Renovation is gestasioneer in Stilbaai en werk hoofsaaklik in die Stilbaai/Jongensfonteingebied. Afhangend van die grootte van die projek, aanvaar hulle egter ook projekte in Riversdal en so ook in die hele Hessequa-gebied.

Glasmen Building & Renovation – Dienste

Hulle fokus op die bou van klein tot mediumgrootte nuwe geboue, tesame met aanbouings tot bestaande geboue. So ook opknapping/verbetering van areas in bestaande geboue, instandhouding van geboue, en restourasie, opknapping en instandhouding van historiese geboue.

Bou- en Konstruksie-aktiwiteite

Al die onderstaande bouverwante aktiwiteite kan individueel of gekombineerd aangebied word, afhangende van die projek.

 • Fondasies lê.
 • Messelwerk, klipwerk, so ook pleisterwerk.
 • Verfwerk – skoonmaak, seël, binneshuis, sowel as buitenshuis, dakke, geute, rame, en so meer.
 • Elektriese installering.
 • Loodgieterswerk, installasie van al die badkamerware, bad, toilet, en so meer.
 • Vloere – teëlwerk met alle tipes teëls, ook Cemcrete mure en vloere.
 • Afskortings en pleisterbordmure.
 • Installering van alle tipes glas soos ruite en glasdeurpanele volgens spesifikasie van die kliënt.
 • Dakke, so ook waterdigting van dakke.
 • Plaveiwerk – alle soorte plaveimateriaal, soos sementstene, bakstene, klip, en so meer.
 • Dekbouwerk.
 • Staalwerk.
 • Installeer elektriese heinings.

Moontlike Groter en Kleiner Bouverwante Projekte

 • Verander en moderniseer die totale voorkoms van kombuise, vloere, kaste en so ook mure en ligte.
 • Doen badkamers heeltemal oor sodat dit weer modern en elegant lyk.
 • Konkreet opritte, of so ook geplaveide opritte en ander areas.
 • Bou afdakke of bou ‘n stoep aan, volledig met ingeboude braai en dak.
 • Bou ‘n motorhuis, of vergroot die bestaande motorhuis. Verander die motorhuis in ‘n leefarea, of bou ‘n knus woonstelletjie sommer so bo-op die motorhuis.
 • Ingangsmure, grensmure/tuinmure, rystoelopritte en so ook blokke waarop tenks staan.
 • Buitebraai’s en vuurputte, afgerond met plaveisel, en so ook plaveisel of houtdekking rondom die swembad.
 • Maak stoepe en braaikamers toe, bv. met aluminium en glas.
 • Bou dekke met trappe, traprelings en balustrades.
 • En nog so baie meer…

Adres:

Attie Nel Gebou, Voortrekker Straat 2, Stilbaai Wes, Stilbaai

Louis Reynders: 074 135 1729


Glassmen Projects - Building & renovations - Glass & Aluminium