JAW Paving – Stilbaai

JAW Paving Stilbaai

JAW Paving – Stilbaai

As its name states, JAW Paving specialises in laying pavement. Need your driveway paved, or the courtyard, around the fire pit or the outdoor braai place? Or maybe the parking area around your new business or at a new housing complex? Koos and his experienced and skilled team are always ready to help.

About JAW Paving

 • Koos and his experienced team have been in the paving business since 2010. Their skill and neat craftsmanship can be seen at numerous sites in the Stilbaai, Jongensfontein, Riversdale and also Melkhoutfontein area.
 • JAW Paving is fully capable of handling large paving projects, though they also accept smaller projects. They have all the necessary equipment and know-how to perform a stellar job every time.
 • They offer free quotes and their prices are affordable as many a satisfied client can testify.
 • Should anything go wrong within a reasonable period of time, such as depressions or cracks, they will gladly return to fix it.
 • Some customers prefer to supply the stones and other materials for the project, otherwise JAW Paving will supply the items needed.
 • Koos and his team work with any paving stones, for example, brick, concrete and stone pavers.
 • Furthermore, they lay the stones in any pattern and colour the client requests, including stepping stones with paving in-between.

Why Pave?

 • By covering an outdoor area with paving stones, the problem of mud is solved, while also providing a hard surface to drive or walk on.
 • Paving is durable, neat and attractive, as well as easy to clean.
 • It is also easy to replace damaged stones/pavers.

Services

 • Obviously JAW Paving specialises in paving jobs, big and small.
 • They are also great with building retaining walls to prevent ground from shifting. These retaining blocks are also used to round off a paved area. Flowers grow well in these blocks and create a stunning picture around the edges of the paving.
 • They also replace old and damaged paving with beautiful new paving, as well as repair/replace damaged areas in existing paving.
 • Furthermore, Koos and his team accept painting jobs, along with small building projects.

Koos

Cell: 079 980 1008


JAW Paving Plaveiwerk in Stilbaai

Soos die naam sê, spesialiseer JAW Paving in die lê van plaveisel. Soek jy iemand om jou oprit te plavei, of die binnehof, rondom die vuurpit of die buitebraaiplek? Of dalk die parkeerarea buite jou nuwe besigheid of woonkompleks. Dan is Koos en sy ervare en so ook vaardige span, jou oplossing.

Omtrent JAW Paving

 • Koos en sy span is al in die plaveibesigheid sedert 2010, so, reeds meer as ‘n dekade. Hulle vaardigheid en netjiese vakmanskap kan op menig ‘n plek gesien word in die Stilbaai, Jongensfontein, Riversdal en so ook Melkhoutfontein-gebied.
 • JAW Paving is heeltemal by magte om groot plaveiprojekte aan te pak, hoewel hulle ook kleiner werke aanvaar. Hulle beskik oor al die nodige toerusting en so ook kennis om uitstaande werk te lewer, elke keer.
 • Hulle gee gratis kwotasies en hulle pryse is bekostigbaar – so kan vele tevrede kliënte getuig.
 • Sou iets binne ‘n redelike tyd wel verkeerd gaan, soos krake of so ook insakkings, kom hulle graag terug en maak dit reg.
 • Sommige kliënte verkies om self die plaveistene en ander materiaal te voorsien, so nie, voorsien hulle dit.
 • Koos en sy span werk met enige plaveistene, bv. bakstene, konkreet en so ook klipstene.
 • Wat meer is, hulle lê die stene in enige patroon en kleur wat die kliënt versoek.

Hoekom Plavei?

 • Deur ‘n buitearea met plaveisel te bedek, raak jy ontslae van die modderprobleem en voorsien so ook ‘n harde oppervlak om op te loop of te ry.
 • Plaveisel is duursaam, netjies, lyk mooi, en is ook maklik om skoon te maak.
 • Dit is ook net so maklik om beskadigde plaveistene te vervang.

Dienste

 • Uit die aard van die saak spesialiseer JAW Paving in plaveiwerk, groot en so ook kleiner projekte.
 • Hulle is ook baie goed met die bou van keerwalle om so grondverskuiwing te verhoed. Hierdie blokke gebruik hulle soms ook om plaveisel af te rond. Blomme groei lekker in hierdie bakke en vertoon alte fraai so al om die rand van die plaveisel.
 • Hulle vervang ook ou en beskadigde plaveisel met pragtige nuwes en so ook herstel of vervang hulle beskadigde gedeeltes in bestaande plaveisel.
 • Verder aanvaar Koos en sy span ook verfwerk- en so ook klein bouwerkprojekte

Koos

Cell: 079 980 1008