JB Building and Painting – Stilbaai

JB Building and Painting - Stilbaai

JB Building and Painting – Stilbaai

In the realm of home improvements, JB Building and Painting stands out as versatile and reliable. Highly experienced, they specialise in waterproofing and painting, along with renovations, alterations, additions, new builds and repairs. They can also assist other builders with project management.

About the Owner

Jeff Barrett has over 45 years of experience in the building and associated trades, nationally, as well as internationally. The last 15 years he has been operating in Stilbaai, working on his own projects while helping others in the building trade.

He is registered with the NHBRC (National House Builders Registration Council).

Services and Projects

JB Building and Painting offers a range of practical services, ensuring attention to detail and functionality in every project.

Renovations, Alterations, Extensions, Repairs

 • Renovations
  • From kitchen and bathroom remodelling to changing flooring, Jeff undertakes diverse projects, including the completion of unfinished houses.
  • He also does excellent stonework adding an elegant touch to your home.
  • Furthermore he can assist with the conceptual design and installation of built-in cupboards in renovated areas.
 • Alterations – Planning, for example to convert the garage or the loft into a living space? Or to enclose the patio, deck or balcony to create a cosy, all-season space for relaxation? JB Building and Painting is the company to turn to for excellent advice as well as results.
 • Extensions/Additions – Extensions can come in a variety of forms such as building a garage or extending an existing one; building an apartment on top of the garage or a granny flat; and constructing structures like lapas, braai places, fire pits, carports, decks, etc.
 • Repairs – Jeff also undertakes repair jobs such as repairing parapet flashings, putting on the bargeboards and side coverings of dormer windows, etc.

Waterproofing

Waterproofing roofs and walls is essential to prevent leaks and damage. When it comes to waterproofing, JB Building and Painting use materials well-suited to withstand Stilbaai’s coastal conditions. These include specialised coatings or membranes, the function of which is to create a protective barrier and prevent water infiltration.

Roof and House Painting

Jeff does interior, as well as exterior house painting, including roofs. To ensure a professional outcome he properly prepares the surface before he starts the actual painting. When he paints, he uses only the best materials available for the particular job as each application can differ from house to house. He does not hesitate to call in paint experts for advice when necessary.

Project Management

Having been in the building trade for so long managing his own projects, Jeff can confidently offer his project management expertise to other builders. He will gladly manage your project for you, or assist you with valuable advice.

New Builds

When building a house JB Building and Painting does the complete work from the planning stage to the handing over of the house. That includes all the sub contactors, from painting to flooring, tiles, taps, paving, irrigation, and even roll-on lawn installation so as to give a complete package to the customer. They also make sure that all building rubble has been removed from the property. Once the project is completed, they hand you the key and you can move in directly.

Jeff’s the one to call for that project you’ve been planning for so long. Call him now!

JB Building and Painting – Bouwerk en Verfwerk in Stilbaai

In die huisverbeteringswêreld staan JB Building and Painting uit as veelsydig en betroubaar. Hulle is baie ervare en spesialiseer in opknappings, veranderings en aanbouings, so ook nuwe konstruksies, herstelwerk, waterdigting en verfwerk. Verder bied hulle ook aan om ander bouers te help met projekbestuur.

Oor die Eienaar

Jeff Barrett het meer as 45 jaar ondervinding in die bou- en aanverwante bedrywe, nasionaal sowel as internasionaal. Die afgelope 15 jaar werk hy in Stilbaai aan sy eie projekte terwyl hy graag ander in die boubedryf help.

Hy is geregistreer by die NHBRC (Nasionale Huisbouers Registrasieraad).

Dienste en Projekte

JB Building and Painting bied ‘n verskeidenheid praktiese dienste aan, met aandag aan detail en funksionaliteit in elke projek.

Opknappings, Veranderings, Aanbouings, Herstelwerk

 • Opknappings
  • Van kombuis- en badkameropknappings tot nuwe vloere, neem Jeff uiteenlopende projekte aan, insluitend die voltooiing van onvoltooide huise.
  • Hy doen ook uitstekende klipwerk wat jou huis ‘n elegante afwerking gee.
  • So ook kan hy help met die ontwerp en installasie van ingeboude kaste in die kombuis of ander vertrekke.
 • Veranderings – Beplan jy om byvoorbeeld die motorhuis of die soldervertrek in ‘n leefruimte te omskep? Of om die stoep, dek of balkon toe te maak om ‘n gesellige ruimte vir ontspanning te skep? JB Building and Painting is die maatskappy om te nader vir uitstekende advies sowel as resultate.
 • Aanbouings – Aanbouings kan verskillende vorms aanneem, soos die bou van ‘n motorhuis of die vergroting van ‘n bestaande een; die bou van ‘n woonstel bo-op die motorhuis of ‘n oumawoonstel in die erf; en die konstruksie van strukture soos lapa’s, braaiplekke, vuurputte, afdakke, dekke, en so meer.
 • Herstelwerk – Jeff neem ook herstelwerk aan, soos die herstel van “parapet flashings”, die aanbring van die windveer en sybedekkings van dakvensters en gewels, en so meer.

Waterdigting

Waterdigting van dakke en mure is noodsaaklik om lekke en skade te voorkom. Wat waterdigting betref, gebruik JB Building and Painting materiale wat geskik is om kustoestande te weerstaan. Dit sluit gespesialiseerde bedekkings of membrane in, wat die funksie het om ‘n beskermende versperring te skep en waterinfiltrasie te voorkom.

Dak- en Huisverf

Jeff verf huise binne en buite, en so ook dakke. Om ‘n professionele resultaat te verseker, berei hy die oppervlak deeglik voor voordat hy met die werk begin. Hy gebruik slegs die beste materiale beskikbaar vir die spesifieke taak, aangesien elke toepassing van huis tot huis kan verskil. Hy skroom nie om verfdeskundiges vir advies in te roep wanneer dit nodig is nie.

Projekbestuur

Na jare se bestuur van sy eie projekte in die boubedryf, kan Jeff sy projekbestuur vaardighede met vrymoedigheid aan ander bouers bied. Hy sal met graagte jou bouprojek namens jou bestuur, of jou met waardevolle advies bystaan.

Nuwe Konstruksies

Wanneer JB Building and Painting ‘n huis bou, doen hulle die volledige projek van die beplanningsfase tot die oorhandiging van die huis. Dit sluit alle subkontrakteurs in, van verfwerk tot vloerbedekking, teëls, krane, plaveisel, besproeiing, en selfs kitsgrasperkinstallasie om ‘n volledige pakkie aan die klient te bied. Hulle sorg ook dat alle bourommel van die eiendom verwyder is. Sodra die projek voltooi is, oorhandig hulle die sleutel en jy kan direk intrek.

Jeff is die aangewese persoon vir daardie projek waaraan jy al so lank beplan. Skakel hom nou!

Jeff Barrett in Stilbaai