Kandula Construction – Mossel Bay, Garden Route

Kandula Construction Mossel Bay

Kandula Construction – Mossel Bay, Garden Route

Experienced builders erecting complete buildings from foundation to roof and everything in-between. Kandula Construction also does renovations, restorations, maintenance, as well as semi-civil engineering works, welding, and carpentry. In short, they execute all building related activities throughout the Western Cape Garden Route, all towns, along with farms and remote areas.

About the Company

Kandula Construction was established back in 2002 in the Free State Province. Being very successful there, they have opened a second branch in the Western Cape Province in 2023. Although their business is located in the Eden Office Park in Grave Street, Mossel Bay, they operate throughout the Garden Route, including farms and remote areas.

At Kandula Construction they believe in integrity, along with consistency, superior customer service and quality workmanship. They are also willing and able to assist indecisive customers with excellent advice.

Credentials

This company is registered with the NHBRC (National Home Builders Registration Council), as well as with the MBA (Master Builders Association). It is also a registered SAPAC Contractor (South African Professionals and Contractors Collective).

Kandula Construction – Services

Construction and Building

 • New Buildings – This construction company builds complete new buildings, in other words, from the foundation to the roof, including all internal and external fixtures and utilities. Their activities include ceilings, lighting, painting, flooring, plumbing, roofs and gutter systems, paving, water tanks, etc.
 • Renovations – During a renovation project, they perform all jobs, including plumbing, sealing of roofs, painting and tiling. They also do underpinning where needed (process of strengthening the foundation). Let them renovate the bathroom, bedroom, or kitchen or do some cladding in the entrance and passage for decoration. Or have them execute a complete makeover of the lapa, roof and all.
 • Restorations – They also do fire claim restorations, as well as restoration of buildings damaged by floods, or roofs ripped off by wind, or smashed full of holes by hailstones.
 • Maintenance – Kandula does all kinds of maintenance, no matter how big or small, they have the equipment, along with the skills.
 • Semi-Civil Engineering Works – Kandula Construction also designs, constructs, lays and maintains storm water drains, as well as curbing, tar works etc.

Steelwork and Carpentry

 • Steelwork – Their welders can design and hand craft anything from steel that you may require, e.g.
  • Construct and also erect carports.
  • Fabricate, as well as install devil’s fork fencing, safety gates and burglar-proof bars.
  • Manufacture steel gates, put them in place, and also supply and install gate motors.
 • Carpentry – Their carpenters can design and hand craft any item from wood, e.g.
  • Small wall decorations, TV stands, gifts, picket fencing, etc.
  • Also any design wooden pallets, such as an outdoor play park or character children’s beds.

Business Hours

Weekdays: 08:00 – 16:00

Call them today!

Paul

Cell: 078 257 3745


Kandula Construction – Konstruksiemaatskappy in Mosselbaai en die Tuinroete

Ervare bouers wat volledige nuwe geboue oprig, so ook verbeterings/renovasie, restorasie/herstel en instandhouding van bestaande geboue aanpak. Verder doen hulle ook half-siviele ingenieurswerk, sweiswerk en houtwerk, in kort, alle bouverwante aktiwiteite. Hulle werk in al die dorpe, en so ook op plase en afgeleë gebiede in die Wes-Kaapse Tuinroete.

Die Besigheid

Kandula Construction is in 2002 in die Vrystaat begin, en is so suksesvol dat hulle in 2023 ‘n tweede tak in die Wes-Kaap oopgemaak het. Hoewel hulle in die Eden Kantoorpark in Gravestraat, Mosselbaai geleë is, werk hulle oral in die Tuinroete, plase en afgeleë plekke ingeslote.

Kandula Construction se mense glo in integriteit, standvastigheid, uitstaande kliëntediens, en so ook kwaliteit vakmanskap. Hulle is ook gewillig om besluitelose kliënte by te staan met uitstekende advies.

Geloofwaardigheid

Hierdie besigheid is geregistreer by die NHBRC, die MBA (Meesterbouers), en so ook is dit ‘n geregistreerde SAPAC-kontrakteur. (South African Professionals and Contractors Collective)

Kandula Construction – Dienste

Boukonstruksie

 • Nuwe geboue – Hierdie konstruksiemaatskappy bou volledige nuwe geboue, m.a.w. van fondasie tot dak. Dit sluit natuurlik alle interne en eksterne installasies en afronding in, soos kaste, teëls, geisers, plafonne en beligting. Ook verfwerk, vloere, loodgieterswerk, dak en geutstelsel, plaveisel, motorhuisdeure, watertenks, heinings, en so meer.
 • Verbeterings – Gedurende ‘n vernuwingsprojek, hanteer hulle al die nodige bouverwante werk, insluitende loodgietery, seël van dakke, verfwerk en teëlwerk. Indien nodig, versterk hulle ook die fondasie deur onderstutting. So, laat hulle jou badkamer, slaapkamer, kombuis, ag, sommer die hele huis oordoen. En dalk sommer die lapa ook takel, dak en al.
 • Restorasie/Herstelwerk – Hulle herstel/restoureer beskadigde geboue soos brandskade, vloedskade, windskade, haelskade, en so meer.
 • Instandhouding – Kandula doen alle bouverwante instandhouding, klein en groot werke. Hulle het die toerusting, en so ook die manne met die vaardighede.
 • Half-Siviele Ingenieurswerke – Kandula Construction ontwerp, maak, lê en onderhou stormwater afvoerslote, randstene, teerwerk, en so meer.

Staalwerk and Houtwerk

 • Staalwerk – Hulle sweisers ontwerp en fabriseer self enige staalitem vir jou, bv.
  • Maak en bou afdakke.
  • Fabriseer en installeer staal duiwelsvurkheinings, so ook staal veiligheidshekke en diefwering.
  • Maak en installeer staalhekke; so ook voorsien en installeer hulle hekmotors.
 • Houtwerk – Hulle skrynwerkers ontwerp en maak self enige item van hout, bv.
  • Klein muurdekorasies, TV-staanders, geskenke, paalheinings (picket fencing), en so meer.
  • Ook enige houtpalletontwerpe, soos karakterkinderbedjies of ‘n buite-speelpark.

Besigheidsure

Weeksdae: 08:00 – 16:00

Skakel hulle sommer vandag nog!

Paul

Cell: 078 257 3745