,

Kiewiet Eiendomme – Kiewiet Properties Stilbaai

Kiewiet Properties Stilbaai

Kiewiet Properties Stilbaai

Real Estate Agents handling the buying and selling of land and buildings in and around Stilbaai and Jongensfontein. In addition Kiewiet Properties takes care of holiday rentals and long-term or permanent rentals of houses, flats, rooms, etc.

Estate Agents – Kiewiet Properties

The first Estate Agency in Stilbaai, Kiewiet Properties, was established in 1982. It has since become a household name in the area. Through the years ownership of the Agency has changed a couple of times. Presently it is in the capable hands of Pierre Bruwer and his enthusiastic team.

Find Kiewiet Properties at 30 Bergroos Avenue in Stilbaai Heights. Alternatively, visit their straight-to-the-point, neat and user-oriented website. Their mission is to provide excellent service, value and satisfaction.

Why Buy Property in the Stilbaai/Jongensfontein Area?

Stilbaai and Jongensfontein are two equally lovely coastal towns in the Hessequa area in the Western Cape Garden Route. Stilbaai, is the commercial and technological hub of the area. Add to this the well maintained roads, excellent municipal service delivery, as well as lots of activities and attractions. In view of these facts, Stilbaai makes for a perfect place to invest in property.

Kiewiet Properties – Services

Buying and Selling

 • These realtors specialise in the buying and selling of property and real estate in Stilbaai and Jongensfontein. This includes the entire Stilbaai East and Stilbaai West areas right through to, and including Jongensfontein.
 • They are real estate brokers for all kinds of property such as farms, plots, stands, businesses, apartments, houses, you name it.
 • Moreover, they know all the ins and outs of real estate brokering and will professionally lead you through your transaction.
 • In addition they will assist you in evaluating your property before putting it in the market.
 • They advertise your property on their website, in essence making it globally accessible.

Rental Agents

 • Kiewiet Properties also act as hiring agents for a wide range of properties such as houses, apartments, businesses and farms.
 • Therefore, should you need someone to manage the rental affairs of your property, contact Kiewiet Properties.
 • On the other hand, should you need property to rent, they can also assist.
 • They handle long-term/permanent rentals as well as short-term holiday accommodation rentals.

Pierre Bruwer

Cell: 076 630 6196


Kiewiet Eiendomme – Stilbaai

Vaste Eiendomsagente vir die koop en verkoop van grond en geboue in en om Stilbaai en Jongensfontein. Verder doen hulle ook vakansieverhurings en langtermynverhurings van huise, woonstelle kamers en so meer.

Eiendomsagente – Kiewiet Eiendomme

Kiewiet Eiendomme was die eerste eiendomsagentskap in Stilbaai en ontstaan reeds in 1982. Sedertdien het dit ‘n huishoudelike naam in die omgewing geword. Deur die jare het dit so ‘n paar keer van eienaar verwissel. Huidiglik is dit in die bekwame hande van Pierre Bruwer en sy geesdriftige span.

Vind hulle by Bergrooslaan 30 in die Stilbaai-hoogtes. Alternatiewelik kan jy hulle gemaklike gebruikersvriendelike webblad besoek. Hulle missie is om uitstekende diens, waarde en so ook tevredenheid te bied.

Hoekom Eiendom In Stilbaai/Jongensfontein Koop?

Stilbaai en Jongensfontein is twee ewe pragtige kusdorpe in die Hessequa-gebied in die Wes-Kaapse Tuinroete. Stilbaai is die kommersiële en so ook tegnologiese middelpunt van die omgewing. Sit hierby die goedonderhoude paaie, uitstaande munisipale dienslewering asook buitengewone aktiwiteite en aantreklikhede. In die lig hiervan, is Stilbaai ‘n perfekte plek om in vaste eiendom te belê.

Kiewiet Eiendomme – Dienste

Koop en Verkoop

 • Hierdie eiendomsmakelaars spesialiseer in die koop en verkoop van vaste eiendom in Stilbaai en Jongensfontein.
 • Hulle is eiendomsagente vir alle soorte vaste eiendom soos plase, plotte, erwe, besighede, woonstelle, huise en so meer.
 • Meer nog, hulle ken al die reëls van die eiendomsmark en sal jou dus gemaklik deur jou transaksie lei.
 • Verder sal hulle jou help om jou eiendom te waardeer voordat jy dit in die mark sit.
 • Hulle adverteer ook jou eiendom op hulle webtuiste, so hulle maak dit sigbaar wêreldwyd.

Verhuringsagente

 • Kiewiet Eiendomme tree ook op as verhuringsagente vir ‘n wye reeks eiendomme soos huise, woonstelle, besighede, plase, en so meer.
 • Sou jy dus iemand soek om jou verhuring namens jou te bestuur, kontak Kiewiet Eiendomme.
 • Aan die ander kant, sou jy na eiendom soek om te huur, sal hulle ook kan help.
 • Hulle hanteer langtermyn/permanente verhurings, en so ook korttermyn vakansieverhurings.

Pierre Bruwer

Cell: 076 630 6196