Raubies Solar Power Systems Garden Route

Raubies Solar Power Systems Garden Route

Raubies Solar Power Systems

Plans, installs as well as maintains solar and wind power systems for houses and farms. Raubies Solar Power Systems is a qualified electrician, registered and well experienced. Apart from installing solar power systems and wind turbines, he also offers all the normal electrician-related services such as electrical wiring of buildings as well as various other electrical installations. Also electrical maintenance work, the issuing of electrical compliance certificates, the installation of electric fences and a 24/7 electrical emergency service.

Hannes is a member of the Electrical Contractors’ Association of South Africa which is the ‘home of trusted electrical contractors and the voice of their industry’. The company is in Stilbaai in the Hessequa area in the Western Cape, but offers its alternative power system installation service to the whole of the Garden Route area. This includes towns like Albertinia, Gouritsmond, Heidelberg, Witsand, Mossel Bay, George, Knysna and even as far as Plettenberg Bay.

Raubies Solar Power Systems uses quality products only and guarantees its workmanship because he is confident about his ability to perform an excellent job.

So, if you are contemplating using solar power or wind power in any which way, you have found your man. If there is someone who can help you ‘go green’, that would be him. Call Hannes today to discuss your needs and how he can assist and perhaps advise you.

Solar Power and Wind Power – What’s in it for Me?

Mother Nature is providing us with alternative energy sources such as the sun and the wind for free. Harvesting these renewable and clean energy sources will minimise:

 • Your carbon footprints a well as your
 • Electricity bills (off grid – no bills)
 • The effect of power outages (load shedding)
 • Your dependency on the power grid which is unreliable at best

Hannes plans, installs as well as maintains your solar or wind power system according to your needs and requirements.

On Grid/Grid-tied versus Off grid/Stand Alone

 • You are on grid or grid tied if your system is still connected to the power network using the network as backup power.
 • You are off grid or stand alone if your system is not connected to the power network, but functions completely on its own.

Basic Components of a Solar Power or Wind Power System

 • Solar panels or wind turbines to harvest the energy as well as
 • Racking or towers on which the panels or turbines are mounted.
 • Inverters to convert direct current harvested into alternating current used for homes
 • Also batteries to store harvested energy for later use.

Raubies Solar Power Systems – Alternative Power Services

Solar Power Systems Installations

 • Raubies Solar Power Systems installs on grid as well as off grid solar systems for homes and farms. They work throughout the Garden Route area of the Western Cape in all the towns as well as surrounding rural areas.
 • Hannes has lots of experience with solar power systems and can help you with advice to make the right choice for your circumstances, pocket as well as needs.
 • Let him design, install as well as maintain the solar power system that will suit your set-up the best.
 • Rest assured that Hannes provides and uses quality products only such as solar panels and solar racking. Also solar inverters and lithium batteries for storage of solar power, etc.
 • He also guarantees his workmanship.
 • Talk to him, you will be surprised at how affordable such systems are.
 • Furthermore he services existing solar power systems.
 • Hannes also installs solar geysers, solar water pumps as well as other solar products that need to be installed by an electrician.

Wind Power Systems Installations

 • Raubies Solar Power Systems installs off grid and grid tied wind power system for homes as well as farms. They cover all the towns as well as all rural areas in the Garden Route area of the Western Cape.
 • He is well experienced in alternative energy systems, so let him advise you on the best system to install for your needs, circumstances and budget.
 • Hannes plans, installs as well as maintains wind power systems with wind turbines of any size and kind. (The amount of energy harvested of course depends on the turbine’s size and its blades’ length)
 • He works with quality products only such as wind turbines, towers to mount them on, inverters as well as lithium batteries for storage of harvested energy.
 • The affordability of such a wind power system will surprise you.
 • He has such confidence in his work that he guarantees his workmanship.
 • In addition Hannes services existing wind power systems.

Raubies Solar Power Systems – General Electrical Services

 • Covers Stilbaai, Jongensfontein, Riversdale and surrounding areas.
 • Designs, installs and maintains the complete wiring system of new houses as well as extensions to old buildings.
 • Does various other electrical installations such as geysers, stoves as well as lights, etc.
 • Also performs electrical maintenance such as electrical fault finding and repairing/replacing faulty geysers. Also electrical components such as circuit breakers, switches, fuses, etc.
 • Assists with insurance claims for work performed like burst geysers.
 • Issues Electrical Certificates of Compliance to prospective sellers.
 • Furthermore installs electric fencing.
 • Offers 24/7 electrical emergency assistance.

Raubies Solar Power Systems – Sonkragstelsel Installasies – Tuinroete

Beplan, installeer en onderhou sonkrag- en windkragstelsels vir huise en so ook plase. Raubies Solar Power Systems is ‘n gekwalifiseerde elektrisiën, geregistreerd en so ook hoogs ervare. Bo en behalwe die installering van sonkragstelsels en wind turbines, voorsien hy ook in al die normale elektrisiën-verwante dienste soos nuwe huis bedrading. So ook verskeie tipes elektriese installasies, onderhoud, elektriese nakomingsertifikate, installering van elektriese heinings en ‘n 24 uur elektriese nooddiens.

Hannes woon in Stilbaai en bied sy algemene elektriese dienste regoor die hele Stilbaai-, Jongensfontein- en Riversdalomgewings. Sy sonkrag en windkrag dienste bied hy aan dwarsoor die hele Tuinroete in die Wes-Kaap in dorpe en so ook landelike gebiede. Dit sluit dorpe in soos Albertinia, Gouritsmond, Heidelberg, Witsand, Mosselbaai, George, Knysna en so ver as Plettenbergbaai.

So, as jy oorweeg om groen te gaan met sonkrag of windkrag, dan het jy die man vir die werk gevind. Skakel Hannes vandag en gesels met hom oor jou behoeftes.

Sonkrag en Windkrag – Wat Kry Ek Daaruit?

Moeder Natuur is so gaaf om vir ons son en wind as energiebronne gratis beskikbaar te stel. Hierdie energiebronne is skoon en raak nie op nie. Deur dit te oes, verminder jy:

 • Jou koolstofvoetspore
 • So ook jou elektrisiteitsrekening
 • Die effek van beurtkrag en ander kragonderbrekings
 • Jou afhanklikheid van die kragnetwerk wat op sy beste onbetroubaar is.

Hannes beplan, installeer en onderhou jou son- of windkragstelsel volgens jou behoeftes en so ook omstandighede.

Kragnetwerkvry of Kragnetwerkgekoppel

 • Jy is (krag)netwerkgekoppel as jy steeds met die netwerk gekoppel is vir gedeeltelike gebruik of rugsteun.
 • Daarteenoor is jy (krag)netwerkvry as jou stelsel geheel en al op sy eie funksioneer.

Basiese Komponente van ‘n Sonkrag- of Windkragstelsel

 • Sonkragpanele of wind turbines om die son- of windenergie te oes.
 • Rakke en torings om die panele en turbines op te monteer.
 • Omskakelaar (inverter) om die direkte stroom (DC) wat geoes word om te skakel na wisselstroom (AC) vir gebruik in huise.
 • So ook batterye om energie te stoor vir latere gebruik.

Raubies Solar Power Systems – Alternatiewe Kragstelsels Dienste

Installasie van Sonkragstelsels

 • Raubies Solar Power Systems installeer netwerkgekoppelde en so ook nie-gekoppelde sonkragstelsels in huise, insluitende plase. Hy werk in al die dorpe asook die landelike gebiede in die Tuinroete in die Wes-Kaap.
 • Hannes het baie ervaring van sonkragstelsels so hy kan jou help om die regte keuse te maak wat by jou omstandighede, behoeftes en beursie sal pas.
 • Laat hom vir jou ‘n sonkragstelsel ontwerp, installeer en onderhou wat by jou opset sal pas.
 • Wees gerus, Hannes gebruik slegs kwaliteit produkte soos sonkragpanele, monteerrakke, omskakelaars, litium batterye vir die berging van energie, en so meer.
 • Sy pryse is bekostigbaar en hy waarborg sy vakmanskap.
 • Hy diens ook reeds bestaande sonkragstelsels.
 • Hannes installeer ook sonkrag geisers, waterpompe en so meer.

Installasie van Windkragstelsels

 • Raubies Solar Power Systems installeer netwerkgekoppelde en so ook nie-gekoppelde windkragstelsels in huise, insluitende plase. Hy werk in al die dorpe asook die landelike gebiede in die Tuinroete in die Wes-Kaap.
 • Hy is baie ervare t.o.v. alternatiewe energiestelsels, so vra gerus sy advies oor die beste stelsel vir jou behoeftes, omstandighede en begroting.
 • Hannes beplan, installeer en onderhou windkragstelsels met wind turbines van enige grootte en soort. (Die hoeveelheid energie wat geoes word, hang af van die grootte van die turbine en so ook die lengte van die lemme)
 • Hy gebruik slegs kwaliteit produkte soos wind turbines, torings waarop dit gemonteer word, omskakelaars en litium batterye vir die stoor van energie.
 • Sy pryse sal jou verbaas so bekostigbaar is dit.
 • Hannes het soveel vertroue in sy werk dat hy sy vakmanskap waarborg.
 • Hy diens ook bestaande windkragstelsels.

Raubies Solar Power Systems – Algemene Elektriese Dienste

 • Werk in Stilbaai, Jongensfontein, Riversdal en so ook die omliggende landelike gebiede.
 • Hy ontwerp, installeer en onderhou die volledige bedrading van nuwe huise en aanbouings aan bestaande geboue.
 • Doen verskeie ander elektriese installasies soos geiser, stowe, ligte en so meer.
 • Onderneem ook elektriese onderhoudswerk soos elektriese foutnasporing en herstel, vervanging en herstel van gebreekte geisers, en so meer.
 • Versekeringseise ten opsigte van werk gedoen.
 • Installeer ook elektriese heinings.
 • So ook reik hy sertifikate van nakoming (COC) uit t.o.v. elektriese stelsels van eiendomme wat verkoop word.
 • 24/7 elektriese nood bystand.

Raubies Elektriese en Sonkragstelsels Kontrakteur

Hannes: 082 449 4603