Rolene Farre – Sielkundige

Rolene Farre Psygologist in Still Bay - Rolene Farre Sielkundige in Stilbaai

Rolene Farre – Sielkundige in Stilbaai

Hoogs ervare geregistreerde Sielkundige wat ook beroepstoetsing en loopbaankeuses hanteer. Rolene Farre – Sielkundige het ‘n goed gevestigde praktyk met kantore in Stilbaai en so ook Riversdal. Uit hierdie twee kantore bedien sy die hele Hessequa-gebied in die Wes-Kaap.

Kwalifikasies en Ondervinding

Rolene hou ‘n Meestersgraad in Voorligting Sielkunde van die Universiteit van Pretoria. Sedertdien praktiseer sy reeds bykans drie dekades, die meeste daarvan in Stilbaai. So sy verstaan die mense van die Hessequa-gemeenskap met hulle eiesoortige uitdagings baie goed.

Rolene was vir 10 jaar in die Weermag waar sy ongelooflike ervaring opgedoen het. Sy ken trauma en so ook die ontlonting daarvan.

Verder het sy baie goeie ervaring in keuring van mense vir bepaalde aanstellings, posisies en poste.

Sy beskik oor die terapeutiese tegnieke en toepassings om ‘n wye terrein van probleme te kan hanteer.

Rolene Farre – Sielkundige – Daaglikse Terapeutiese Behandelings

 • Depressie – Aanhoudende gevoel van neergedruktheid, gebrek aan belangstelling in aktiwiteite en so ook totaal sonder hoop of motivering.
 • Angs en panieksteurnisse – Konstante kommer of vrees, soveel so dat dit jou daaglike aktiwiteite belemmer.
 • Bipolêre gemoedsteurnisse – Episodes van gemoedswisselings van depressiewe laagtepunte tot maniese hoogtepunte.
 • Post-traumatiese steurnisse – Onvermoë om te herstel nadat jy iets gesien of ervaar het wat baie angswekkend was.
 • Aanpassingsteurnisse – So iemand vind dit moeilik om na ‘n stresvolle lewenservaring aan te pas.
 • Geslagskwessies (gender issues) –Alle aspekte rakende mans en vrouens se lewens, interaksies, verskille, aktiwiteite, reaksie in sekere situasies en so meer.
 • Rou- en verliesbegeleiding en so ook berading en ondersteuning.
 • Lewenseksistensiële probleme – Wanneer die bevraagtekening van die betekenis, waarde en so ook doel van die lewe ‘n negatiewe impak op jou geestesgesondheid het.
 • Konfliksituasies by die werk – Misverstande, passiewe aggressie, persoonlikheidsgebaseerde konflik, diskriminasie, kleingeestigheid, werkstylkonflik en so meer.
 • Egskeidings- en verwerpingskwessies – Dit is algemeen om verwerping te ervaar wanneer jou verhouding deur ‘n egskeiding beëindig word.
 • Groepsgenesing deur samewerkende aksies om so almal se gemoedere te lig en mekaar te ondersteun.

Dienste in Samewerking met Ander Kollegas

Rolene volg ‘n multi-professionele span benadering, so sy werk nou saam met verwysende dokters en psigiaters.

Van haar kant af doen sy ook verwysings na ander kollegas wat spesialiseer in spesifieke tipes terapie. Soos byvoorbeeld arbeidsterapeute, kollegas wat met skolastiese sake werk, en so meer.

Verder doen sy ook beroepstoetsings en loopbaankeuses in samewerking met kollegas. Dit kan iemand help om vas te stel watter loopbaan of beroep sy persoonlikheid die beste sal pas.

Rolene Farre – Sielkundige – Nie-Terapeutiese Dienste

 • Sy dien ook as ekspert getuie in die hof in verband met ernstiger sake soos verkragting. So ook arbeidshofgeskille waar sielkundige ingrepe nodig is.
 • Rolene gee ook graag opleiding/praatjies rondom hedendaagse vraagstukke, probleme, en so meer.
 • Haar blad op Facebook, Terapie vir Vroue, is haar sagte plek waar sy gekneusde vroue help om hulle selfwaarde terug te kry.

Tel: 028 754 1905

Sel: 082 429 7357


Stillestrandesingel 12

Stilbaai

6674