Stilbaai Medies

Stilbaai Medies Dr Karlien van Zyl

Stilbaai Medies – Still Bay Family Doctors & Therapists

Stilbaai Medies is a private general medical practice. Licensed to provide general health care to locals, visitors as well as holiday makers in Still Bay and surrounding areas.

Their consulting rooms are in a new building in the Fynbos Lifestyle Estate which is situated opposite the entrance of the CareWell Subacute Hospital in Still Bay West. The building consists of two consulting rooms for the doctors as well as a room for the physiotherapist. There is also a reception area, a bathroom (disabled friendly) and a treatment room where the nurse meets patients before their consultation.

Services at Stilbaai Medies

This medical practice has a qualified sister assisting the doctors with various medical procedures. She takes the patient through a pre-consultation procedure in the treatment room, noting the results on the patient’s electronic health record. She typically measures the blood pressure, weighs the patient, takes the temperature and also asks for a urine sample if necessary. The results are thus immediately available for the doctor to peruse by the time the doctor sees the patient.

Minor procedures that are done in the treatment room includes stitching of wounds, excision of minor skin lesions, diathermy, limb casts, ECG’s, as well as nebulization.

Although they can handle most of the general cases, some of the patients will obviously need help from specialists. In those cases, they have a good referral relationship with specialists in the Mosselbay, George and also Knysna areas.

Furthermore, these general practitioners do blood tests as well as any other tests necessary for identifying certain diseases. Their practice is opposite the CareWell Sub-acute Hospital where there is an X-ray facility.

They believe in preventative care as well as lifestyle advice.

Dr Karlien van Zyl

She studied at the University of Pretoria where she has successfully completed the MBChB degree in 1998. Thereafter her internship was done at Witbank hospital and the community service at Evander hospital. After these two years she spent a year working in the United Kingdom in two Nuffield private hospitals as resident medical officer.

After her return to South Africa, she worked as emergency medical practitioner at Highveld Mediclinic for 10 years. During this time, she also worked in a general practice in Secunda. In 2012 she moved to Uniondale hospital where she worked as medical officer and the primary health care manager for the clinics in the area.

With this wide spectrum of valuable experience behind her, she decided to start a private practice in Still Bay in 2015.

Dr Anita Rautenbach

She studied at the Free State University where she has completed the MBChB in 1999. Thereafter Dr Anita did her internship at Matlala hospital in Marblehall and her community service at Rustenburg hospital in 2001. She spent 2002 in the United Kingdom as a resident medical officer.

After her return she worked as locum, in casualties as well as at the Sungardens Hospice in Pretoria. She was a lecturer at the University of Pretoria and also a doctor at the Daspoort clinic until she decided to move to Still Bay in 2016. Here she joined the practice.

Johan Uys Physiotherapist at Stilbaai Medies

The Physiotherapist, Johan Uys, also has his consulting room in the Stilbaai Medies building. He provides assessment and treatment of sport and musculoskeletal injuries as well as orthopaedic conditions. As an avid sport enthusiast, he advocates exercise and movement and also believes that prevention is better than cure.

Qualifications

Johan graduated from the University of the Western Cape in 2005 with a Bachelors degree in Physiotherapy with Honours. In 2006 he completed the postgraduate Orthopaedic Manipulative Therapy (OMT 1) certification through the Orthopaedic Manipulative Therapy Group of the South African Society of Physiotherapy. Under the mentor-ship of Geoff Foat, he has furthered his education in the Mulligan Concept. Consequently, in 2014 he achieved international accreditation as a Certified Mulligan Practitioner – the first in South Africa!

Experience and Interests

Johan has experience in a variety of orthopaedic outpatient as well as hospital settings and has worked throughout South Africa since qualifying. An avid sports enthusiast, Johan enjoys running, cycling and also horse riding. His passion for sport extends to working at various sporting events. This includes the Cape Argus Cycle Tour, which he has also completed several times, the Comrades Marathon and also the Two Oceans Marathon. He also has a unique interest in Animal Physiotherapy, specifically in Equine Physiotherapy.

Useful Information About Stilbaai Medies

  • Ample off-street parking
  • Experienced doctors
  • Mulligan physical therapy
  • Experienced physiotherapist
  • X-ray facility at CareWell Sub-Acute Hospital across the street

Dr Karlien van Zyl

Dr Anita Rautenbach

Tel: 028 754 1107

Cell:  082 616 064021 Kapokbos Crescent inside the Fynbos Lifestyle Estate.

Opposite the Carewell Hospital

Thys Vissie Street

Stilbaai West.

Stilbaai Medies – Huisdokters en Terapeute

Stilbaai Medies is ‘n private algemene mediese praktyk met twee ervare huisdokters. Gelisensieerd om algemene gesondheidsorg in Stilbaai en omgewing te beoefen, is die praktyk oop vir alle plaaslike inwoners, besoekers, vakansiegangers en so meer.

Hulle is in ‘n nuwe gebou op die perseel van die Fynbos Leefstyl Landgoed oorkant die CareWell Subakute hospitaal. Die gebou bestaan uit twee dokter-spreekkamers, die fisioterapeut-kamer, ‘n ontvangsarea, badkamer (ingerig vir gestremde persone) en ook ‘n behandelingskamer.

Hierdie mediese praktyk het ‘n gekwalifiseerde suster wat die dokters bystaan met verskeie mediese take, prosedures en so meer. Voor konsultasie neem sy die pasiënt na die prosedurekamer waar sy al die observasies neem en op die pasient se elektroniese lêer stoor. Hierdie gegewens is dan dadelik tot die dokter se beskikking.

Dienste by Stilbaai Medies

Klein prosedures wat in die prosedurekamer gedoen word, sluit in wondhegtings met steke, uitsny van velletsels, aanwending van gips, nebulisering van pasiënte en EKG-analise.

Alhoewel hulle meeste algemene gevalle kan hanteer, is daar soms pasiënte wat die hulp van ‘n spesialis benodig. Hulle het ‘n goedgevestigde verwysingsnetwerk van spesialiste in Mosselbaai, George en Knysna.

Verder doen hierdie algemene praktisyns ook bloedtoetse en so ook ander soorte toetse wat nodig is om siektes te identifiseer. Hulle verwys ook pasiente na die ‘n X-straal fasiliteit by die CareWell Subakute Hospitaal oorkant die praktyk.

Hulle glo in voorkomende sorg en leefstyladvies eerder as onmiddellike ingrypende behandeling of operasies. Dus sal hulle eerder raadgee oor eetgewoontes en oefening en so ook waarsku teen die skade wat gewoontevormende medisynes kan aanrig.

Dr Karlien van Zyl

Sy het aan die Universiteit van Pretoria gestudeer waar sy die MBChB-graad in 1998 voltooi het. Haar internskap het sy by die Witbank hospitaal gedoen en daarna haar gemeenskapsdiens by die Evander hospitaal. In 2001 het sy vir ‘n jaar in Engeland in twee privaat hospitale gewerk as residensiële mediese beampte.

Terug in Suid-Afrika was sy ‘n noodgevalle mediese praktisyn by die Highveld Mediclinic vir 10 jaar. Gedurende die tyd het sy ook by ‘n algemene praktyk in Secunda gewerk. In 2012 neem sy ‘n pos as mediese beampte op by Uniondale hospitaal waar sy ook as die primêre gesondheidsorgbestuurder vir die klinieke in die area aangestel word.

Met hierdie wye verskeidenheid waardevolle ondervinding agter haar, het sy besluit om ‘n privaatpraktyk in Stilbaai in 2015 te open.

Dr Anita Rautenbach

Sy het aan die Vrystaatse Universiteit gestudeer waar sy die MBChB kwalifikasie in 1999 voltooi het. Daarna het sy haar internskap by die Matlala hospitaal in Marblehall voltooi. Sy doen haar gemeenskapsdiens jaar by Rustenburg hospitaal. In 2002 aanvaar sy ‘n pos as residensiële mediese beampte in die Verenigde Koningkryk.

Na haar terugkoms in 2003, het sy as locum en ook in ongevalle gewerk. Sy werk ook by die Sungardens Hospice in Pretoria. Daarna was sy dosent aan die Universiteit van Pretoria en so ook dokter by die Daspoortkliniek tot sy besluit het om na Stilbaai te verskuif in 2016. In Stilbaai sluit sy aan by dokter Karlien se praktyk waar sy sedertdien werksaam is.

Johan Uys Fisioterapeut by Stilbaai Medies

Die fisioterapeut, Johan Uys, se spreekkamer is ook in die Stilbaai Medies-gebou. Hy spesialiseer in die beoordeling en behandeling van sport beserings en beserings van die spier-en-skeletstelsel en so ook ortopediese toestande. Johan is ‘n voorstander van oefening en beweging en glo in voorkoming eerder as die regstel van skade.

Nuttige Inligting oor Stilbaai Medies

  • Ervare dokters
  • Volop parkering van die straat af
  • X-stralefasiliteit oorkant die straat by die CareWell Subakute Hospitaal
  • Ervare fisioterapeut
  • Internasionaal-gesertifiseerde Mulligan Praktisyn

Dr Karlien van Zyl

Dr Anita Rautenbach

Tel: 028 754 1107

Cell:  082 616 064021 Kapokbos Crescent inside the Fynbos Lifestyle Estate.

Opposite the Carewell Hospital

Thys Vissie Street

Stilbaai West.