Still Painting – Professional Painters in Stilbaai

Still Painting - Professional painters in Stilbaai (6)

Still Painting – Professional Painters in Stilbaai

The experienced and reliable team of dedicated painters at Still Painting are waiting to pamper your house with a stunning facelift. Duncan and his team specialise in washing and painting houses, roofs as well as driveways. When they are done, your house will have all its original beauty back, so, if you think of selling, talk to Still Painting now.

This and That About the Company

 • Still Painting is a Company of professional painters, polite, reliable as well as extremely proud of their craftsmanship.
 • With more than 20 years in the painting industry behind them, numerous examples of their skill and dedication can be seen from George to Heidelberg. Thus they work in all the Garden Route towns west of George, e.g. Still Bay, Riversdale, Albertinia, Mossel Bay, Jongensfontein, etc.
 • They have all the necessary equipment, coupled with the necessary skill and meticulous dedication to deliver a stellar job every time.
 • Still Painting prefers to supply the products and materials they use so that they can confidently guarantee their work. This differs from time to time and project to project, though, because some clients might have a preference for another product.
 • They believe in using the right product for the situation, as well as doing the preparatory work properly. Therefore, they guarantee their work.
 • Duncan and his team will gladly advise you on how to go about painting to prevent it from peeling after a couple of months.
 • They also offer free quotes and their prices are affordable.

So, talk to them by phone, WhatsApp, or email today, and get that long overdue painting job done!

Services

 • Clean/wash houses/businesses, also roofs, driveways and paving with a high pressure washer removing dirt and moss.
 • Paint new and existing houses/businesses, also roofs, driveways, porches/stoops, concrete fencing, any paintable walls, wood, metal, etc.
 • Interior as well as exterior painting of buildings – preparation and doing it right is very important to them.
 • Restore and repaint areas damaged by water.
 • Repair roof leaks with a liquid rubber that seals the leak like a plug, over which can be painted to conceal the repairs.
 • Install liquid rubber waterproofing on flat roofs.
 • Restore faded aluminium window and door frames to its former look, while also protecting the coating against the sun’s UV.
 • Restore existing swimming pools to look like new (they do not install new pools, though)
 • Build new wooden decks as well as give new life to old wooden decks by stripping, sanding and treating them. They supply all the wood care products needed like oil and stain, also varnish, sealer, paint, etc.
 • In addition they strip, sand and treat other wood, such as garage doors and wooden window and door frames.
 • Tiling – they lay new tiles, as well as remove and replace old tiles.
 • Moreover, Still Painting enters into contracts with complexes to take care of the maintenance of buildings. This typically includes things like keeping the outside of homes and offices clean, also painting them when required, high pressure washing driveways, etc.

Duncan

Cell: 071 211 1746Still Painting – Verwers in die Tuinroete

Die ervare en betroubare span toegewyde verwers van Still Painting wag om jou huis vir jou op te kikker, binne en buite, dak en al. Duncan en sy span spesialiseer in die was en verf van huise, dakke en opritte. Wanneer hulle klaar is, lyk jou huis soos toe dit nuut gebou was, so, as jy dink aan verkoop, praat dadelik met Still Painting.

Dit en Dat Omtrent die Besigheid

 • Still Painting is ‘n Besigheid van professionele verwers, beleefd, betroubaar en so ook baie trots op hulle vakmanskap.
 • Met meer as 20 jaar in die verfbedryf agter hulle, kan talle voorbeelde van hulle vaardigheid en toewyding gesien word van George tot in Heidelberg. So, hulle werk in alle dorpe in die Tuinroete wes van George, bv. Stilbaai, Riversdal, Albertinia, Mosselbaai, Jongensfontein, ens.
 • Hulle het al die nodige toerusting, en so ook vaardigheid en presisie om elke keer ‘n uitstekende werk te doen.
 • Still Painting verkies om self die produkte en materiaal te voorsien sodat hulle met selfvertroue hulle werk kan waarborg. Sommige kliënte mag egter self produkte wil verskaf, en in so ‘n geval is hulle heeltemal inskiklik.
 • Hulle glo daaraan om die regte produk vir die spesifieke omstandigheid te gebruik, en so ook om die voorafvoorbereiding goed en reg te doen, en daarom waarborg hulle hulle werk.
 • Vra gerus Duncan en sy span se raad indien jy self ‘n stuk verfwerk wil doen sodat die verfwerk nie na ‘n maand of twee weer begin afdop nie.
 • Hulle gee ook gratis kwotasies en hulle pryse is bekostigbaar.

Dienste

 • Was huise/besighede, dakke, opritte en so ook plaveisel met ‘n hoëdruk spuit om vuiligheid en mos te verwyder.
 • Verf nuwe en bestaande huise/besighede, dakke, opritte, stoepe, betonmure, enige verfbare mure, hout, metaal en so meer.
 • Verf die geboue binnekant, sowel as buitekant – voorbereiding en so ook om dit reg te doen, is baie belangrik vir hulle.
 • Herstel en herverf gedeeltes wat waterskade opgedoen het.
 • Herstel daklekke met vloeibare rubber wat soos ‘n prop die lekplek verseël, en dan verf hulle daar oor.
 • Installeer vloeibare rubber waterdigting op plat dakke.
 • Vernuwe gebleikte aluminium venster- en deurrame sodat dit weer nuut lyk en terselfdertyd beskerm hulle ook die nuwe lagie teen die UV van die son.
 • So ook vernuwe hulle bestaande swembaddens om weer nuut te lyk (hulle installeer egter nie nuwe swembaddens nie).
 • Hulle bou nuwe houtdekke en gee nuwe lewe aan ou dekke deur hulle af te skuur en nuwe behandeling aan te wend. Ook voorsien hulle die houtbewaringsprodukte soos olie, vernis, seëlaar, verf, en so meer.
 • Verder skuur en behandel hulle ook ander hout soos motorhuisdeure, hout venster- en deurrame, en so meer.
 • Teëlwerk – hulle lê nuwe teëls en so ook verwyder hulle ou teëls en lê nuwes in hulle plek.
 • Still Painting gaan ook kontrakte aan met komplekse vir die instandhouding van geboue. Tipies behels dit die skoonhou van die buitekante van huise en kantore, verfwerk waar/wanneer nodig, hoëdrukwas van opritte en plaveisel, en so meer.

So, bel hulle sommer vandag, of stuur ‘n WhatsApp of e-pos, en kry daai lank uitgestelde werk gedoen!

Duncan

Cell: 071 211 1746