Up Style Design – Stone Basins in the Garden Route

Up Style Design Stone Basins (2)

Up Style Design – Stone Basins in the Garden Route

Nothing is as pure as nature itself. The breath-taking views, the hidden beauty waiting to be discovered in unexpected places, water trickling over ancient stone… This may be the reason why we all find beauty and tranquillity when ever we come across something that is so pure & pristine. Something unique that cannot be found anywhere else. It brings a peacefulness to one’s life, a place to escape the busyness of life. Reminding us that we all are unique with a life story that belong to each of us alone. The stone basins come from such a place. Sourced from natural beauty itself, it truly is a piece of natural art, refined. Bringing nature into your own home, and all the beauty that comes with it, entwined with luxury and comfort it will revive anyone’s senses, feeling refreshed.

The Company

Up Style Design is based in Stilbaai in the Hessequa area in the Western Cape Garden Route, South Africa. Their operational area, however, comprises the entire Garden Route which includes towns like Plettenberg Bay and Mossel Bay, also George, Riversdale, Knysna, etc.

The Product – Handcrafted Natural Stone Basins

 • Up Style Design supplies, manufactures as well as delivers upmarket high quality bespoke countertop natural stone basins.
 • Their rustic, but unique, stylish and elegant basins come in any shape, (round, oval, square, etc.) or size, or colour available in  selected natural stone.
 • Obviously natural stone such as limestone, sandstone, granite and onyx, as well as river rock is hardwearing and tough. Moreover, its unique colours and patterns add to the charm and beauty of the end product.
 • Customers also specify the finishing which can be polished or natural stone, also called rock face, raw or rough finishing.
 • Holes for plugs (and tap holes if specified) are, of course, standard size.
 • No two basins look the same, since no two stones are the same. You discuss your preferences and needs, e.g. colour, size, shape, tap holes or not, finishing, etc. with them. They find a suitable stone, design and craft it according to your specifications, and finally deliver the finished product.
 • Not only does Up Style Design welcome orders for one or two basins, but they also seriously invite orders for multiple basins at a time.

Their Clientele

Among their clients are homeowners, along with interior decorators, residential property developers, game lodges, upmarket estates and more.

Invitation

Up Style Design invites businesses in the building sector that are interested in stocking their handcrafted stone basins, to contact them..

Don’t just dream about having a gorgeous stone basin, call them today!

Joseph

Cell: 082 771 1584


Up Style Design Stone Basins


Up Style Design – Klipwasbakke in die Tuinroete

Niks is so suiwer soos die natuur self nie. Die asemrowende uitsigte, die verborge skoonheid wat wag om op onverwagte plekke ontdek te word, Die kabbelende water oor antieke klip… Dit is dalk die rede waarom ons almal skoonheid en rustigheid vind wanneer ons ooit iets teëkom wat so suiwer en ongerep is. Iets uniek wat nêrens anders te vinde is nie. Dit bring ‘n rustigheid in ‘n mens se lewe, ‘n plek om die bedrywigheid van die lewe te ontsnap. Dit herinner ons daaraan dat ons almal uniek is met ‘n lewensverhaal wat so individueel is soos elkeen van ons. Die klipwasbakke kom van so ‘n plek af. Dit is afkomstig van die natuur se skoonheid self, en is werklik ‘n stuk aardse kuns, verfyn. Om die natuur in jou eie huis in te bring, en al die skoonheid wat daarmee gepaard gaan, afgewerk met luuksheid en gerief, sal enigiemand se sintuie opkikker en jou verfris laat voel.

Die Besigheid

Up Style Design is gebaseer in Stilbaai in die Hessequa-area in die Wes-Kaapse Tuinroete. Hulle werk oor die hele Tuinroete, wat dorpe soos Plettenbergbaai, Mosselbaai, George, Riversdal, Knysna en so meer, insluit.

Die Produk – Handgemaakte Natuurlike Klipwasbakke

 • Up Style Design voorsien en maak hoë kwaliteit luukse op maat gemaakte natuurlike klipwasbakke en lewer die voltooide produk ook af.
 • Hulle rustieke, maar unieke, stylvolle en elegante wasbakke kom in enige vorm, (rond, ovaal, vierkantig, en so meer) of grootte, of kleur klip wat in die natuur beskikbaar is.
 • Uiteraard is natuurlike klip soos kalksteen, sandsteen, graniet, oniks en so ook rivierklip duursaam en taai. Meer nog, hulle unieke kleure en patrone dra by tot die bekoorlikheid en prag van die eindproduk.
 • Kliënte kan ook spesifiseer hoe die wasbak afgewerk moet wees, wat όf gepoleer, όf natuurlike steen kan wees, wat ook rou, rof, of rotswand genoem word.
 • Gate vir die uitlaatpyp (en krane indien jy dit spesifiseer) is natuurlik standaardgrootte.
 • So, geen twee wasbakke lyk dieselfde nie, aangesien geen twee klippe dieselfde lyk nie. Jy bespreek jou behoeftes, bv. kleur, grootte, vorm, gate, afwerking en so meer met hulle. Hulle vind die regte klip, ontwerp en maak dit dan volgens jou spesifikasies, en lewer uiteindelik die voltooide produk by jou af.
 • Nie net verwelkom Up Style Design bestellings vir enkele  wasbakke nie, maar hulle verwelkom ook baie graag bestellings vir veelvoudige wasbakke op ‘n keer.

Hulle Kliëntekorps

Onder hulle kliënte tel huiseienaars, binneshuisversierdes, wildsplase, luukse behuisingskomplekse, en so meer

Uitnodiging

Up Style Design nooi besighede in die boubedryf uit wat belangstel om hulle handgemaakte klipwasbakke te verkoop, om hulle te kontak.

Moenie net droom daaroor om ook so ‘n allerpragtigste wasbak te hê nie, bel hulle vandag!

Joseph

Sel: 082 771 1584


Up Style Design Stone Basins
Up Style Design Stone Basins