Woeker Akademie – Wiskunde & Wetenskap Ekstra Klasse

Woeker Akademie Wiskunde & Wetenskap klasse

Woeker Akademie – Wiskunde & Wetenskap Ekstra Klasse

Vir die afgelope 7 jaar het leerders van verskeie topskole baat gevind by die Woeker Akademie vir Wiskunde en Wetenskap. Skole sluit in DF Malan, Bishops Privaatskool, Hoër Meisieskool Bloemhof, Curro Privaatskool, Hoërskool Jan van Riebeeck. So ook Hoërskool Durbanville, Hoër Jongenskool Paarl, Oakdale, Hoërskool Langenhoven en York Hoërskool.

Met ‘n fokus op geïndividualiseerde kennisoordrag het hierdie Akademie tot stand gekom. Dit het oor die jare gegroei en is onlangs ook as ‘n tuisonderrigtak, wat Impaq en Brainline se produkte gebruik, in Stilbaai geregistreer. Leerders het dus nou die geleentheid om Gr.8-12 deur hierdie Akademie te voltooi. Kernareas van die akademie sluit onder andere Wiskunde, Wetenskap, Lewenswetenskappe en tale (Afrikaans en Engels) in.

Woeker Akademie bied verskeie produkte aan waarin leerders onderrig word: beide virtueel aanlyn, of persoonlike sessies by die Stilbaai Akademie.

Woeker Akademie produkte sluit in:

• NBT – Voorbereidingslesse (individuele, persoonlike aanlynsessies of by die Woeker Akademie)
• Nauurse groepsklasse vir Wiskunde en Wetenskap (Gr 10-12)
• Individuele sessies vir Wiskunde, Wetenskap, Afrikaans en Lewenswetenskappe.
• Woeker Akademie is ‘n geregistreerde sentrum vir tuisonderring van gr. 8-12. Impaq en Brainline-produkte word gebruik.
• Eksamensentrum vir leerders wat by Impaq of Brainline geregistreer is (Gr.1 -12)
• Studiemetodiekkursusse
• Sillabusse wat aangebied word: NSS, IEB en Cambridge.

Met die fokus op die belangrikheid van Wiskunde en Wetenskap:

In skoolopset word daar in sommige gevalle nie op ‘n geïndividualiseerde benadering tot Wiskunde en Fisiese Wetenskap klem gelê nie. Dit gebeur dikwels dat kernkonsepte nie deeglik vasgelê is nie. Nauurse inskerping, vaslegging en tydsbesteding moet effektief aangewend word. Dit speel ‘n kardinale rol in die sukses van hierdie vakke. Woeker Akademie gebruik metodiek om die werk “eenvoudig” te benader en so word ‘n vaste fondasie word gebou.

Soms  gebeur dit dat leerders probleme met die boonste 20% van die moeilikheidsgraad (vlak 4) probleme ervaar. Met ‘n vaste fondasie word daar gefokus op probleemhantering en insig vir hierdie deel van die vraestel. Dit help leerders om wel die topvlakvrae te kan bemeester.

Benjamin, stigter van Woeker Akademie, het ‘n groot passie vir Sielkunde en hoe die mens psigies funksioneer. Hy studeer tans Sielkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika. Dit nadat hy MBChB studeer het aan Universiteit Stellenbosch. Na vier jaar se mediese studies verander Benjamin van studierigting. Sielkunde en Filosofie van die mens is die antwoord.

Soms kry angs, paniek, negatiewe stres en ‘n algehele gevoel van gebrek aan motivering die oorhand. Daar is ‘n groot sielkundige aspek wat ‘n rol speel in ‘n leerder se vakprestasie. Struikelblokke in die leerproses van veral Wiskunde en Wetenskap is algemeen.

Woeker Akademie se Wiskunde- en Fisiese Wetenskapprogram lewer indrukwekkende resultate.

In 2017 toon Kaapse leerders se uitslae ‘n gemiddelde styging van 23%.

Die toppreseerder van dié groep het van 49% na 87% vir Wiskunde in die matriekeindeksamen verbeter. Harde werk kweek sukses!

Omdat ek graag die vaardighede en ervaring wat ek het aan leerders wil oordra, staan Woeker Akademie gereed om leerders regoor die land te ontvang.

“Woeker Akademie het ‘n beter manier om inligting aan leerders oor te dra; ‘n beter manier van leer.”

Benjamin Duminy – Akademiese Mentor
Tel 082 222 4641