Glassmen Glass & Aluminium in Stilbaai, Riversdale and Throughout Hessequa

Glassmen Glass & Aluminium in Stilbaai

Glassmen Glass & Aluminium in Stilbaai, Riversdale and Throughout Hessequa

A Glass and Aluminium business manufacturing and installing aluminium doors, windows, balustrades and hand railings, frameless showers, etc. Glassmen Glass & Aluminium also repairs, replaces and maintains glass and aluminium installations. They have been in the industry for more than 25 years and know their stuff around glass and aluminium.

These specialists promise quality workmanship, reasonable pricing as well as complete client satisfaction, while delivering projects in good time. As a member of SAGGA they make certain their products and services meet the quality, safety and performance the Association prescribes at all times.

Although stationed in Stilbaai, they work in and around all other Hessequa towns, e.g. Albertinia, Heidelberg, Witsand, Jongensfontein and Gouritsmond. Depending on the size of the project, Glassmen will accept projects in the rest of the Garden Route as well as the Klein Karoo.

Glassmen Glass & Aluminium – Services

Their services are twofold. On the one hand they manufacture and install glass and aluminium products, and on the other hand they repair, replace and also maintain such products.

Manufacture and Install

Aluminium

 • Trust these window and door specialists to manufacture the door and window frames for your new house.
 • They will fabricate any door – stack, folding or sliding, according to your specifications.
 • Also the windows of your choice, such as casement windows, sliding-and-folding windows, vertical slider windows as well as horizontal slider windows.
 • Aluminium windows and doors are strong and durable, resisting warping and twisting because of their structural inflexibility. They are both strong and light which enables frames, fittings and sashes to be precise and inconspicuous. Furthermore they do not need painting, they do not rust and there is no match to the security and durability they offer.
 • In addition this company also manufactures and installs aluminium and glass balustrades. Also hand railings on stairs as well as aluminium enclosures for openings and louvered shutters.
 • Furthermore this company can install transparent Polycarp burglar bars in your home or business. Almost invisible, this type of burglar-proofing is popular in coastal areas because it does not rust, nor does it need painting or any other form of maintenance.

Glass

 • These professional glass-fitters undertake all glass related work on buildings. Their work include glazing windows, glass doors, shower doors, as well as frameless shower doors, screens and enclosures.
 • There are many types of glass on the market these days such as bullet proof glass, frosted glass, clear glass, as well as tinted glass. Of course they work with any glass the customer wants. They can advise customers about the best glass to choose for their house, even if the upfront cost might be higher.
 • In addition they install mirrors according to your needs. Mirrors can add a very classy and elegant touch to your bathroom or somewhere else in your home.

Ask for a quote today!

Repair, Replace and Maintain

Aluminium

 • Glassmen Glass & Aluminium services existing aluminium doors and windows and also repairs or replaces worn or damaged parts like hinges. Also rollers, weather piles and seals, wool piles, handles and locks, as well as reseal shower doors, and much more.
 • Moreover, they will remove the old wooden or steel door and window frames of your house. They will replace them with aluminium frames and doors, thus giving your house an elegant new look. The answer to all your rust problems, or alternatively, the annual maintenance of the wooden frames.

Glass

 • Glass repairs of all window and door glass types such as flat glass and safety glass. They replace broken window panes as well as broken glass door panels, including commercial buildings.
 • They also replace damaged or broken household mirrors.
 • Window tinting offers a high percentage of UV resistance as well as holds glass together when it breaks, thus it forms a kind of safety glass. Glassmen Glass & Aluminium tints both residential and commercial glass.

Get that irritating thing fixed, replaced or tinted right away!

Address:

Attie Nel Building, 2 Voorstrekker Street, Stilbaai West, Stilbaai

Louis Reynders: 074 135 1729Glassmen Glas en Aluminium in Stilbaai, Riversdal en die Ganse Hessequa

‘n Glas- en Aluminiumbesigheid wat aluminium deure, vensters, balustrades, handrelings, raamlose storte, en so meer vervaardig en installeer. Ook herstel, vervang en hou Glassmen glas en aluminium installasies in stand. Hulle is al bedrywig in die industrie vir meer as 25 jaar, so hulle kén van glas en aluminium.

Hierdie spesialiste beloof kwaliteit vakmanskap, redelike pryse en so ook totale kliëntetevredenheid en nie onnodige draling tydens uitvoering van projekte nie. As lid van SAGGA maak hulle seker dat hulle produkte en dienste te alle tye die kwaliteit, veiligheid en werkverrigting lewer wat die Vereniging voorskryf.

Alhoewel gestasioneer in Stilbaai, werk hulle in, en om, alle ander Hessequa dorpe, soos Albertinia, Heidelberg, Witsand, Jongensfontein en Gouritsmond. Afhangende van die grootte van die projek, aanvaar Glassmen Glass & Aluminium ook projekte in die res van die Tuinroete en so ook die Klein Karoo.

Glassmen Glas en Aluminium – Dienste

Hulle dienste is tweërlei. Aan die een kant vervaardig en installeer hulle glas en alumimium produkte, en aan die ander kant herstel, vervang, en so ook onderhou hulle sodanige produkte.

Vervaardig en Installeer

Aluminium

 • Jy kan hierdie venster- en deurspesialiste vertrou om die aluminium deure en vensters vir jou nuwe huis te maak en installeer.
 • Hulle sal enige deur – stapel, vou, skuif, of wat ookal vervaardig volgens jou spesifikasies.
 • So ook die vensters van jou keuse, soos skuif-en-opvou vensters, raamvensters, vertikale, sowel as horisontale skuifvensters, ens.
 • Aluminium vensters en deure is sterk en duursaam, dit trek nie skeef of buig nie a.g.v. hulle strukturele onbuigbaarheid. Hulle is sterk en lig, so alles omtrent die rame kan presies, netjies en onopsigtelik wees. Dit hoef nie geverf te word nie, dit roes nie, so daar is geen vergelyking t.o.v. die sekuriteit en duursaamheid wat dit bied nie.
 • Verder vervaardig en installeer hierdie besigheid ook aluminium en glas balustrades. So ook handrelings op trappe, hortjiessluiters, hokkies om openinge, en nog meer.
 • Dan installeer hulle ook deurskynende, bykans onsigbare Polycarp diefwering in huise en besighede. Dit is baie sterk, roes nie, hoef nie geverf te word nie en benodig geen vorm van instandhouding nie, so dit is baie gewild in kusgebiede.

Glas

 • Hierdie professionele glasinstalleerders doen alle glasverwante werk op geboue. Hulle werk sluit in glasering van vensters, glasdeure, stortdeure, en so ook raamlose stortdeure, skerms en toegemaakte areas soos stoepe, ens.
 • Daar is deesdae baie tipes glas op die mark soos koeëlvaste glas, matglas, helder glas, getinte glas, en so meer. Hulle werk met enige glas volgens die kliënt se behoeftes. So ook kan hulle jou adviseer oor die beste, mees voordelige glaskeuse vir jou huis, al sou dit dalk meer kos.
 • Verder installeer hulle spieëls volgens jou beoeftes. Spieëls kan jou huis, en veral jou badkamer net daardie tikkie ekstra gee om die elegansie af te rond.

Herstel, Vervang en Instandhouding

Aluminium

 • Glassmen Glas & Aluminium diens bestaande aluminium deure en vensters en herstel of vervang verweerde of beskadigde onderdele. Dinge soos skarniere, rollers, seëls, handvatsels en slotte, herseël van stortdeure en so meer.
 • Meer nog, hulle verwyder ou hout- of staalvensterrame en deure van jou huis. Hulle vervang dit met aluminium rame en deure en gee so jou huis ‘n elegante nuwe voorkoms. Dit is die antwoord vir jou roesprobleme en jy hoef nie dit jaarliks te olie soos houtrame nie.

Glas

 • Herstelwerk van alle venster- en deurglastipes soos platglas en veiligheidsglas. Hulle vervang gebreekte ruite en so ook glasdeurpanele, ook van kommersiële geboue.
 • So ook vervang hulle beskadigde of gebreekte spieëls in huise en ander in geboue.
 • Getinte vensters bied ‘n hoë persentasie beskerming teen UV-strale en hou ook glas bymekaar wanneer dit breek, so dit vorm ‘n soort veiligheidsglas. Glassmen Glas & Aluminium tint huishoudelike, sowel as kommersiële glas.

So, laat hulle sommer dadelik daardie lastige ding regmaak, vervang of tint!

Adres:

Attie Nel Gebou, Voortrekker Straat 2, Stilbaai Wes, Stilbaai

Louis Reynders: 074 135 1729