René Booyens & Associates (previously Wilmarcor)

Rene Booyens Chartered Accountant

René Booyens & Associates – Accountants

For your Accounting, Review, Income Tax, Business and Financial advice Winfin – Farming management systems and much more.

René Booyens & Associates – Rekenmeesters / Accountants in Reebok, Mossel Bay along the Garden Route are registered accountants that will assist you with your accounting/bookkeeping and review of your books. Feel comfortable to approach us for advice on and assistance with the financial planning and business plan for your business. Although we are based in Reebok, we attend to a client base country wide…

Contact René Booyens & Vennote for expert assistance with the registration and changes to your company or close corporation (CC), Unemployment Insurance Fund (UIF) registration for your employees, Value Added Tax (VAT) registration, etc. We are well versed in the legal aspects – let us handle it for you. Once your business is up and running, you can make use of our skilled company secretarial services and let us take the stress out of the salary administration of your business.

Where there is income, there is tax. Employ our vast experience and make use of our tax consultants and services for tax advice and to ease your nerves by handling your tax returns while you enjoy a good night’s sleep. We are also very skilled in the handling of the legal requirements of  VAT and Income Tax or Pay as you Earn (PAYE).

Even more reason to employ René Booyens & Associates lies in our expertise in co-operation with an attorney  in estate planning and administration. Although nobody likes to dwell upon this fact, everybody will pass on sooner or later. It is extremely important to plan your estate with care and solid advice and this we can offer to you.

Rene Booyens en Vennote - Wilmarcor Rekenmeesters

René Booyens & Associates – Chartered Accountant (SA)

Tel: 044 695 2138


Business hours:

Monday to Friday, 08:00-17:00

Address:

Witstinkhout Slot

Reebok

Klein-Brakrivier

6503

Rene Booyens Chartered Accountant

René Booyens & Vennote –  Geoktrooieerde Rekenmeester (voorheen Wilmarcor Rekenmeesters / Accountants)

Vir Boekhouding, Oorsig, Inkomste Belasting, Boerderybestuurstelsels en nog veel meer.

René Booyens & Vennote in Reebok, Mosselbaai langs die Tuinroete is geregistreerde rekenmeesters wat jou met raad en daad sal bystaan met die boekhouding en oorsig van jou boeke. Nader ons met gerustheid vir raad oor en bystand met die finansiële beplanning van en besigheidsplan vir jou besigheid. Hoewel ons basis in Reebok is, bedien ons ‘n landswye kliëntebasis.

Kontak René Booyens & Vennote vir deskundige bystand met die registrasie van jou besigheid; beslote korporasie (BK); Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) registrasie van jou werknemers; Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) registrasie; ens. Ons is goed onderlê in die wetlike aspekte – laat ons die beslommernis vir jou hanteer. Wanneer jou besigheid aan die gang is, maak gerus gebruik van ons kundige sekretariële dienste vir besighede en laat ons die druk hanteer van jou besigheid se salarisadministrasie.

Waar daar inkomste is, is daar belasting. Maak gebruik van ons omvattende ondervinding en laat ons belastingkonsultante en -adviesdienste jou senuwees spaar deur jou belastingopgawes namens jou te hanteer terwyl jy ‘n goeie nagrus geniet. Ons is baie bedrewe in die hantering van die wetlike vereistes van BTW en Werknemersbelasting of Lopende betaalstelsel (LBS)

Selfs meer rede om van René Booyens & Vennote gebruik te maak, lê in ons kundigheid op die gebied van boedelbeplanning en -administrasie. Hoewel niemand daarvan hou om aan hierdie dinge te dink nie, is dit nou maar so dat almal van ons vroeër of later gaan sterf. Dit is van uiterste belang om jou boedel met groot sorg en gesonde advies te beplan en hiermee kan ons jou by uitstek help.

René Booyens & Associates –

Geoktrooieerde Rekenmeester

(SA)

Tel: 044 695 2138


Besigheidsure:

Maandag tot Vrydag, 08:00-17:00

Adres:

Witstinkhout Slot

Reebok

Klein-Brakrivier

6503