StillMovin – Passenger Shuttle Service in Stilbaai

StillMovin - Passenger Shuttle Service in Stilbaai

StillMovin – Passenger Shuttle Service in Stilbaai

Fast and affordable taxi and shuttle service provider in Still Bay and surrounding areas. The professional drivers of StillMovin are always available and will arrive at your place at the appointed time. Their slogan, namely ‘Moving our Community’, neatly sums up their activities.

StillMovin Motor Vehicle Charter Service – How Does it Work?

 • All you need do, is to either go to their website (www.stillmovin.co.za), register, and then follow the instructions and make your booking.
 • Or, download their booking app from App Store/Google Play (links below), register, and then follow the prompts and book your ride. Thereafter, for your safety, you will receive an OTP.
 • Promptly at the appointed time your dedicated driver will be at the agreed upon pick-up location.
 • They provide different types of vehicles to suit your purpose as well as your pocket.
 • Apart from booking a trip at the time of need, you can also schedule a future ride in advance.

Download the Booking App Here:

iOS phone

App Store Logo

Android phone

Payment Methods

 • Cash
 • Credit Card
 • Wallet (register as a rider and recharge through their StillMovin App)

Interested in Becoming a Driver?

If you would like to drive for StillMovin, they invite you to call 068 091 1451.

StillMovin – Stilbaai Shuttle Services – Your One Stop Passenger Transport Solution

Taxi services in Stilbaai

Their taxi services include e-hailing (booking online), metered taxi as well as Uber. For e-hailing, they cover the whole of Hessequa.

Airport Transfer or Shuttle (7 pax) in Stilbaai

StillMovin also does transfers to all airports in the Western Cape. Their office hours are from 06:00 to 21:00, 7 days a week, though, by arrangement, 24/7.

Shopping in Stilbaai

 • They offer personalised shopping locally in Stilbaai during office hours, of course. So, they receive a shopping list from you, buy the stuff and then deliver the items to your door.
 • Furthermore they offer a weekly Woolworths and Shoprite shopping service from George.

Hospital Transfer in Stilbaai

Do you need transport to or from a hospital in another town or city? StillMovin also does hospital transfers during their office hours from 06:00 to 21:00, or 24/7 by arrangement.

City Hops (Western Cape) in Stilbaai

Need a ride between towns in the Western Cape? If your pick-up or drop-off location is in the Hessequa region, then Still-Movin is your answer.
Book your ride today!

Deliveries (Western Cape)

 • Another handy service StillMovin offers, is collecting and delivering small to medium size packages.
 • This service is to and from George, Riversdale, and Albertinia, along with Heidelberg and Mossel Bay, and happens during office hours.
 • Call them for a quote and booking to solve that package problem pronto!

Group Tours (Western Cape)

 • In addition, StillMovin does tours throughout the Western Cape, originating or ending in Stilbaai.
 • Moreover, they have air-conditioned vehicles.
 • They take between 2-6 people and can arrange accommodation and meals too.
 • Enquire on 068 091 1451 for a quotation and make that tour straight away!

Pensioner Transport Services in Stilbaai

To top it all: Pensioners get 1 free ride a week for local rides (only from Melkhoutfontein, Stilbaai and Jongensfontein), during office hours, of course.

Tel: 068 091 1451
StillMovin – Passasiersvervoerdiens in Stilbaai

Vinnige en bekostigbare huurmotor/taxi of pendeldiens in Stilbaai en omgewing. Hulle professionele bestuurders is altyd beskikbaar en sal op die afgespreekte tyd by jou plek aanmeld. Hulle slagspreuk, ‘Moving our Community’, som hulle aktiwiteite netjies op.

StillMovin – Hoe Werk Dit?

 • Gaan na hulle webtuiste (www.stillmovin.co.za), registreer, volg die instruksies en doen jou bespreking.
 • So nie, laai hulle besprekingsapplikasie af van App Store/Google Play (skakels hieronder), registreer, volg die instruksies en bespreek jou reis. Vir jou veiligheid sal jy hierna ‘n OTP ontvang.
 • Stiptelik op die afgespreekte tyd sal jou aangewese bestuurder by die ooreengekomde optelpunt opdaag.
 • Hulle voorsien verskillende tipes voertuie om aan jou doel te voldoen en so ook jou sak te pas.
 • Jy kan natuurik ‘n rit reël op die tyd wat jy dit benodig, of jy kan ‘n rit vooruit skeduleer.

Laai Die Besprekings-App Hier Af:

iOS-foon

App Store Logo

Android-foon

Betalings

 • Kontant
 • Kredietkaart
 • E-beursie (Wallet) Registreer as ‘n passasier en herlaai met behulp van hulle StillMovin App)

Wil Jy Ook ‘n Bestuurder Word?

As jy graag ook ‘n bestuurder vir Still-Movin wil wees, nooi hulle jou uit om hulle te kontak by 068 091 1451.

StillMovin – Dienste – Jou Eenstop Vervoeroplossing

Huurmotordiens in Stilbaai

Hulle taxidiens sluit in e-roep (aanlyn bespreking), gemeterde motor en so ook Uber. Die e-roep opsie dek die hele Hessequagebied.

Lughawe Pendeldiens (7 passasiers) in Stilbaai

StillMoving lewer ook ‘n pendeldiens na alle lughawens in die Wes-Kaap. Dit geskied binne hulle kantoorure, 06:00 tot 21:00, 7 dae per week, en ook 24/7 per spesiale ooreenkoms.

Inkopiediens in Stilbaai

 • Hulle bied ook ‘n persoonlike inkopiediens in Stilbaai gedurende kantoorure. So, hulle kry ‘n inkopielysie by jou, gaan koop die goed en lewer dit af by jou huis.
 • Verder lewer hulle ook ‘n weeklikse Woolworths en Shoprite inkopediens in George.

Hospitaalvervoerdiens in Stilbaai

Benodig jy vervoer van of na ‘n hospitaal in ‘n ander dorp of stad? StillMovin doen ook hospitaalvervoer gedurende hulle kantoorure, d.w.s. van 06:00 tot 21:00, of 24/7 per spesiale ooreenkoms.

Tussen Dorpe/Stede Vervoerdiens (Wes-Kaap) in Stilbaai

Soek jy vervoer tussen dorpe in die Wes-Kaap? As jou optel- of aflaaipunt in die Hessequagebied is, dan is StillMovin jou antwoord. So, boek jou rygeleentheid vandag!

Afleweringsdiens (Wes-Kaap)

 • Nog ‘n handige diens wat StillMovin lewer, is die optel en aflewering van klein- tot mediumgrootte pakkies.
 • Hierdie diens is na en van George, Riversdal, Albertinia, Heidelberg en so ook Mosselbaai, en gebeur binne kantoorure.
 • Kontak hulle vir ‘n kwotasie en bespreking en los daai pakkieprobleem sommer so tjoef-tjaf op!

Groepstoere (Wes-Kaap)

 • Verder doen StillMovin toere in voertuie met lugversorging oral deur die Wes-Kaap. So ‘n toer begin of eindig natuurlik in Stilbaai.
 • Hulle neem tussen 2-6 mense per toer en kan selfs verblyf en maaltye ook vir jou reël.
 • So, vra ‘n kwotasie by 068 091 1451 en gaan sommer dadelik op toer.

Pensionarisvervoerdiens in Stilbaai

Om alles te kroon: Pensioenarisse kry 1 gratis plaaslike rit per week gedurende kantoorure (slegs van Melkhoutfontein, Stilbaai en so ook Jongensfontein).

Enquiries:
Tel: 068 091 1451