Violette Florist & Nursery

Violette Florist & Nursery

Violette Florist & Nursery in Stilbaai

A division of House of Sarah Lifestyle Centre. Violette consist of a florist selling fresh flowers and arranging bouquets and casket sprays as well as a nursery selling roses. Also bonsai trees and spekboom trees and many other garden plants, flowers, seedlings, indigenous plants, succulents, climbers, and many more. House of Sarah Lifestyle Centre is located opposite the entrance to Palinggat Oord in Main Road West in Still Bay near the turn-off to Jongensfontein.

Sections of House of Sarah Lifestyle Centre

The business has several division housed in different locations on the same premises, of which Violette is one. The florist section of Violette is housed in the first building from the parking space which they share with House of Sarah – Interior Decorators. There is also the Tea Garden or Coffee Shop called Vanilla and in the last building is Rosemary, the décor, Velvet furniture and exclusive ladies clothing shed. Oregon Pizza Shop is under construction (Jan 2020) and should be conducting business soon.

You simply have to visit this diverse business and discover various ways to decorate and personalise your home’s interior as well as exterior.

Violette – Florist in Still Bay

The back part of the first building houses the florist section of Violette where they sell fresh flowers. There is a small cold storage room where the fresh flowers are kept to protect them from waning or degenerating too rapidly. These flowers are not pre-arranged into bouquets.

Fresh Flower Bouquets in Stilbaai

Spoil your wife, girlfriend, or any special person with fresh flowers while they are still alive and able to enjoy them. Let her enjoy the flowers while she can still see them, touch them, smell them. Violette provides a variety of fresh flowers for various uses such as rosebuds, carnations, chrysanthemums, lilies, proteas, etc. Also filler flowers such as gyp or baby’s breath, fever-few and poms and greens such as the popular leather-leaf fern, tree fern, eucalyptus ‘baby blue’, etc.

Examples of possible orders from Violette:

 • Your personal choice of flowers elegantly made up in a less formal bouquet for a friend’s birthday.
 • Formal bouquets for formal occasions – you can hire the vases in which the bouquets are arranged.
 • Wedding flowers, bridal bouquet, posies, shoulder sprays, buttonholes or nosegays, tables, etc. – again, you can hire the vases from Violette.
 • Funeral flowers, wreaths, casket sprays, coffin sprays including hiring the vases if you prefer.
 • Anything else in the line of flowers you might need – contact Violette (in advance if possible)

Violette – Nursery in Still Bay

Leaving the building through the side door, will bring you into the nursery garden. Take a stroll along the winding walkway through the neat nursery garden while imagining those plants in your own garden. There is something for every garden, big and small; every taste and every pot.

 • Flowers – a variety of roses, various colourful daisies such as gazania, gerbera (Barberton), aster, zinnia, Marguerites, etc. as well as petunias, violets, verbena, marigolds, calendula, etc. – all the regular seedlings associated with the season.
 • Succulents – a large variety of succulents for the water-wise garden.
 • Shrubs and trees such as the versatile viburnum, with showy flowers followed by colourful berries, to name but one. There are many more to choose from.
 • Indigenous plants – proteas, pincushion, erica, spekboom (Portulacaria Afra) an incredible plant, drought tolerant and a carbon sponge with a unique and strangely captivating beauty.
 • Climbers such as the beautiful and fragrant jasmine (derived from the Persian ‘yasmin’ meaning a gift from God)
 • Bonsai trees – a large number of them, miniatures of a variety of trees. Lovingly and carefully pruned and snipped over time to produce these really small imitations of a the full size tree. Come and peruse the large collection and wide variety of young as well as old characterful bonsai trees. Save yourself years of dedicated work and buy a bonsai that has been grown and formed by a bonsai specialist.

Orders:

Tel: 028 754 1551


Main Road West

Stilbaai

6674

Violette – Bloemiste en Kwekery

Deel van House of Sarah Lifestyle Centre in Stilbaai in Hoofwegwes regoor die Palinggatoord afdraai. Violette bestaan uit twee dele, nl. ‘n bloemiste en ‘n kwekery. Hulle is agterin die eerste gebou en deel die ruimte met House of Sarah – Interior Decorators wat binneversiering doen.

Jy is nou daar, so besoek sommer ook die dekor, Velvet Meubels en eksklusiewe damesklere winkel, Rosemary in die volgende gebou. Drink sommer so oppad uit ‘n heerlike teetjie of koffietjie en eet ‘n stukkie lekker vars koek by Vanilla Teetuin. Oregon, die pizzawinkel is nog onder konstruksie (Jan 2020), maar sal so gou as moontlik sy deure oopmaak.

Violette – Bloemiste in Stilbaai

Die bloemistegedeelte van Violette is in die agterste gedeelte van die eerste gebou op die perseel. Daar hou hulle vars blomme in ‘n koue koelkamer sodat hulle so lank as moontlik kan hou. Hierdie blomme is nie in voorafopgemaakte gemengde bosse nie, so jy het die geleentheid om te kies wat jy in jou bos of ruiker wil hê. Dit maak hulle dan vir jou mooi met sellofaantregter en strik en al.

Vars Blomme vir Ruikers in Stilbaai

Bederf jou vrou, meisie of enige ander spesiale persoon met vars blomme terwyl hulle nog leef en dit nog kan geniet. Dit nog kan sien, daaraan kan vat, daaraan kan ruik. Violette verskaf ‘n verskeidenheid van vars blomme vir verskillende geleenthede. Blomme soos roosknoppe in verskillende kleure, angeliere, krisante, lelies, proteas, en so meer. Ook vuller blomme soos gipskruid (baby’s breath), koorskruid en pompons en groenigheid soos die gewilde leerblaarvaring, boomvaring, en so meer.

Moontlike bestellings van Violette:

 • Jou persoonlike keuse van blomme smaakvol opgemaak in ‘n minder formele of stywe ruiker vir ‘n vriendin of vrou se verjaarsdag.
 • Ruikers in ‘n pot vir formele okkasies of meer formele smaak. Jy kan die pot of vaas waarin die ruiker gerangskik is, huur by Violette.
 • Blomme vir troues – bruidsruiker, handruikertjies, skouerruikers en so ook knoopsgatruikers, kerk- en tafelruikers. Ook hier kan die vaas of vase gehuur word.
 • Begrafnisblomme – kranse, kerkruikers en so ook kisruikers. Potte en vase kan ook vir hierdie doel gehuur word.
 • Enigiets anders in die vorm van blomme wat jy benodig – kontak Violette (vooruitbestelling indien moontlik)

Violette – Kwekery in Stilbaai

As jy uitstap by die sydeur van die gebou, betree jy in die kwekery. Wandel so al met die paadjie langs deur die netjiese kwekerytuin en sien die fraai plante in jou verbeelding in jou eie tuin. Daar is iets vir elke soort tuin, groot en klein; so ook vir elke smaak en elke pot.

 • Blomplante – ‘n hele verskeidenheid roosboompies, verskillende soorte helderkleurige madeliefies soos gazanias, jakopregops, asters, Barbertonse madeliefies, margrietjies, en so meer. Asook petunias, viooltjies, verbena, afrikaners, gousblomme, en so meer – al die gewone saailinge in seisoen.
 • Vetplante – ‘n groot verskeidenheid vir die waterbesparende tuin.
 • Struike en bome soos die veelsydige viburnum met sy pragtige blomme, gevolg deur kleurvolle bessies. Daar is so baie om van te kies.
 • Inheemste plante – proteas, speldekussings, erikas, spekboom (Portulacaria Afra), ‘n ongelooflike plant, droogtebestand en ‘n suurstofspons met so ‘n unieke en vreemde bekoorlikheid.
 • Rankplante soos die mooie en so welriekende jasmyn (afgelei van die Persiese ‘yasmin’ wat beteken ‘n geskenk van God)
 • Bonsaiboompies – ‘n groot hoeveelheid van hulle, hierdie miniatuurtjies van verskillende boomsoorte. Liefdevol versigting en so geduldig geknip en gesnoei oor ‘n lang tyd om hierdie perfekte regtig klein nabootsings te vorm van die volgrootte boom.Hulle vesameling bonsai-boompies is so groot dis die moeite werd om na hierdie karaktervolle bonsaiboompies te kom kyk. Spaar jouself jare se moeite en koop ‘n boompie wat reeds deur ‘n kenner gegroei en gevorm is.

Orders:

Tel: 028 754 1551


Main Road West

Stilbaai

6674