WPO Construction – WPO Building Construction

WPO Building Construction WPO Builders

WPO Construction – WPO Building Construction – George

Experienced building contractors working in the residential, commercial as well as industrial property development sectors. WPO Construction accepts new building projects as well as renovation and building related improvement projects, no matter the size of the project. Pieter Oosthuizen and his team of builders will change the house of your dreams into real concrete and glass.

This construction company is based in George in the Western Cape Province of South Africa. The town is close to the coast and a little south-east of the centre of the Garden Route. They work mostly in and around George, but will gladly accept larger projects throughout the Garden Route in towns like Wilderness, Knysna and Oudtshoorn. Also Mossel Bay, Plettenberg Bay, and smaller coastal towns such as Sedgefield, Glentana, Herolds Bay, Victoria Bay, Tergniet, Great Brak River, etc.

WPO Construction is a NHBRC registered company. The National Home Builders Registration Council prescribes and regulates home building procedures and standards and in this way protects home owners as well as builders.

These building contractors offer professional service, high quality workmanship as well as reliability. They are always open and available.

WPO Building Construction – Services

These builders work on big projects as well as small projects, for example, they have even built a beautiful ‘state of the art’ wooden pigeon loft as shelter for the client’s pigeons. This project was completed with as much precision and care as the largest of their projects because they are proud of their workmanship. Their projects include new buildings as well as renovation and improvement of existing buildings.

New Building Projects by WPO Construction in George

A new building project includes every building related aspect needed to complete the building so that the client only needs to move in. These experienced builders have successfully completed various projects such as duplex houses, multi storey houses, and the development of large multi storey residential complexes.

An overview of what they do

 • They dig and lay foundations, including specialised foundations where necessary.
 • Masonry work.
 • All aspects of the plumbing system.
 • Complete electrical wiring, installations such as the geyser, underfloor heating, etc.
 • Solar installations such as a geyser and solar panels.
 • All interior finishes
  • Plastering as well as painting of walls.
  • Customised built-in cupboards in various colours in bedrooms, the kitchen as well as bathroom vanities.
  • Lighting.
  • Ceilings where needed of the customer’s choice – wood, ceiling tiles, drywall, etc.
  • Bathroom finishes – they install all the bathroom fixtures such as the bath, basin, toilet, taps, shower head, shower door, all fittings such a towel rails as well as tiling as per customer specifications.
  • Kitchen finishes – they install the stove, extractor fan, counter tops, sink, taps, tiling, etc. according to customer specifications.
  • Hang the doors, glaze the windows, install blinds.
  • Install handrails along the staircases, balustrades where necessary on higher levels to prevent people from falling off.
  • Flooring of the customer’s choice such as tiles, cement, carpets, wood, etc.
 • All exterior finishes
  • Roofing befitting the type of roof using materials such as metal sheets, clay and concrete tiles, thatch, and more.
  • Guttering as well as down-spouts.
  • Exterior lighting, security lighting.
  • Exterior painting.
  • Paving.
  • Garden walls as well as entrance gates.
  • Install garage doors and motors.
  • Build decks, tile patio/porch/veranda, add handrails as well as balustrades where needed.
  • Install water tanks.
  • Anything else the client requests.

Renovations and Improvement Projects by WPO Building Construction in George

Consider WPO Construction for any renovation or improvement project you need done.

Possible projects

 • Remodel the bathroom – new frameless shower, water saving toilet, shower over the bath with glass splatter screen as well as new wall and floor tiles, etc.
 • Modernise the kitchen – new customised kitchen cupboards, counter tops, sink, taps, floor tiles, wall tiles as well as lighting, etc.
 • Build a lapa with a built-in braai place, or a fire pit with cement seating.
 • Pave the driveway and also other areas.
 • Repaint the interior as well as exterior of the house.
 • Install a wooden deck.
 • Decorate and protect the building with natural stone and clay cladding.
 • Create an interesting corner with some rock art.
 • Let them insulate the ceiling to keep the cold out and the warmth in. The product they use is fire resistant, energy efficient, noise resistant, insect and rodent repellent, non allergenic as well as have a lifetime guarantee.

Pieter Oosthuizen

Cell: 074 337 7090


WPO Construction

Mimosa Street

George

6529

Western Cape

WPO Construction – WPO Boukontrakteurs in George

Hierdie ervare boukontrakteurs werk in die residensiële, kommersiële en so ook industriële eiendomsontwikkelingsektore. WPO Konstruksie aanvaar bouprojekte vir nuwe geboue en doen ook huisverbeterings, maak nie saak hoe groot of klein die projek is nie.

Hulle is in George, maar hulle aanvaar groter projekte dwarsdeur die Tuinroete in die Wes-Kaap. Die maatskappy is geregistreer by die NHBRC en bied kliënte professionele diens, hoë kwaliteit vaksmanskap en so ook betroubaarheid. Hulle is altyd oop en beskikbaar.

WPO Building Construction – WPO Konstruksiedienste in George

Hierdie bouers is ewe trots op hulle werk, of die projek nou klein of groot is.

Bou van Nuwe Huise en Geboue

Wanneer hulle ‘n nuwe gebou oprig, hanteer hulle elke bouverwante aspek wat nodig is om die gebou gereed te maak vir gebruik. Hierdie ervare bouers het reeds verskeie projekte suksesvol afgehandel soos die bou van duplekse, meerverdieping huise en so ook die ontwikkeling van groot meerverdieping woonkomplekse en woonstelblokke.

Sommige bouverwante aspekte

 • Hulle grawe en lê die fondasies, insluitende gespesialiseerde fondasies waar nodig.
 • Messelwerk.
 • Alle aspekte van die loodgieterstelsel en watervoorsiening.
 • Volle elektriese bedrading, installasies soos die geiser, ondervloerse verhitting, en so meer.
 • Sonkraginstallasies soos sonkrag geisers en sonkrag panele op die dak.
 • Alle binne-afwerkings
  • Pleister en verf van mure.
  • Installering van ingeboude kaste in die kamers, kombuiskaste en baskamerkassies.
  • Beligting.
  • Plafonne waar nodig – hout, plafonteëls, gipsbord (drywall), en so meer.
  • Badkamerafwerkings – hulle installeer al die badkamergoed soos die bad, wasbak, toilet, krane, stortkop, stortdeur, handdoekrelings, teëls, en so meer volgens die voorskrifte van kliënte.
  • Kombuisafwerkings – hulle installeer die stoof, uitsuigwaaier, toonbanktoppe, wasbak, krane, teëls en so meer volgens spesifikasies van kliënte.
  • Hang die deure, sit vensterruite in, installeer blindings, ens.
  • Installeer handrelings op trappe, balustrades waar nodig sodat mense nie kan val nie.
  • Bevloering volgens die kliënt se keuse – sement, teëls, matte, hout en so meer.
 • Alle buite-afwerkings
  • Sit dakke op volgens die tipe dak en materiaalkeuse van die eienaar – grasdak, klei of konkreet dakpanne/teëls, sink, en nog ander.
  • Reënwater geute en aflooppype.
  • Beligting en veiligheidsligte.
  • Verfwerk op buite-areas.
  • Lê die plaveisel.
  • Tuinmure en toegangshekke.
  • Installeer motorhuisdeure en -motors
  • Bou dekke, teël patio/stoep/veranda, sit handrelings en balustrades op waar nodig.
  • Installeer watertenks.

Renovering en Verbeterings aan Eiendom in George en die Tuinroete

Kry WPO Construction vir enige verbeteringsprojek aan jou eiendom.

Moontlike Verbeteringsprojekte

 • Verbeter die badkamer – nuwe raamlose stort, waterbesparende toilet, stort-oor-die-bad met glas spatskerm, nuwe muur- en of vloerteëls en so meer.
 • Moderniseer die kombuis – nuwe beplande kombuiskaste, toonbanktoppe, wasbak met aflooprak, krane, vloerteëls, muurteëls, beligting en so meer.
 • Bou ‘n lapa met ingeboude braaiplek, of ‘n vuurpit met sement sitplekke rondom.
 • Plaveer die oprit en ander gedeeltes.
 • Verf die binne en buite mure vir ‘n vars voorkoms.
 • Installeer ‘n houtdek.
 • Versier en beskerm die gebou met natuurlike klip en klei bedekking (cladding).
 • Skep ‘n interessante hoekie met ‘n stukkie sement rotskuns (rock art)
 • Laat hulle jou plafonne insuleer om die koue uit te hou en die warmte binne. Die produk wat hulle gebruik, is vuurbestand, hou geraas uit, is nie-allergies, insek- en so ook knaagdierafwerend, bespaar energie en het ‘n lewenslange waarborg.

Pieter Oosthuizen

Cell: 074 337 7090


WPO Construction

Mimosa Street

George

6529

Western Cape