Blue Bin Skips

Blue Bin Skips Lomie Saayman

Blue Bin Skips

in Still Bay will remove Building Rubble, Garden Waste, Rubbish and deliver Mini Loads of Sand, Stone, Bricks, Cement, etc.

When you build that dream house or renovate your existing property, let Blue Bin Skips drop you a skip for the building rubble. Once it is full (just don’t overload it, please!) call and we collect. Let us conveniently remove the building rubble while you concentrate on the more important business.

When summer comes and your garden gets out of hand and the trees need pruning, let us drop a skip for the garden waste. What can be easier than that?

When your wife has at last persuaded you to clean out the garage and yard, call Blue Bin Skips in Still Bay in the Western Cape for a skip to take care of the rubbish and garbage.

We also deliver mini loads (1-2 m²) of sand and stone or small amounts of bricks, e.g. 1000 bricks which is the size of one pellet. Let us deliver your cement for you. We serve Still Bay, Jongensfontein, Riversdale, Albertinia, Heidelberg and the whole of the Hessequa region.

Let us drop the skip, you waste-and-rubble it up, we remove it and make it disappear. Making use of our skips will also eliminate having unwanted strangers on your property.

We can be dropped anywhere where there is a refuse, waste, rubble, rubbish as well as garbage problem. It could be at residential properties, also building sites, commercial properties, parks or housing complexes.

In summary, Blue Bin Skips is the most affordable option for the removal of garden waste, building rubble and other rubbish.

Let Lomie saayman take care of your mess – quick, clean, efficiently…

WE DROP…

YOU FILL…

WE COLLECT…

 

Lomie Saayman

Cell: 082 875 6125

Email us here

Blue Bin Skips in Stilbaai

verwyder Bourommel, Tuinafval, Vuilgoed en doen aflewerings van Klein Vragte Sand, Klip, Sement, Stene, ens.

Wanneer jy jou droomhuis bou of verbeterings aanbring aan jou bestaande eiendom, laat Blue Bin Skips ‘n houer kom neersit vir die bourommel. Sodra dit vol is, (nie oorlaai nie, asb!) bel ons en ons kom tel dit op. Laat ons gerieflik vir jou die rommel verwyder terwyl jy jou aandag ten volle kan wy aan die belangriker sake.

Wanneer die somer kom en jou tuin uit beheer geraak het en jou bome gesnoei moet word, bel ons vir ‘n houer vir die tuinafval. Wat kan makliker wees as dit?

Wanneer jou vrou jou uiteindelik oortuig het om die motorhuis en erf skoon te maak, laat Blue Bin Skips in Stilbaai in die Wes-Kaap namens jou ontslae raak van jou rommel en gemors.

Blue Bin Skips lewer ook klein vragte (1-2 m²) sand en klip of klein hoeveelhede bakstene, bv. 1000 stene wat die grootte is van een blok (pellet). Laat ons jou sakke sement vir jou aflewer. Ons bedien Stilbaai, Jongensfontein, Riversdal, Albertinia, Heidelberg en die hele Hessequa gebied.

Lomie plaas die houer, jy prop hom vol, ons pik hom op en laat dit verdwyn. Deur van ons houers gebruik te maak, elimineer jy ongewenste vreemdelinge op jou eiendom.

Blue Bin Skips kan enige plek geplaas word waar daar ‘n afval-, rommel- of gemorsprobleem is. Dit kan wees by woonpersele, boupersele, besigheidspersele, parke

Lomie Saayman

Sel: 082 875 6125