BMS Elektriese Kontrakteur / Electrical Contractors

BMS Elektriese Kontrakteurs

BMS Elektriese Kontrakteur / Electrical Contractors

BMS Elektriese Kontrakteurs / Electrical Contractors Stilbaai

Electrician in Still Bay and Jongensfontein for wiring of new homes as well as electrical maintenance. Elektrisiën in Stilbaai en Jongensfontein.

BMS Electrical Contractors are qualified electricians and thus specialists in their field. They belong to trade organisations such as the Electrical Contractors Association of South Africa (ECASA) and is also ‘green’ accredited.

They specialise in wiring of new houses as well as additions to existing buildings. Furthermore they do electrical fault tracing as well as repairing electrical problems. Contact them for all electrical problems and needs such as lights, installation of electrical appliances like geysers as well as the maintenance thereof. When the power keeps tripping, do not despair, just call them for help.

They will also check the wiring of existing buildings for the issuing of Certificates of Compliance (COC) before buying or selling. They will fix the problems before issuing the certificate.

Find them in the Industrial area on the eastern side of the Goukou River in Still Bay, Hessequa area, Western Cape.

Elektrisiën in Stilbaai & Jongensfontein

BMS Elektriese Kontrakteurs is gekwalifiseerde elektrisiëns en doen die bedrading van nuwe huise en konstruksies. So ook die opspoor van alle elektriese foute. Kontak hulle vir enige elektriese probleme en behoeftes soos beligting, installering van elektriese toestelle en die onderhoud daarvan. Wanneer die krag aanhou uitskop, moenie sukkel nie, bel eenvoudig BMS Elektriese Kontrakteurs.

Hulle kan ook voorsien in elektrisiteit-sertifikate wanneer huise of eiendom gekoop of verkoop word. Natuurlik nadat hulle die eiendom nagegaan het en dit wat foutief was, reggemaak het sodat dit aan die wetlike standaarde voldoen.

In die Industriële gebied aan die oostekant van die Goukourivier in Stilbaai, Hessequagebied, Wes-Kaap.

Steadfray Ave
Industrial Area
Stilbaai East
Stilbaai
6674

Bertie Roux Electrician
Cell: 082 787 8979
Email us here