Still Bay Glass & Aluminium

Stilbaai Glas

Still Bay Glass & Aluminium

Stilbaai Glas: Your Local Glass and Aluminium Experts 

Well established Stilbaai Glas is your go-to glass and aluminium service providers in the Hessequa area along the Western Cape Garden Route. Whether you’re sprucing up your home or enhancing your commercial space, they offer top-notch services at competitive prices with guaranteed quality workmanship.

Find Them in Still Bay

You can find them conveniently located in Stilbaai, with their showroom in the Plattebosch Centre, just off Main Road West. Their workshop, though, is situated in Stilbaai East, right in the bustling industrial area.

Why Choose Them?

 • Their Accreditations Speak Volumes: Stilbaai Glas is a proud member of prestigious organizations like SAGGA (South African Glass & Glazing Association) and AAAMSA (Architectural Aluminium Association of South Africa). Your satisfaction and safety are among their top priorities.
 • Quality Products, Local Pride: They proudly use products from South African companies, National Glass Distribution, and Eagle Aluminium. Their aluminium products come in a variety of powder-coated colours, ensuring durability without the hassle of maintenance. They are resistant to rust and twisting, consequently making them the ideal choice for coastal buildings.
 • Their Strong Values Shine Through: Stilbaai Glas adheres to a strong value system that emphasizes professionalism, along with reliability, and honesty. Customer service is at the core of their ethos. They deliver projects on time, employing the finest craftsmen, modern techniques, as well as technology. Your satisfaction is not just a goal; it’s their guarantee. Enjoy peace of mind with a 1-year warranty on craftsmanship.

What They Offer – Products and Services

 • Aluminium Doors and Windows: Tailored to Your Needs
  • Their expert team manufactures and also installs various types of aluminium doors and windows, customized to suit your preferences.
 • Shower Doors and Frameless Showers: Elevate Your Bathrooms
  • Experience the luxury of beautifully crafted shower doors and frameless showers, thus adding elegance to your bathrooms.
 • Glass Products and Glazing: See the World Through Clarity
  • Choose from their extensive range of glass products and glazing services. They ensure clarity, durability, and also seamless installation.
 • Window Film: Privacy, Safety, and Comfort
  • They supply and also install clear or tinted window films, catering to your needs such as glare reduction, heat insulation, privacy, safety, and security.
 • Domestic Mirrors: Reflect Your Style
  • Discover their collection of domestic mirrors, perfect for bathrooms in various sizes and shapes, adding style and also functionality to your spaces.
 • Aluminium Balustrades and Handrails: Safety Meets Aesthetics
  • Enhance the safety, as well as beauty of your spaces with their meticulously crafted aluminium balustrades and handrails.
 • Security Gates and Burglar Proofing: Safety First
  • Their see-through bars and aluminium strips provide robust security solutions, thus ensuring your peace of mind.
 • Eco-Friendly Fly/Insect Screens: Nature-Friendly Protection
  • Protect your home from unwanted guests with their eco-friendly fly/insect screens, blending seamlessly with your spaces.
 • Expert Repairs: Restoring Functionality
  • They also offer services and repairs for aluminium doors and windows, ensuring they function seamlessly throughout their lifespan.
 • Emergency Assistance 24/7
  • Stilbaai Glas understands that emergencies can happen anytime. That’s why we offer round-the-clock emergency assistance to address your urgent needs promptly.

Invitation

At Stilbaai Glas, they are dedicated to transforming your spaces with their expertise, quality products, as well as exceptional service. So, contact them today for a free quote and let them bring your vision to life!

Stilbaai Glas: Jou Plaaslike Glas- en Aluminiumdeskundiges

Stilbaai Glas is jou voorkeur glas- en aluminium diensverskaffer in die Hessequa-gebied langs die Wes-Kaap Tuinroete. Of jy nou jou huis wil opknap of jou besigheidsruimte verbeter, hulle bied topgehalte dienste teen mededingende pryse met gewaarborgde kwaliteit vakmanskap.

Hulle is te vinde in Stilbaai, met ‘n vertoonlokaal in die Plattebosch-sentrum, net af van Hoofweg-Wes, en ‘n werkswinkel in Stilbaai-Oos, in die hartjie van die bedrywige industriële gebied.

Hoekom Hulle Kies?

 • Hulle is Geloofwaardig: Stilbaai Glas is trotse lede van vooraanstaande organisasies soos SAGGA en AAAMSA. Jou tevredenheid en veiligheid is van hulle topprioriteite.
 • Kwaliteitprodukte, Plaaslike Trots: Hulle gebruik met trots produkte van Suid-Afrikaanse maatskappye, National Glass Distribution en Eagle Aluminium. Hulle aluminiumprodukte kom in ‘n verskeidenheid kleure poeierverf, wat duursaamheid sonder die beslommernis van instandhouding verseker. Dit is bestand teen roes en dit buig nie, wat dit die ideale keuse maak vir geboue in kusgebiede.
 • Hulle Sterk Waardes is Duidelik: Stilbaai Glas handhaaf ‘n sterk waardestelsel wat klem lê op professionaliteit, betroubaarheid en eerlikheid. Kliëntediens is die kern van hulle ethos, daarom voltooi hulle projekte betyds en maak gebruik van die beste vakmanne, asook moderne tegnieke en tegnologie. Jou bevrediging is nie net hulle doel nie; hulle waarborg dit. Geniet gemoedsrus met ‘n eenjaarwaarborg op vakmanskap.

Wat Hulle Bied – Produkte en Dienste

 • Aluminium Deure en Vensters: Geskoei op Jou Behoeftes
  • Hulle kundige span vervaardig en installeer verskeie tipes aluminium deure en vensters, aangepas om aan jou voorkeure te voldoen.
 • Stortdeure en Randlose Storte: Verbeter Jou Badkamers
  • Ervaar die luuksheid van pragtig vervaardigde stortdeure en raamlose storte, wat elegansie by jou badkamers voeg.
 • Glasprodukte en Glasuring: Sien die Wêreld Glashelder
  • Kies uit hulle uitgebreide reeks glasprodukte en glasuringsdienste; hulle waarborg helderheid, duursaamheid en naatlose installasie.
 • Venstertintfilm: Privaatheid, Veiligheid en Gerief
  • Hulle voorsien en installeer deursigtige of gekleurde venstertintfilm, om aan jou behoeftes soos songlansvermindering, hitte-isolasie, privaatheid, veiligheid en sekuriteit te voldoen.
 • Binnenshuise Spieëls: Weerspieël Jou Styl
  • Ontdek hulle verskeidenheid binnenshuise spieëls, perfek vir badkamers in verskeie groottes en vorms, wat styl en funksionaliteit by jou ruimtes voeg.
 • Aluminium Balustrades en Handrelings: Waar Veiligheid en Estetika Ontmoet
  • Verbeter die veiligheid en elegansie van jou ruimtes met hulle sorgvuldig vervaardigde aluminium balustrades en handrelings.
 • Sekuriteitshekke en Diefwering: Veiligheid Eerste
  • Hulle deursigtige stawe en aluminiumstroke bied robuuste sekuriteitsoplossings, wat jou gemoedsrus verseker.
 • Eko-Vriendelike Vlieg/Insekskerms: Natuurvriendelike Beskerming
  • Beskerm jou huis teen ongewenste gaste met hulle eko-vriendelike vlieg/insekskerms, wat pragtig insmelt met die ongewing.
 • Ekspert Herstelwerk: Herstel Funksionaliteit
  • Stilbaai Glas bied ook instandhoudingsdienste en herstelwerk vir aluminium deure en vensters, wat verseker dat hulle altyd goed werk.
 • Noodbystand 24/7 Hulle verstaan dat noodgevalle enige tyd kan plaasvind, daarom bied hulle 24-uur noodbystand om jou dringende behoeftes vinnig aan te spreek.

Uitnodiging

By Stilbaai Glas is hulle daartoe verbind om jou spasies met hulle kundigheid, kwaliteitprodukte en uitsonderlike diens te transformeer. So, kontak hulle vandag nog vir ‘n gratis kwotasie en laat hulle jou visie in realiteit omtower.

Main Rd West 168

Stilbaai

6674

Cobus & Jacky

Tel: 028 754 2202

Fax: 028 754 3373

Email us here

Stilbaai Glas & Aluminium