Stilbaai Rekenmeesters Accountants

Stilbaai Rekenmeesters / Accountants

Stilbaai Rekenmeesters Accountants

Stilbaai Rekenmeesters / Accountants

Johan Kok from Stilbaai is an accountant in Still Bay and Jongensfontein. He is, in fact, an authority on the Sage Pastel computer programme for accounting. Thus he can help you with all your Sage Pastel needs.

This bookkeeper or auditor is also a tax expert and consultant who can assist you with all your tax problems and tax returns as well as payrolls.

He is a registered member of the South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) and hence encouraged to professionalism in accountancy. Johan can help you with your business planning as well as monthly and annual management statements and financial year-end needs.

In short, contact Stilbaai Rekenmeesters / Accountants in Still Bay for your accounting needs.

Johan Kok is ‘n boekhouer in Stilbaai en Jongensfontein. Hy is ‘n kenner van die Sage Pastel rekenaarprogram vir boekhouding en kan jou met al jou probleme daarrondom bystaan.

Hierdie rekenmeester en ouditeur is ook ‘n belastingdeskundige en belastingkonsultant wat al jou belastingprobleme, belastingaanslae asook betaalstate kan hanteer.

Hy is natuurlik ook ‘n lid van SAIPA. Johan kan jou dus bystaan met jou besigheidsbeplanning asook maandelikse- en jaarlikse state, sowel as finansiële jaareindes.

In kort, kontak Stilbaai Rekenmeesters / Accountants vir omvattende besigheidsbehoeftes.

(Payroll, Sage Pastel, Auditor, Tax, SAIPA, Bookkeeping, Rekenmeester, Boekhouer of Ouditeur, Belasting, Besigheid)

 

Stilbaai Rekenmeesters / Still Bay AccountantsJohan Kok

Tel: 028 754 1251

Cell: 076 082 0007