Still Bay Galjoen Derby

Still Bay Galjoen Derby

Still Bay Galjoen Derby

Still Bay Galjoen Derby

Still Bay Galjoen Derby

The Still Bay Angling Club annually hosts a Galjoen Derby, usually in August of each year. Keep an eye on the media, or call us for dates.

In the light of this event being a Derby, you can win big prizes.

The Still Bay Galjoen Derby is rapidly growing in popularity. Consequently you have to enter in time to avoid disappointment. No late entries will be considered, so act before the cut-off date.

Each team consists of 6 members.

Galjoen Derby Stilbaai GR&KK App

Galjoen Derby Stilbaai GR&KK App

The first and most important competition rule

All rules with regards to Nature Conservation Sea Fisheries and environmental affairs have to be adhered to.

Urgent appeal

NB: A friendly appeal from Still Bay Angling Club – please try to release all catches in order to protect our national fish resources.

Stilbaai Galjoen Derby

Die Stilbaai Rots en Strand Kushengelklub hou elke jaar ‘n Galjoen Derby by Stilbaai, gewoonlik in Augustus. Skakel of hou die media dop vir datums.

Daar is groot en baie pryse te wen.

Die Stilbaai Galjoen Derby word elke jaar groter. Iewers moet ‘n lyn getrek word, dus skryf vroegtydig in om teleurstelling te voorkom. Geen laat inskrywings word oorweeg nie.

Elke span bestaan uit ses lede.

Die eerste en belangrikste kompetisiereël

Alle Wette en Regulasies met betrekking tot Natuurbewaring, Seevisserye en omgewingsake moet ten strengste nagekom word.

Dringende versoek

NB: ‘n Vriendelike versoek vanaf Stilbaai Rots en Strand Kushengelklub – probeer asseblief om soveel as moontlik vangste terug te plaas ten einde ons nasionale visbronne te beskerm.

Willie Welman

Tel: 028 754 1721
Faks: 028 754 1722
Sel: 082 560 7827
Voorsitter – Stilbaai Rots en Strand Hengelklub
Chairman Still Bay Angling Club