,

Vodacom Stilbaai & Jongensfontein

Vodacom Stilbaai/ Jongensfontein

Vodacom Stilbaai

Proudly South African mobile service as well as wireless internet provider in and around Still Bay, Jongensfontein and Melkhoutfontein. Of course, being a communications company, Vodacom Stilbaai provides different forms of communication through different mobile devices. Their customers come from the private as well as commercial/business sectors.

Vodacom Stilbaai – Services

 • Access to a Leading Cellular Network in Still Bay, Jongensfontein and Melkhoutfontein

This mobile service provider offers different forms of communication services: voice, messaging and data. Also other related services and solutions to individual customer needs.

Private, as well as business contracts, subscriptions or deals involve new contracts. Also upgrades, package switches or conversions and cancellations of existing contracts.

These contracts or deals involve communication devices that can be carried around, hence called mobile devices. Devices to choose from include cell phones, smart phone, iPhones, iPads or tablets, laptops, routers, modems, etc.

Your Vodacom SIM card (Subscriber Identification Module) is the key by which your device of choice accesses the cellular network or Internet.

They offer a large variety of products to fulfil the individual needs of all its customers. Including SIM card only, prepaid airtime and pay-as-you-go options.

 • Wireless Internet Access Provider in Still Bay, Jongensfontein and Melkhoutfontein

Vodacom Stilbaai offers various wireless Internet solutions to its many happy customers such as Internet bundles. Also an array of data bundles and data options in the form of contracts, prepaid or pay-as-you-go.

 • Additional Services from Vodacom Stilbaai

Furthermore the friendly, helpful and knowledgeable staff offers valuable assistance as well as advice to customers. They will show you how to use your new phone and share less known features of mobile devices. For those less technologically inclined, they will gladly move the data from your old device to the new one.

Should your phone physically break, for instance the screen, they will send the phone for repairs.

So, bring your problem to Vodacom in Still Bay and get help fast, even if you are a visitor to the area.

Selection of Accessories and other Gadgets

 • Variety of USB cables such as charge and sync cables
 • Selection of chargers for instance wall chargers, travel chargers and dual port chargers.
 • Array of smart watches along with wireless/Bluetooth earphones and speakers.
 • Variety of phone protectors for example screen protectors, covers/cases, including folio cases, flip cases, back covers, phone stands, etc.
 • Additional memory and data storage with different storage capacity like micro SD memory cards, data/memory sticks, etc.
 • Wi-Fi range extenders or boosters to improve your Wi-Fi coverage.
 • And still more, thus visit Vodacom Stilbaai today to see for yourself.

Business Hours

Mondays to Fridays: 08:30 – 17:00
Saturdays: 08:30 – 13:00
Sundays: Closed

André van der Merwe

Cell: 083 263 6366 or 071 177 8826

Tel: 028 754 1963

Cnr Perdekuil Street & Fynbos Avenue (Just behind the Spar/Fynbos Centre)
Still Bay West
Still Bay
6674


Vodacom Stilbaai – Sellulêre Netwerkdiensverskaffer

Trots Suid-Afrikaanse mobiele kommunikasiediens en so ook draadlose Internetverskaffer in en om Stilbaai, Jongensfontein en Melkhoutfontein.

Vodacom Stilbaai – Dienste

 • Toegang tot die Voorste Sellulêre Netwerk in Stilbaai, Jongensfontein en Melkhoutfontein

Hierdie mobiele diensverskaffer bied verskillende vorme van kommunikasiedienste: stem, boodskappe en data. So ook ander verwante dienste en oplossings vir individuele kliënte se behoeftes.

Privaat-, en besigheidskontrakte, subskripsies of ooreenkomste sluit in nuwe kontrakte. Ook opgraderings, pakketveranderings en kansellasies van bestaande kontrakte.

Hierdie kontrakte of ooreenkomste behels toestelle wat rondgedra kan word, vandaar die naam mobiele toestelle. Toestelle om van te kies sluit in selfone, slimfone, iPhone-fone, iPads of tablette, skootrekenaars, modems, roeteerders, en so meer.

Die Vodacom SIM-kaart is die sleutel waarmee jou gekose toestel toegang tot die sellulêre netwerk of Internet verkry.

Hulle bied a groot verskeidenheid produkte om in die inividuele behoeftes van al hulle kliënte te voorsien. Ingeslote is opsies soos voorafbetaalde lugtyd, SIM-kaart alleenlik, betaal-soos-benodig, en so meer.

 • Draadlose Internetverskaffer in Stilbaai, Jongensfontein en Melkhoutfontein

Vodacom Stilbaai bied verskillende Internet-oplossings aan sy vele tevrede kliënte soos Internetbondels. Ook ‘n versameling databondels en data-opsies in die vorm van kontrakte, voorafbetaalde data, betaal-soos-jy-benodig, en so meer.

 • Addisionele Dienste – Vodacom Stilbaai

So ook bied die vriendelike, behulpsame en kundige personeel waardevolle bystand en advies aan hulle kliënte. Hulle sal jou wys hoe jou nuwe foon werk. As jy sukkel met tegnologie, ook sommer vir jou die data van jou ou toestel oorlaai op die nuwe een.

Sou jou toestel fisies breek, byvoorbeeld die skerm, sal hulle dit wegstuur om herstel te word.

So, bring gerus jou probleem na Vodacom in Stilbaai en kry vinnig hulp, selfs al is jy ‘n besoeker aan die omgewing.

Seleksie van Toebehore/Bybehore en ander Geriefies

 • Verskeidenheid USB-kabels, soos laai- en sinchroniseringskabels, en so meer.
 • Seleksie van laaiers, bv. muur-, reis-, dubbelpoortlaaiers, ensovoorts.
 • Klein versameling slim horlosies, draadlose/Bluetooth oorfone en so ook luidsprekertjies.
 • Verskeidenheid foonbeskermers soos skermbedekkers, foonbekleders/houers insluitende foliohouers, oopklaphouers, rugkledings, selfoonstaanders, en so meer.
 • Addisionele geheue en stoortoestelle vir data met verskillende stoorkapasiteit soos mikro SD geheuekaartjies, data/geheuestokkies, en so meer.
 • Draadlose ontvangsgebiedaanvullers of versterkers om die draadlose strekwydte te verbeter.
 • En nog meer, so besoek Vodacom Stilbaai sommer vandag.

Business Hours

Mondays to Fridays: 08:30 – 17:00
Saturdays: 08:30 – 13:00
Sundays: Closed

André van der Merwe

Cell: 083 263 6366 or 071 177 8826

Tel: 028 754 1963

Cnr Perdekuil Street & Fynbos Avenue (Just behind the Spar/Fynbos Centre)
Still Bay West
Still Bay
6674