Zelda Farrell

Zelda Farrell

Designing and draughting building plans in Still Bay making use of the computer to create drawings that provide the technical specifications of buildings. Architectural designer, space planning and drawing house plans.

Zelda Farrell, in essence offers architectural design and draughting services to anyone in need of building plans that provide the technical specifications for a house. She will provide detailed house plans as well as high-quality working drawings. She will assist you in the approval of your building plans.

Using computer aided design (CAD), she will come up with ideas and bring them to reality, or she will use your own ideas and convert them into 2D drawings to make sense technically. These drawings will consequently inform the builders about exactly how they should build. They will define all the construction specifications for your house such as dimensions, materials, layouts, installation methods and techniques.

She will supply you with detailed floor plans that on the whole show the layout of each floor of the house. It will show the interior spaces carefully dimensioned, as well as the locations of doors and windows.

In addition she will include the elevation drawings. These will show the front, rear, left side as well as right side of your house. They will also contain notes on exterior materials and finishes.

She is, of course registered with the South African Council for the architectural profession (SACAP). Zelda is also registered with the South African Institute of Draughting (SAID) which is the regulating body of draughtspersons.

Zelda Farrell Stilbaai (Argitek of Tekenaar vir huisontwerp en die teken en goedkeuring van huisplanne)

Huis ontwerp en teken bouplanne in Stilbaai en Hessequa omgewing. Hierdie hoë-kwaliteit en gedetailleerde planne bevat die tegniese spesifikasies van die gebou sowel as as die detail soos benodig om die planne goedgekeur te kry.

Zelda maak gebruik van die CAD rekenaarprogram. Daarmee sit sy haar eie, sowel as jou idees op papier waarvandaan die bouers die dan gebou oprig. Sy sal vir jou die vloerplan voorsien sowel as die voor- agter- en sy-aansigte. Die vloerplan toon die ruimtes en die presiese dimensies, asook die posisie van die deure en vensters ens.

SACAP/SAID

PO Box 944
Stilbaai
6674

GPS coordinates
-34.358622037129, 21.4162988316162

Zelda Farrell
Cell: 082 872 8825

Email us here