Bay Irrigation and Solar

Bay Irrigation & Solar

Bay Irrigation and Solar Stilbaai, Jongensfontein and Hessequa

Bay Irrigation & Solar – Mossel Bay

Experts in the field of irrigation. This includes all pasture, agricultural, municipal as well as contract irrigation needs. Dek alle besproeiingsbehoeftes.

Bay Irrigation and Solar Services

Irrigation for Garden & Farms

Irrigation for gardens and farms using different methods such as sprinkler systems where water is distributed by overhead high-pressure sprinklers. Also drip irrigation where drops of water drip at or near the roots of plants, consequently minimising evaporation and run-off of water. Or also centre pivot irrigation where water is distributed through a network of sprinklers that move in a circle on wheeled towers. These are only a few possibilities.

Borehole Services

Borehole services which includes water divining, cleaning of boreholes and drilling as well as yield testing. Also borehole testing and fishing and extracting of dropped borehole pumps.

Well-points where they install a pipe with a filter in the end into a porous soil structure and distribute the water with the help of a centrifugal pump on the surface. They could advise you whether you need a borehole or rather a well-point.

Pump Installations

All pump installations, such as wind-pumps, solar pumps, booster pumps to go with the water tans installed on tank stands.

Wind Turbines, Windpumps and Solar

Installation of solar panels and wind turbines to produce cost effective as well as dependable power. Especially where water resources are where there are no power lines.

In Dana Bay, Mossel Bay, but working all over the Western Cape and further.

Besproeiing en sonkrag – Mosselbaai

Besproeing van Huistuine en Plase

Bay Irrigation & Solar se dienste sluit in besproeiing vir tuine en plase deur die gebruik van verskillende stelsels, bv. drupbesproeiing, sprinkelbesproeiing asook hoë-druk sproeiers wat rondom ‘n as draai, ens.

Boorgatdienste

So ook bied hulle dienste rondom boorgate aan soos waterwysing, die skoonmaak en boor van gate en die toets van watersterkte. Ook toets hulle boorgate en vis boorgatepompe uit wat in die boorgate ingetuimel het.

Verder doen hulle ook putgate/punte waar ‘n pyp waarvan die punt ‘n filter is, in porieuse grond geplaas word en die water dan met behulp van ‘n sentrifugale pomp versprei word.

Waterpomp verskaf en installasies

Hulle doen alle pompinstallasies soos windpompe en sonkragpompe.

Wind Turbines, Windpompe en Solar

So ook installeer hulle sonkragpanele en windlaaiers om koste-effektiewe sowel as betroubare krag te voorsien. Natturlik vir die pompe waar waterbronne verspreid is oor lang afstande waar geen of min elektriese krag beskikbaar is.

In Danabaai, Mosselbaai, maar werk oor die hele Wes-Kaap en verder.

GPS coordinates
-34.2002280, 22.0277480

Ferdi van Greunen

Cell: 081 877 0577

Cell: 084 418 0240

Email us here