Brink Konstruksie

Brink Konstruksie

Brink Konstruksie

Brink Konstruksie / Construction

Builders or building contractors in Still Bay and Jongensfontein. For the building of new houses, restorations as well as alterations of buildings and houses. They also paint houses and buildings as well as do cladding, tiling and paving. For any house maintenance and construction.

Their services include maintenance and restoration as well as extension of existing buildings. They also build new houses including construction, plastering, painting, flooring as well as roofing and paving. Their building includes stone work as well as woodwork such as wooden decks and railings.

Examples of their projects are braai-rooms, garages, as well as adding verandas to buildings. Also new houses as well as cladding of walls with Nutec boards.

Brink Konstruksie / Construction is, of course registered with the National Home Builders Registration Council. (NHBRC) Overall their mandate is to protect the interests of housing consumers. Also to ensure that builders comply with the prescribed industry standards as contained in the Home Building Manual.

Brink Bouers in Stilbaai

Boukontrakteurs in Stilbaai vir die bou van nuwe huise asook aanbouings en verbeterings aan bestaande huise. So ook doen hulle ook pleisterwerk en verfwerk, hulle lê plaveisel, asook doen klipwerk, en teëlwerk. Hulle doen ook houtwerk soos dekke en handrelings.

Voorbeelde van werk reeds deur hulle gedoen sluit in nuwe huise en motorhuise. So ook braaikamers, afdakke, stoepe, asook bedekking van mure met Nutec planke.

Hulle werk in die Stilbaai- Riversdal-, asook Jongensfontein-omgewing.

Brink Konstruksie / Construction 

Gert Brink

Cell: 082 442 6970

Email us here