D & I Renovators / handyman

D&I Renovators

D & I Renovators / handyman

D&I Renovators/ Handyman Stilbaai & Jongensfontein

Primarily doing woodwork like building decks, fixing leaking roofs as well as water leaks, building pizza ovens and installing irrigation systems in Still Bay. Nutsman wat hoofsaaklik houtwerk doen soos dekke bou, dakke en waterlekke herstel, pizza oonde bou en besproeiingstelsels installeer.

Deon is a man of many talents and skills such as building, plumbing, painting and many more. To start with, he takes care of all kinds of renovation jobs related to building such as extension of an existing building complete with painting, tiling and plumbing. He also does painting of houses as well as fixing leaks and sealing roofs. Likewise he fixes walls as well as fascia boards and also paint them.

D&I Renovators also has the expertise to build pizza ovens and barbecues (braais). Furthermore he does woodwork such as building wooden decks, steps and railings as well as paint them. He also paints wooden houses or cladding. Deon is also an expert in installing irrigation systems on your property as well as laying new lawn. No job is too big or too small for this skilled man.

D&I Renovators work in Still Bay as well as Jongensfontein. See examples of his work in the gallery.

D&I Opknappers / Nutsman in Stilbaai

Deon is ‘n talentvolle man met verskeie vaardighede soos bouwerk, verfwerk en teëlwerk. Hy onderneem allerlei bouverwante opknapwerk soos aanbouings, verf van kompleet huise asook houtdekke, houthuise en dakke. So ook maak hy waterlekke en daklekke reg, seël dakke en herstel en verf mure en fassieborde.

D&I Renovators is ook ‘n spesialisbouer van pizza-oonde sowel as braaiers. Hy doen ook houtwerk en bou en verf houtdekke en houthandrelings. So is hy ook bedrewe in die installering van besproeiing asook die lê van nuwe gras vir jou tuin.

Hy werk in Stilbaai asook Jongensfontein.

 

Deon van der Merwe

Cell: 072 647 7326

Email us here