Ct Vosloo Bouers

CT Vosloo Builders

CT Vosloo Builders / Bouers

CT Vosloo Builders

Or Building Contractors doing Renovations, build New Houses, do Tiling, Paving, Plastering as well as Swimming pools any other construction work throughout the Hessequa area in the Western Cape.

Construction and Building of new Houses

CT Vosloo Builders undertake any building or construction work. We build new houses, complete with plastering and flooring, as well as roofing. Contact us for all your painting, tiling and paving needs. Then we also build swimming pools.

Renovations and Restorations of Houses and Commercial buildings

Let us do the renovations and restorations at your home or office. Likewise, let us build that long planned deck or carport. In fact, let us build the swimming pool of your dreams.

Furthermore, this building company is NHBRC registered, the National Home Builders Registration Council, which is the regulatory body of the home building industry. They require that all new houses be inspected during the building process to ensure that they comply with the relevant Act.

We work in Still Bay, Jongensfontein, Riversdale, as well as the rest of the Hessequa area along the Explorers Garden Route.

CT Vosloo Bouers

Ons is boukontrakteurs en onderneem enige bou- of konstruksiewerk. CT Vosloo Bouers bou nuwe huise, kompleet met pleisterwerk en vloere, sowel as dakke. Ook doen ons verf- en teëlwerk en lê ook plaveisel.

Verder doen ons verbrekings en aanbouings by bestaande huise en geboue sowel alle houtwerk soos byvoorbeeld die bou dekke, reëlings en afdakke. Ons sal ook die swembad vir jou bou. Ons is geregistreer by NHBRC.

CT Vosloo Bouers werk in Stilbaai, Jongensfontein, Riversdal, asook die hele Hessequagebied in die Wes-Kaap langs die Tuinroete.

Esias Vosloo

Cell: 082 403 5840

Email us here